Gå til indhold

Dagafsnittet

Danmarks første private børne- og ungdomspsykiatriske daghospital

Dagafsnittet på Hejmdal Privathospital rummer børn og unge med forskellige psykiatriske problemstillinger, psykiatriske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser i aldersgruppen fra 7-18 år.

Dagafsnittet er stabilt – præget af sammenhæng, klarhed, kontinuitet og forudsigelighed. Vi arbejder i et systematisk tilrettelagt miljø, hvor der er et balanceret forhold mellem struktur og relation, således at strukturen er med til at sikre kontaktens kvalitet og afgrænsning.

Vi er et bredt tværfagligt uddannet team, bestående af henholdsvis læger, psykologer, sygeplejersker, miljøterapeuter og lærere, der dagligt arbejder ud fra miljøterapeutiske behandlingsprincipper.

Vi forsøger at tilpasse miljøterapien til den enkeltes behov og skabe en struktur for at optimere den miljøterapeutiske behandling af børn og unge.

En af de primære opgaver i det miljøterapeutiske arbejde er en målrettet observation i forhold til den diagnostiske udredning.

Vores formål i dagafsnittet er:

  • At barnet/den unge opnår symptomlindring og støttes i den daglige funktion.
  • At barnet/den unge undersøges og diagnosticeres.
  • At formidle undersøgelsesresultater til familie og netværk, så den bedst egnede behandling iværksættes.
  • At barnet/den unge gives udviklingsmuligheder og behandles.

Dagafsnittet er åbent alle hverdage mellem kl. 9.00-13.00.

For yderligere information kontakt administrerende direktør Rune Rechenbach Nielsen på rrn@hejmdal.dk eller på tlf.nr.: 26730733

Vi er opmærksomme på såvel Forældreloven, Serviceloven og Grundloven i vores arbejde og i forhold til magtanvendelse.