VI HAR AFDELINGER PÅ FREDERIKSBERG, I AARHUS, ODENSE OG AALBORG

Arrangementer | HEJMDALHEJMDAL Gå til indhold

Arrangementer

Kom til spændende og lærerige arrangementer på Hejmdal Privathospital

Hejmdal Privathospital afholder løbende spændende arrangementer for både forældre, familier, fagpersoner og øvrige interessenter.

Tilmelding

Tilmelding til arrangement foregår via e-mailadressen tilmelding@hejmdal.dk – hvor du venligst bede oplyse, hvilket arrangement, du ønsker at tilmelde dig samt antal deltagere.

Program vinter 2020


Unge pigers mistrivsel og selvværd

Mandag d. 20/1 kl. 15.00-16.30 for fagpersoner og forældre.

Flere unge mistrives og stressniveauet er steget for næsten alle aldersgrupper, men i særlig grad for de unge kvinder (16-24 år), hvor 36% ofte eller meget ofte føler sig nervøse eller stressede, mens tallet i 2010 var 19 procent (Aarhus Universitet 2017).

Det kan have alvorlige konsekvenser for barnet/den unges trivsel, hvis de ikke får den nødvendige hjælp og støtte, bl.a. øget risiko for selv at udvikle psykiske problemer.
Statistikkerne viser, at der er sket en stor øgning i antallet af unge med psykiske symptomer i form af depression, angst, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, selvmordstanker m.m.

Hejmdal starter i foråret 2020 en selvværdsgruppe for unge piger ml. 15-17 år med formålet at skabe en forebyggende indsats for unge, sårbare piger, der i gruppen kan dele tanker og følelser og udvikle deres selvværd.

Kom til et spændende fagligt oplæg om symptomer, problematikker og hvad vi kan gøre for at hjælpe – herunder gruppetilbuddet, som er relevant for fagpersoner og forældre, der søger hjælp til en ung, der kæmper med selvværdet.

Hvor: Martinsvej 7-9, 1926 Frederiksberg C

Pris: gratis

Tilmelding til tilmelding@hejmdal.dk – angiv venligst deltagerantal og dato for arrangement


Kursus i Structured Clinical Interview for DSM-5 Personality Disorders
(SCID-5-PD)

 

D. 4.-5. maj, København

SCID-5-PD er et semistruktureret interview til diagnostik af personlighedsforstyrrelser, som sikrer en systematisk diagnostisk beskrivelse af ti personlighedsforstyrrelser. SCID-5-PD erstatter SCID-II og inkorporerer bl.a. forbedringer af tidligere screenings- og interviewspørgsmål.

Nationale retningslinjer anbefaler, at SCID-5-PD anvendes i udredningen af personlighedsforstyrrelser (bl.a. jf. Sundhedsstyrelsen, 2015). Udredning med SCID-5-PD resulterer i DSM-5 personlighedsforstyrrelser (”golden standard”) men peger samtidig på tilsvarende ICD-10 diagnoser, som anvendes i Danmark.

SCID-5-PD instrumentet kan anvendes som supplement til et almindeligt klinisk interview til at be- eller afkræfte en eller flere diagnoser. Det kan endvidere anvendes suppleret med SCID-5-SPQ screening spørgeskema, hvor ”ja”-besvarelserne kan danne baggrund for et grundigt diagnostisk interview.

Endelig kan SCID-5-PD være en hjælp til at skærpe klinisk interviewteknik, der samtidig giver en grundig forståelse af personlighedens psykopatologi hos de fleste patienttyper (med eller uden personlighedsforstyrrelse).

Kurset vil også komme ind på, hvordan SCID-5-PD kan ”oversættes” til den kommende ICD-11 klassifikation af personlighedsforstyrrelser.

Indhold
Kurset er en introduktion til SCID-5-PD. Ændringerne fra SCID-II til SCID-5-PD vil ligeledes blive gennemgået. Udvalgte items i interviewet vil blive gennemgået.

1. dag: Introduktion til SCID-5-PD instrumentet, diagnostik af personlighedsforstyrrelser og praktisk indføring i administrering.

2. dag: Fortsat gennemgang af SCID-5-PD diagnostik af personlighedsforstyrrelser med video eksempler og vejledning samt oplæg til anvendelse i overgangen til ICD-11.

Kursister kan selv medbringe video af et interview (med patientens samtykke), hvor ca. 1-2 kategorier af personlighedsforstyrrelse afdækkes (f.eks. evasiv og borderline personlighedsforstyrrelse).

OBS. Deltagere skal selv anskaffe eksemplar af SCID-5-PD og helst også guide, som medbringes til kurset. Kan bestilles via følgende link: https://www.hogrefe.dk/shop/struktureret-klinisk-interview-til-dsm-5r-personlighedsforstyrrelser.html

Undervisere:
Bo Bach, psykolog, ph.d. i psykiatri, godkendt specialist i psykopatologi

Center for Forskning i Personlighedsforstyrrelse

Psykiatrihospitalet Slagelse, Region Sjælland

 

Antal undervisningstimer: 12

Sted: Hejmdal Privathospital, Martinsvej 7-9, 1926 Frederiksberg C

Pris: kr. 3600 + moms

Prisen inkluderer forplejning i løbet af kursusdagene.

Tilmeldingsfrist: d. 6. april 2019

Tilmelding skal ske til Simone Rosenlund på e-mail: siro@hejmdal.dk.

Tilmelding prioriteres kronologisk efter modtagelse. Tilmeldingen er personlig og bindende. Ved afbud efter tilmeldingsfristen hæftes for det fulde gebyr.

Max deltagerantal: 15 personer.

Kurset aflyses, hvis der ikke er nok antal deltagere. Der gives besked herom senest 14 dage før kurset.

Kursusbevis udstedes. Kurset forventes godkendt til specialistuddannelse jf. Dansk Psykolog Forening.

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Simone Rosenlund på siro@hejmdal.dk.