Gå til indhold
  • Vi har desværre haft nedbrud i vores kontaktformular her på hjemmesiden. Hvis du ikke har modtaget svar, så kontakt os endelig igen. Vi beklager meget ulejligheden!

Adfærdsforstyrrelser

Dyssocial, aggressiv og udfordrende adfærd

En adfærdsforstyrrelse består af et vedvarende mønster af dyssocial, aggressiv eller udfordrende adfærd, som involverer klare brud på sociale forventninger og normer i forhold til alderen.

Adfærdsforstyrrelsen er mere alvorlig end typiske “drengestreger” eller oprørstrang i ungdomsårene, og varer ved over tid – dvs. mønsteret skal vare længere end seks måneder.

Adfærdsforstyrrelser forekommer hyppigt som komorbid lidelse (dvs. flere diagnoser på samme tid) til ADHD, Tourettes syndrom, ordblindhed/indlæringsvaskeligheder m.m. Der kan ligeledes være tale om overlappende symptomer mellem de forskellige diagnoser uden, at der nødvendigvis er tale om komobiditet.

Årsag

Det er sandsynligt, at både medfødte faktorer og opvækstmiljø indvirker, men den relative betydning af genetiske og miljømæssige faktorer er ikke afklaret.

Kilde: sundhed.dk

Behandling hos Hejmdal

Vi lægger et program, som både inkluderer udredning og behandling. Det er vigtigt, at der foretages en omfattende og grundig undersøgelse ved behandlingens start for at kunne tilrettelægge behandlingen bedst muligt i forhold til det individuelle behov. Derfor består den indledende undersøgelse både af samtale med psykiater og psykolog.

Psykiateren indhenter anamnese (sygdomshistorie) og laver en diagnostisk vurdering af den psykiatriske lidelses type og sværhedsgrad. Psykiateren forholder sig også til, om der er tale om flere andre samtidige psykiatriske sygdomme.

Psykologen laver, ved hjælp af standardiserede tests og interviewguides, en psykologisk vurdering af den enkeltes problemstillinger, herunder motivation og i visse tilfælde personlighedstræk og kognitive ressourcer.

En fast del af behandlingen er individuelle samtaler hos psykolog. Samtaleforløbet er individuelt tilrettelagt og med fokus på den psykiatriske lidelse og de vanskeligheder, som følger med denne, såsom forskellige tanker og følelser, der både kan bidrage til og kan fastholde lidelsen.

Desuden er der mulighed for samtaler med, og undervisning af, familie, ægtefælle, kæreste og børn.

Målet med behandlingen er symptomlindring og bedre funktion i hverdagen.