Gå til indhold
  • NB: Mandag d. 22.1. er telefonkonsultationstiden hos sygeplejerske rykket til kl. 12.00-13.00

Forældrekursus autisme / Asperger syndrom

At være mor og far til et barn med autismespektrumforstyrrelse...

Forældrekurset er et tilbud til forældre med børn og unge med autismespektrumforstyrrelse (også kaldet gennemgribende udviklingsforstyrrelse).

Kurset er et tilbud til forældre og pårørende, hvor vi med udgangspunkt i relevante temaer vil give kursisterne en større forståelse og viden om autismespektrumforstyrrelser.

Indhold

Kurset vil introducere kernesymptomer indenfor spektret og udredningen af samme. Der lægges vægt på pædagogiske redskaber og tiltag, der vil gøre hverdagen mere struktureret og overskuelig.
Forløbet er tilrettelagt således, at deltagerne får mulighed for at udveksle dagligdagens udfordringer og egne erfaringer med de øvrige kursister.

Målgruppe

Forældre til børn med autismespektrumforstyrrelser, som ikke tidligere har været på kurser om autisme. Kurset retter sig primært mod forældre til børn i alderen op til 17 år.

Sted

Hejmdal
Martinsvej 7-9
1926 Frederiksberg C

Pris

Kr. 4.300,- pr. person.

(Søg evt. tilskud i kommunen efter serviceloven §41)

Hvis du er interesseret i at blive tilmeldt kurset eller blot høre mere, er du meget velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger nederst på siden og kan også angive, at du ønsker at blive kontaktet.