”You can´t stop the wave, but you can learn how to surf”

Gruppen ledes af
Hejmdal - Mette Johansson
Martine Isabel Boyle
Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
Hejmdal - Karoline Reda
Trine Hesselbjerg Monrad
Psykolog

Hvordan håndterer du som ung de store - og sommetider svære - følelser, du oplever?

Hejmdal har etableret et gruppeforløb med henblik på at hjælpe unge, som har svært ved at håndtere deres følelser, og hvor dette sommetider kommer til udtryk ved f.eks. selvskade, selvmordstanker eller store følelsesudbrud, som den unge selv og familien er forpint af.
Gruppen har til formål at give unge en række færdigheder til at håndtere svære følelser, som alle kan anvende og have brug for i livet, også sårbare unge

Forløbet er baseret på metoder og tænkning fra dialektisk adfærdsterapi. Der vil derfor være fokus på at kunne skelne mellem, hvornår der er behov for at arbejde på at forandre og udvikle vores tænkning og adfærd, og hvornår det er nødvendigt at arbejde på at acceptere svære situationer og følelser.

Du vil lære og styrkes i at anvende færdigheder til at dels kunne skelne, men også håndtere begge dele, dvs. færdigheder til at reducere uhensigtsmæssig adfærd (såsom selvskade, svære affektudbrud og selvmordstanker) samt færdigheder til at kunne passe på dig selv i relationer, acceptere følelser, men uden at lade dem overtage og styre dit liv.

Færdighederne er inddelt I 5 hovedgrupper:
  • følelsesregulering
  • krisefærdigheder
  • opmærksomhedsfærdigheder
  • relationsfærdigheder
  • færdigheder i balanceret tænkning adfærd

Forløbet starter med en forældreorientering så dine forældre bliver klædt på til at støtte dig under forløbet.

Imellem gruppesessionerne er der 5 individuelle terapisessioner med henblik på hvordan du kan bruge de lærte færdigheder i dit eget liv. 

Således er der tale om et kortere forløb til at støtte og udvikle bedre følelsesregulering.
Forløbet vil for mange unge kunne forbedre deres livskvalitet og øge deres kompetencer, men der vil også være unge der har behov for et længerevarende forløb alt efter sværhedsgraden af deres problematikker.
I så fald vil dette blive drøftet med dig og dine forældre ved behandlingens afslutning med en evt. anbefaling om opfølgning i regionspsykiatrien og/ eller ved hjemkommunen.

Målgruppe:
Unge mellem 14-18 år med følelsesreguleringsvanskeligheder, selvmordstanker og/eller selvskadende adfærd. 

Hvem kan deltage:
Unge der allerede er tilknyttet Hejmdal kan tale med deres behandler om mulighed for deltage i gruppen. Private kan booke en vurderende samtale, så vi kan drøfte med jer om tilbuddet passer til jer og jeres barn. Vurderende samtale koster 1400 DKK.

Materialer:
De unge vil få udleveret en gruppemappe samt en ”hold ud” pose i forbindelse med forløbet. Der vil ved hver gruppegang blive udleveret laminerede lommekort med de gennemgåede færdigheder.

Hvordan tilmeldes man gruppen: 
Hvis man har et igangværende forløb på Hejmdal kan man drøfte muligheden med sin behandler, som kan sørge for tilmelding.  

Hvis I henvender jer privat, inviteres I til en vurderende samtale, så vi kan drøfte med jer, om tilbuddet passer til jer og jeres barn.
Vurderende samtale koster 1.400 DKK.

Vil du bestille en vurderende samtale, kan du gøre dette ved at kontakte Hejmdal Privathospital via kontaktformularen nederst på siden.

Pris og betaling:
Betaling foregår i forbindelse med tilmelding. Endelig tilmelding foregår efter den vurderende samtale, hvis I henvender jer privat.
Pris: 12.000,- DKK for hele forløbet

Tid:
Gruppen ligger på torsdage fra. Kl. 14.30-16.30, og der vil ligge en individuel terapisession mellem hver gruppegang.

Individuelle samtaler ligger mandage og tirsdage i tidsrummet 13-16 og er af én times varighed.
De individuelle tider forhåndsbookes og fordeles efter først til mølle.
Der kan desværre ikke ønskes specifikke tider, idet man bliver tilmeldt en samlet pakke.

Der tilbydes kun erstatningstider, hvis behandleren er syg. Hvis en ung er syg eller udebliver, tilbydes der ikke erstatningstider. Hvis den unge er syg, er forældrene velkomne til at møde op til den unges individuelle tid, som så kan konverteres til en forældresamtale. Forældrene kan dog ikke deltage i gruppegangene som erstatning for den unge.

9 + 10 =

Lad os høre fra dig

Send tilmelding eller spørgsmål via mailformularen

qxio-ios-telephone-outline

Du er også velkommen til at ringe direkte til Patientservice