VI HAR AFDELINGER PÅ FREDERIKSBERG, I AARHUS, ODENSE OG AALBORG

Patient- og pårørendetilfredsheds-undersøgelse | HEJMDALHEJMDAL Gå til indhold

Patient- og pårørendetilfredsheds-undersøgelse

Hjælp os med at hjælpe andre

Hejmdal indsamler oplysninger om patienter og pårørendes oplevelser og erfaringer og bruger denne information til at udvikle kvaliteten af vores ydelser.

Der er dokumentation for, at brugerinvolvering skaber mere patientcentrerede løsninger, fremmer livskvalitet og tilfredshed, men også for, at det kan medføre bedre sundhedsfaglig kvalitet/behandlingsresultat, effektivitet og patientsikkerhed.

Partnerskab handler ikke kun om at give dig som patient valgmuligheder og mulighed for at bestemme. Det handler også om, at du og behandleren sikrer sig et fælles udgangspunkt ved, at du stiller spørgsmål, forstår din sygdom, bidrager med viden om egen situation og aktivt tager del i behandlingen. 

Ethvert input er værdsat. Du kan kontakte os direkte med din feedback:
Kvalitetschef, Ane Svane: e-mail: asb@hejmdal.dk, telefon:  27 21 14 44. 

Hejmdal foretager en systematisk indsamling af viden om patienter og evt. pårørendes oplevelser og erfaringer gennem vores patient- og pårørendetilfredshedsundersøgelse. 

Patient- og pårørendetilfredshedsundersøgelse  (klik for at starte)

Undersøgelsen er helt anonym og er med til at sikre, at vi får værdifulde tilbagemeldinger om, hvordan vores patienter og pårørende oplever kvaliteten af Hejmdal.

Derfor vil vi rigtig gerne høre din mening på en række spørgsmål, hvor man krydser sit svar af på en skala. Der er også mulighed for at tilføje kommentarer. Klik her for at starte undersøgelsen.

Formålet med undersøgelsen er at indsamle viden om vores patienters oplevelse og vurdering af kvaliteten af behandling på Hejmdal. Vi ønsker også at afdække, om – og hvor – der er behov for kvalitetsforbedringer.

Vi takker mange gange for din deltagelse.

Du kan deltage ved at klikke på linket ovenfor – undersøgelsen kan også udfyldes i papirform på Hejmdal.


På Hejmdal har vi også en stander fra HappyOrNot. Maskinen er et godt redskab til hurtigt og let at få feedback på aktuelle spørgsmål, som kan hjælpe os med at forbedre vores service i hverdagen.

Du kan her se mere om vores HappyOrNot målinger.


Du kan læse om resultatene af vores patienttilfredshedsundersøgelserne her.