VI HAR AFDELINGER PÅ FREDERIKSBERG, I AARHUS, ODENSE OG AALBORG

Om Dagafsnittet | HEJMDALHEJMDAL Gå til indhold

Om Dagafsnittet

Dagafsnittet på Hejmdal Privathospital rummer børn og unge med forskellige psykiatriske problemstillinger, psykiatriske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser i aldersgruppen fra 7-17 år.

Dagafsnittet er stabilt – præget af sammenhæng, klarhed, kontinuitet og forudsigelighed. Vi arbejder i et systematisk tilrettelagt miljø, hvor der er et balanceret forhold mellem struktur og relation, således at strukturen er med til at sikre kontaktens kvalitet og afgrænsning.

Vi er et bredt tværfagligt uddannet team, bestående af henholdsvis læger, psykologer, sygeplejersker, miljøterapeuter og lærere, der dagligt arbejder ud fra miljøterapeutiske behandlingsprincipper.

Vi forsøger at tilpasse miljøterapien til den enkeltes behov og skabe en struktur for at optimere den miljøterapeutiske behandling af børn og unge.

En af de primære opgaver i det miljøterapeutiske arbejde er en målrettet observation i forhold til den diagnostiske udredning.

Vores formål i dagafsnittet er:

  • At barnet/den unge opnår symptomlindring og støttes i den daglige funktion.
  • At barnet/den unge undersøges og diagnosticeres.
  • At formidle undersøgelsesresultater til familie og netværk, så den bedst egnede behandling iværksættes.
  • At barnet/den unge gives udviklingsmuligheder og behandles.

Dagligdagen i Dagafsnittet

Dagafsnittet er åbent alle hverdage mellem kl. 8.30-13.30.

Om morgenen er Dagafsnittet åbent fra kl. 08.30. Det egentlige dagsprogram starter kl. 9.00.
Barnet / den unge har i tidsrummet 8.30-9.00 mulighed for at komme stille og roligt tilstede i afsnittet uden tidspres. Det kan være en aflastning for familien, at mødetiden involverer en fleksibilitet, og for barnet/den unge at kunne finde sig til rette og blive klar til dagen med rolige aktiviteter.

Miljøterapi

Miljøterapi er en pædagogisk og socialpsykologisk behandlingsmetode, der baserer sig på barnets konkrete problemstillinger. I Dagafsnittet tilrettelægges den miljøterapeutiske behandling med fokus på at øge barnets funktionsniveau. Vi lægger stor vægt på relationen børnene imellem, omgivelserne og relationen til personalet.

Med en ressourceorienteret, omsorgsfuld og anvisende tilgang arbejdes der i Hejmdals Dagafsnit målrettet med at forberede barnet på integration i relevant skoletilbud – skolefagligt og socialt. Vi tilbyder struktur, omsorg og høj faglighed i trygge rammer.

Miljøterapi er en pædagogisk og socialpsykologisk behandlingsmetode, der baserer sig på barnets konkrete problemstillinger. I Dagafsnittet tilrettelægges den miljøterapeutiske behandling med fokus på at øge barnets funktionsniveau. Vi lægger stor vægt på relationen børnene imellem, omgivelserne og relationen til personalet.

Struktur og forudsigelighed i tid, sted og rum skaber ro og virker angstdæmpende for barnet/den unge. Strukturen og forudsigeligheden er aldrig rigid men tilpasses præcist til behovet og justeres alt efter barnets/den unges udvikling og tilstand. 

Skolen i Dagafsnittet

Ved indlæggelse i Dagafsnittet på Hejmdal tilbydes alle patienter individuelt tilrettelagt vedligeholdende undervisning. Undervisningen vil tage højde for patienternes tidligere skolehistorik og være tilpasset funktionsniveauet. Der bliver primært undervist i dansk og matematik, men der er også mulighed for undervisning i engelsk, samfundsfag og naturfagene. Der vil altid blive taget højde for det enkelte barns udfordringer, interesser og kompetencer.
Som udgangspunkt vil der blive lavet en dansk- og en matematiktest for at afdække det faglige niveau. 

Undervisningen foregår primært 1:1, eller sammen med én medpatient. Der vil løbende også blive arbejdet med ”arbejdskasser” som er en mere selvstændig arbejdsform, der løbende evalueres og udvides i samarbejde med læreren. I Dagafsnittet har vi et løbende fokus på læsning, hvorfor der ugentligt vil være læsning på skemaet for alle patienter. Patienterne vil også indgå i forskellige fælles skolefaglige aktiviteter så som; lektiecafé, ugentlig fysisk aktivitet i frederiksberghallerne samt temaer og nyheder for børn.
Undervisningen og kravene vil løbende blive vurderet i forhold til den miljøterapeutiske behandlingsplan i samarbejde med patientens kontaktpersoner.

Læs mere om os og kontakt os

For yderligere information kontakt administrerende direktør Katja Damborg Laut på kdl@hejmdal.dk eller på tlf.nr.: 53 82 59 12.

Dagafsnittets kontaktoplysninger:

Direkte telefon: 2162 0862 (8.00-9.00 og 13.00-13.30)
Direkte mail: da@hejmdal.dk

Personalet i Dagafsnittet består af to miljøterapeuter, to sygeplejersker og en skolelærer, der alle arbejder sammen om at give hvert barn et trygt og sammenhængende forløb – i tæt samarbejde med fast tilknyttede psykologer og speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.

Jeres barn vil få tilknyttet to kontaktpersoner. Det er kontaktpersonerne, som er jeres kontakt men også barnets kontakt i det daglige. Det er også kontaktpersonerne, der i samarbejde med barnet, jer forældre og den psykolog og børne-ungdomspsykiater, der er tilknyttet, laver barnets behandlingsplan og justerer denne løbende.
Vi samarbejder internt og med jer forældre omkring jeres barns behandling og udvikling.

Læs mere om Dagafsnittets medarbejdere her.

Vi er opmærksomme på såvel Forældreansvarsloven, Serviceloven og Grundloven i vores arbejde og i forhold til magtanvendelse.