Gå til indhold

Dagafsnittet

Dagafsnittet på Hejmdal Privathospital rummer børn og unge med forskellige psykiatriske problemstillinger, psykiatriske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser i aldersgruppen fra 7-17 år.

Dagafsnittet er stabilt – præget af sammenhæng, klarhed, kontinuitet og forudsigelighed. Vi arbejder i et systematisk tilrettelagt miljø, hvor der er et balanceret forhold mellem struktur og relation, således at strukturen er med til at sikre kontaktens kvalitet og afgrænsning.

Vi er et bredt tværfagligt uddannet team, bestående af henholdsvis læger, psykologer, sygeplejersker, miljøterapeuter og lærere, der dagligt arbejder ud fra miljøterapeutiske behandlingsprincipper.

Vi forsøger at tilpasse miljøterapien til den enkeltes behov og skabe en struktur for at optimere den miljøterapeutiske behandling af børn og unge.

En af de primære opgaver i det miljøterapeutiske arbejde er en målrettet observation i forhold til den diagnostiske udredning.

Vores formål i dagafsnittet er:

  • At barnet/den unge opnår symptomlindring og støttes i den daglige funktion.
  • At barnet/den unge undersøges og diagnosticeres.
  • At formidle undersøgelsesresultater til familie og netværk, så den bedst egnede behandling iværksættes.
  • At barnet/den unge gives udviklingsmuligheder og behandles.

Skolen i Dagafsnittet

Ved indlæggelse i Dagafsnittet på Hejmdal tilbydes alle patienter individuelt tilrettelagt vedligeholdende undervisning. Undervisningen vil tage højde for patienternes tidligere skolehistorik og være tilpasset funktionsniveauet. Der bliver primært undervist i dansk, engelsk og matematik. Der vil altid blive taget højde for det enkelte barns udfordringer, interesser og kompetencer.
Som udgangspunkt vil der blive lavet en dansk- og en matematiktest for at afdække det faglige niveau. Ved behov kan der foretages uddybende faglig testning.

Undervisningen foregår primært 1:1, eller sammen med én medpatient. Der vil løbende også blive arbejdet med ”arbejdskasser” som er en mere selvstændig arbejdsform, der løbende evalueres og udvides i samarbejde med læreren. I Dagafsnittet har vi et løbende fokus på læsning, hvorfor der ugentligt vil være læsning på skemaet for alle patienter.
Undervisningen og kravene vil løbende blive vurderet i forhold til den miljøterapeutiske behandlingsplan i samarbejde med patientens kontaktpersoner.

Dagafsnittet er åbent alle hverdage mellem kl. 8.30-13.30.

Om morgenen er Dagafsnittet åbent fra kl. 08.30. Det egentlige dagsprogram starter kl. 9.00.
Barnet / den unge har i tidsrummet 8.30-9.00 mulighed for at komme stille og roligt tilstede i afsnittet uden tidspres. Det kan være en aflastning for familien, at mødetiden involverer en fleksibilitet, og for barnet/den unge at kunne finde sig til rette og blive klar til dagen med rolige aktiviteter.

For yderligere information kontakt administrerende direktør Katja Damborg Laut på kdl@hejmdal.dk eller på tlf.nr.: 53 82 59 12.

Dagafsnittets kontaktoplysninger:

Direkte telefon: 2162 0862 (8.00-9.00 og 13.30-14.00)
Direkte mail: da@hejmdal.dk

Vi er opmærksomme på såvel Forældreansvarsloven, Serviceloven og Grundloven i vores arbejde og i forhold til magtanvendelse.