Gå til indhold
  • NB: Mandag d. 22.1. er telefonkonsultationstiden hos sygeplejerske rykket til kl. 12.00-13.00

Behandlingsskolen

Højtspecialiseret tværfaglig indsats

Hejmdal Behandlingsskole er en selvstændig afdeling af Hejmdals Dagafsnit, der blev etableret i 2008. Behandlingsskolen retter sig mod børn og unge med psykiske lidelser og behov for specialundervisning.


Læs meget mere på Hejmdal Behandlingsskoles egen hjemmeside


På Hejmdal Behandlingsskole kan vi – i kraft af vores højt specialiserede tværfaglige indsats – rumme og behandle børn og unge med komplekse psykiatriske lidelser og alvorlig funktionshæmning.

Fælles for eleverne er nedsat funktionsevne, alvorlig funktionshæmning eller anden behandlingskrævende adfærd, der kræver en særlig tilrettelagt og professionel indsats. En indsats, som ikke kan håndteres i et primært kommunalt regi.

Målet er at give barnet / den unge og familien et helhedsorienteret behandlingstilbud, der er specifikt tilrettelagt efter den enkeltes behov og ressourcer. Og hvor behandlingen sigter mod et øget funktionsniveau og så vidt mulig integration i uddannelsessystemet.

Hejmdal Behandlingsskole vægter individuel udvikling gennem en intensiv indsats i form af specialundervisning og miljøterapeutisk behandling – samt tæt samarbejde med forældre, forvaltning og PPR – for at sikre de bedst mulige vilkår for udvikling og trivsel.

Skoleledelsen kan kontaktes på tlf: 24 60 72 66 mellem 8.00 og 16.00 og på behandlingsskolen@hejmdal.dk