Gå til indhold
  • Vi har desværre haft nedbrud i vores kontaktformular her på hjemmesiden. Hvis du ikke har modtaget svar, så kontakt os endelig igen. Vi beklager meget ulejligheden!

Angstlidelser

Nervøsitet, ængstelse og bekymring

Angstlidelser er psykiske lidelser, hvor angst er dominerende i en sådan grad, at det forstyrrer eller hæmmer en persons daglige funktionsniveau såsom på arbejde, studiet og i sociale relationer.

Personer med angstlidelser oplever bekymringer og frygt i en sådan grad, at det kan virke invaliderende. Angstsymptomerne kan optræde helt uforudsigeligt, være begrænsede til særlige situationer eller omstændigheder, såvel som det kan føles mere konstant og fylde det meste af dagen. Angstsymptomerne kan både være af kortere eller længere varighed. Fysiske symptomer på angst kan eksempelvis være øget hjertebanken, trykken for brystet, kvælningsfornemmelse, ondt i maven, rysten, svimmelhed og uvirkelighedsfølelse.

Der findes mange typer af angstlidelser, men de mest anerkendte og klart definerede angstlidelser er:

Fobiske angsttilstande

  • Agorafobi – fobisk angst for at færdes alene uden for hjemmet
  • Socialfobi – fobisk angst i sociale situationer
  • Enkeltfobi – fobisk angst i særlige situationer

Andre angsttilstande

  • Panikangst
  • Generaliseret angst
  • Uspecificerede angsttilstande
  • Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Årsager

Der findes ikke én enkelt klar årsag til, at angstlidelser opstår, men der er enighed om, at angstlidelser udvikles på baggrund af samspillet mellem en medfødt biologisk sårbarhed, traumatiske oplevelser såvel i barndom som senere og de miljømæssige, psykologiske påvirkninger gennem opvæksten.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Behandling hos Hejmdal

Vi lægger et program, som både inkluderer udredning og behandling. Det er vigtigt, at der foretages en omfattende og grundig undersøgelse ved behandlingens start for at kunne tilrettelægge behandlingen bedst muligt i forhold til det individuelle behov. Derfor består den indledende undersøgelse både af samtale med psykiater og psykolog.

Psykiateren indhenter anamnese (sygdomshistorie) og laver en diagnostisk vurdering af den psykiatriske lidelses type og sværhedsgrad. Psykiateren forholder sig også til, om der er tale om andre samtidige psykiatriske lidelser.

Psykologen laver en psykologisk vurdering af den enkeltes problemstillinger, herunder motivation og i visse tilfælde personlighedstræk og kognitive ressourcer.

En fast del af behandlingen er individuelle samtaler hos en psykolog. Samtaleforløbet er individuelt tilrettelagt i samarbejde med patienten og med fokus på den psykiatriske lidelse og de associerede vanskeligheder med udgangspunkt i uhensigtsmæssige tanker og følelser, der både kan bidrage til og fastholde symptomerne.

Desuden er der mulighed for pårørendesamtaler med familie, ægtefælle, kæreste og børn.

Det overordnede mål med behandlingen er symptomlindring og bedre funktion i hverdagen.