Gå til indhold

Ane Svane Bentin

Ane1

Kvalitet i bred forstand er overskriften for mit daglige arbejde som kvalitetschef på Hejmdal Privathospital, hvor jeg har været ansat siden april 2015. Min opgave er at sikre en helhedsorienteret, tryg oplevelse for både patienter, kunder og medarbejdere, således at jeg løbende fremmer og udvikler kvaliteten, patientsikkerheden og det faglige niveau. Gennem kontinuerlig kvalitetsovervågning synliggør og prioriterer jeg områder, hvor der skal sættes ind med kvalitetsforbedringer og sikrer, at disse realiseres.

Sikkerhed, kommunikation, service-/arbejdsgangoptimering samt kunde- og patienttilfredshed er områder, som jeg prioriterer højt, da mit arbejde involverer såvel de faglige, organisatoriske og de patientoplevede kvalitetsmæssige aspekter.

Hejmdal er akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel, som er en fortløbende kvalitetssikringsproces, hvormed vi sikrer, at vi til stadighed på alle områder lever op til de standarder, der er sat for de behandlingssteder, der udbyder offentligt finansierede sundhedsydelser. Det er mit ansvar at sikre, at vores konkrete og overordnede rammer overholder alle de krav og regler, som en akkreditering indebærer, – og i det hele taget være garant for høj kvalitet og et styrende fokus på at skabe værdi i patientbehandlingen.

Hvis man har tilbagemeldinger eller gode ideer, er det mig, man skal kontakte – jeg værdsætter feedback meget højt og vil tage enhver henvendelse alvorligt.

Samtidig fungerer jeg også som Hejmdals HR-konsulent, hvor fx rekrutterings- og ansættelsesprocesser, personalejura og arbejdsmiljø er blandt mine helt store interesseområder. Kvalitet er også en afgørende værdi i mit HR-arbejde, da jeg altid stræber efter at gøre mere og bedre, hvilket også internt i Hejmdals organisation er min store passion.

Du er altid velkommen til at kontakte mig:

E-mail: asb@hejmdal.dk
Mobil: 27 21 14 44