VI HAR AFDELINGER PÅ FREDERIKSBERG, I AARHUS, ODENSE OG AALBORG

Cool Kids kurser | HEJMDALHEJMDAL Gå til indhold

Cool Kids

Mere end hvert 10. barn har så store problemer med angst og bekymring, at det er pinefuldt for barnet og griber forstyrrende ind i barnets og familiens dagligdag.

Det vil Hejmdal Privathospital gøre noget ved – børn med angst skal hjælpes hurtigt og kvalificeret.

Derfor har Hejmdal fået uddannet behandlere i den australske metode ‘Cool Kids’, som er et videnskabeligt baseret og effektivt behandlingsprogram mod angst.
Hejmdal udbyder derfor nu kurser til børn og unge, der lider af angst.

Effektivt og veldokumenteret

Forskningsresultater viser, at børn, som gennemfører et Cool Kids kursus, har mindre fravær fra skolen, klarer sig bedre fagligt og socialt, deltager i flere fritidsaktiviteter og oplever, at deres angst- og bekymringsniveau falder betydeligt.

På et Cool Kids kursus lærer børn/unge og forældre konkrete redskaber, som gør det nemmere at håndtere og overvinde utryghed, angst og bekymring i hverdagen.
Barnet får mulighed for at møde jævnaldrende med lignende vanskeligheder, og forældrene får mulighed for at udveksle erfaring.

Programmet bygger på kognitive adfærdsterapeutiske principper og har god effekt overfor de fleste former for angstproblemer hos børn og unge.

Cool Kids på Hejmdal

Cool Kids henvender sig primært til børn i aldersgruppen 6-12 år og unge fra 13-19 år. For unge kaldes programmet også ‘Chilled’.

• Vi tilbyder gruppeforløb for seks børn/unge og deres forældre

• Der er også mulighed for at indgå i et individuelt Cool Kids-forløb

• Vi udbyder ligeledes en særligt tilrettelagt Cool Kids-indsats for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser.

Forløbet

Forløbet indledes med en individuel forsamtale med en psykolog, hvor der skabes et overblik over barnets situation og problematikker. Det vil her blive afklaret, om barnet er i målgruppen. Barnet behøver ikke have en diagnose.

Selve gruppeforløbet består dernæst af 10 kursusgange.
Første gruppesession varer 2 timer – de efterfølgende gange er der afsat 1½ time pr. gang.

Både barn og forældre deltager i alle kursusgange, hvor der veksles mellem fællestid og opdelt børne- og forældretid.

Sted

Hejmdal
Martinsvej 7-9
1926 Frederiksberg C

Pris: se gældende prisliste her og forhør dig gerne ved tilmelding. 

Hele beløbet overføres til Hejmdal senest 5 dage inden første kursusgang på reg.nr. 5470 – konto-nr. 0001721430. Anfør venligst barnets navn i kommentarfeltet.

Ønskes individuelt forløb, kontakt os venligst på hejmdal@hejmdal.dk, da pris afhænger af behov og ønsker.

Forhør dig eventuelt hos din kommune eller dit forsikringsselskab angående mulighed for tilskud.

Tilmelding

Du er velkommen til at kontakte os på telefon 3616 0500 eller på hejmdal@hejmdal.dk, hvis du ønsker at tilmelde dit barn til Cool Kids. Vi uddyber gerne og svarer på spørgsmål.

Til gruppeforløb samler vi seks alders- og funktionssvarende børn til gruppen – derfor kan der godt være ventetid på opstart af forløbet.

Læs mere…

Hvis du er interesseret i Cool Kids programmet og effekten heraf, kan du læse mere her og her.