Florence Lippert Wijeh

Autoriseret psykolog, cand.psych. aut.

Jeg blev uddannet som psykolog på Wien Universitet i 2015 og autoriseret i 2017. Mine kvalifikationer er godkendt af Dansk Psykolognævn.

Igennem hele mit arbejdsliv har jeg arbejdet med børn og unge, der er udfordret med komplekse psykiatriske problemstillinger og personlige udfordringer. Senest specialiserede jeg mig i udredning og behandling af især unge i alderen 13 til 18 år.

En diagnosestilling betyder for mig, at der sættes ord på de udfordringer, der er tilstede, og at der etableres en bedre forståelse for vedkommendes behov, således at diagnosen kan være en døråbner til den rette behandling.

Når jeg arbejder med bøørn og unge og deres pårørende lægger jeg vægt på, at de føler sig hørt og set i situationen, hvor jeg møder dem. Samme holdning anvender jeg ligeledes i terapirummet, hvor jeg, alt efter klinisk vurdering og behov, benytter elementer fra en kognitiv eller mentaliseringsbaseret terapi.

Udover mit arbejde på Hejmdal er jeg engageret som frivillig psykolog hos Dansk Kvindesamfunds Rådgivning, hvor jeg tilbyder støtte og vejledning til kriseprægede voksne.

For at opretholde og videreudvikle min faglighed modtager jeg regelmæssig supervision og beskæftiger mig med faglige inputs fra især bøger og podcasts. Jeg taler dansk, tysk og engelsk.