Gå til indhold
  • Vi har desværre haft nedbrud i vores kontaktformular her på hjemmesiden. Hvis du ikke har modtaget svar, så kontakt os endelig igen. Vi beklager meget ulejligheden!

Depression

En almindelig og alvorlig lidelse

Depression er en samlebetegnelse for et spektrum af lidelser, der omfatter alt fra relativt lette tilstande til langvarige og tilbagevendende sygdomme. Omkring 150.000 danskere lider af depression, og depression er mere hyppig hos kvinder end hos mænd.

Patienten er ofte nedtrykt eller har mistet evnen til at føle noget. Nedtryktheden er typisk ledsaget af nedsat energi, øget træthed samt nedsat lyst og interesse. Søvnen og appetitten er ofte forstyrret, ligesom der er opmærksomheds- og koncentrationsbesvær. Nedsat selvtillid og urimelige selvbebrejdelser er almindelige symptomer, ligesom der ofte optræder selvmordstanker eller i værste fald egentlige planer om eller forsøg på selvmord.

Afhængig af antallet af symptomer inddeles depression efter sværhedsgrad i lettere, moderat og svær grad samt svær depression med psykotiske symptomer.

Kilde: Depressionsforeningen

Årsag

Depression opstår i et samspil mellem medfødt arvelig sårbarhed og andre, ofte ydre, belastende forhold. Man regner med, at arvelige forhold forklarer ca. halvdelen af den variation, der er i, om man udvikler depression eller ej. Andre forhold forklarer den anden halvdel – f.eks. opvækst eller en udløsende traumatisk hændelse.

Behandling hos Hejmdal

Vi lægger et program, som både inkluderer udredning og behandling. Det er vigtigt, at der foretages en omfattende og grundig undersøgelse ved behandlingens start for at kunne tilrettelægge behandlingen bedst muligt i forhold til det individuelle behov. Derfor består den indledende undersøgelse både af samtale med psykiater og psykolog.

Psykiateren indhenter anamnese (sygdomshistorie) og laver en diagnostisk vurdering af den psykiatriske lidelses type og sværhedsgrad. Psykiateren forholder sig også til, om der er tale om flere andre samtidige psykiatriske sygdomme.

Psykologen laver, ved hjælp af standardiserede tests og interviewguides, en psykologisk vurdering af den enkeltes problemstillinger, herunder motivation og i visse tilfælde personlighedstræk og kognitive ressourcer.

En fast del af behandlingen er individuelle samtaler hos psykolog. Samtaleforløbet er individuelt tilrettelagt og med fokus på den psykiatriske lidelse og de vanskeligheder, som følger med denne, såsom forskellige tanker og følelser, der både kan bidrage til og kan fastholde lidelsen.

Desuden er der mulighed for samtaler med, og undervisning af, familie, ægtefælle, kæreste og børn.

Målet med behandlingen er symptomlindring og bedre funktion i hverdagen.