VI HAR AFDELINGER PÅ FREDERIKSBERG, I AARHUS, ODENSE OG AALBORG

Hejmdals arbejdsmiljø | HEJMDALHEJMDAL Gå til indhold

Hejmdals arbejdsmiljø

Hejmdal har fået Arbejdstilsynets grønne smiley, der signalerer, at Hejmdal har orden på sit arbejdsmiljø.

En virksomhed kan kun få en grøn smiley, hvis den har fået gennemgået sit væsentlige arbejdsmiljø. Det vil sige, at virksomheden har fået et risikobaseret tilsyn. Hvis alt er i orden på det risikobaserede tilsyn, får virksomheden en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Du kan se Hejmdals grønne smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley betyder, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet, og er dermed et signal til omverdenen om, at virksomheden har orden på sit arbejdsmiljø. 

Grøn smiley

Virksomheden får kun en grøn smiley, hvis Arbejdstilsynet har konstateret, at virksomheden ikke overtræder arbejdsmiljøreglerne og opfylder de krav til arbejdsmiljø, arbejdspladsvurderinger og organisering af arbejdsmiljøarbejdet, som Arbejdstilsynet har opstillet. 

Hos Hejmdal lægger arbejdsmiljø og arbejdsglæde os i høj grad på sinde. Blandt vores værdier finder man ønsket om at sikre arbejdsglæde ved, at initiativer, der skaber energi, glæde, engagement og fejring af vores resultater understøttes. Vi bestræber os altid på, såvel internt som eksternt, at være ordentlige, effektive og ambitiøse, så både patienter og medarbejdere sikres kvalitet, sikkerhed og de bedst mulige oplevelser og resultater.

Derfor har vi et stort fokus på såvel fysisk som psykisk arbejdsmiljø, der sikres gennem jævnlige møder mellem arbejdsmiljørepræsentanterne og ledelsen om det arbejde, som arbejdsmiljørepræsentanterne udfører, og de fokuspunkter der kalder på handling. Vi udfører bl.a. trivselsmålinger/APV, fastlagte personalemøder og trivselsdag. Vi evaluerer og udfordrer hele tiden os selv.

Sikkerhed og kvalitet er vores største prioriteter for både arbejdspladsen men selvfølgelig i lige så høj grad for tilbud til vores patienter. Hejmdal Privathospital er akkrediteret i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) af Institut for Kvalitet og Akkreditering (IKAS), som består af en række målsætninger for god kvalitet. IKAS har, som et uafhængigt organ, vurderet, at Hejmdal på alle områder lever op til de standarder. Læs mere om vores akkreditering og bedømmelse her.