Gå til indhold

Ida Majlund Mikkelsen

Autoriseret psykolog, cand. psych. aut.
PÅ BARSEL

Ida Majlund Mikkelsen4Jeg er autoriseret psykolog, uddannet fra Københavns Universitet med en BA fra Middlesex University. Jeg har under min uddannelse studeret 4 år i London og 6 måneder i New York, herunder været visiting scholar på Cambridge University med fokus på forskning i afhøring, hukommelse og børns vidneudsagn. Jeg har været tilknyttet Hejmdal som konsulent siden 2015.

Jeg har en stor interesse i, hvordan tosprogethed påvirker kognition og evne til at indgå både i skole-, arbejdsmæssige og sociale sammenhænge. Og ligeledes hvordan studier og arbejde i udlandet kan påvirke selvværd og identitetsfølelse.

Fra 2008-2011 har jeg arbejdet på Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium, Bispebjerg Hospital, hvor jeg lavede psykologiske undersøgelser med inddragelse af den unges netværk, forældre, skole, socialforvaltning m.v.
Jeg havde desuden samtaler med de unge, primært med udgangspunkt i kognitiv og dialektisk adfærdsterapi.
Jeg har periodevist undervist i hukommelse, vidnespsykologi og afhøring både gennem rigspolitiske videnscenter og udlændingestyrelsen.

Fra 2011-2015 har jeg arbejdet i retspsykiatrien med fokus på personlighedsforstyrrelsen psykopati, og jeg har siden februar 2015 været selvstændig praktiserende psykolog.

Mine kompetencer:

Neuropsykologiske undersøgelser af børn, unge og voksne

Terapi/selvudvikling

Psykoedukation

Personlighedsassessment og udredning

Undervisning i hukommelse, vidnepsykologi og det kognitive interview

Jeg har fungeret som oversætter på Hogrefe Psykologisk Forlag (DSM 5) og er medlem af Dansk Psykologforening, IPTP (Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi) og Dansk Retspsykologisk Selskab.