Hejmdal - Hanne Bengt

Hanne Bengt

Autoriseret psykolog, cand.psych.aut

Jeg er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet i 2013. Jeg blev autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet i 2016. Jeg er psykoterapeutisk videreuddannet og trænet på specialistniveau i evidensbaserede metoder, primært ud fra en moderne psykoanalytisk tilgang, men jeg har også en videreuddannelse indenfor kognitiv adfærdsterapi.

Jeg har i mit arbejdsliv specialiseret mig i behandling og udredning af voksne i psykiatrisk regi. Mit arbejde har bestået af samtaler med voksne ift. både almene psykologiske udfordringer samt specifikke psykiatriske lidelser individuelt og i gruppe, psykiatrisk diagnostisk udredning og undersøgelser, risikovurderinger samt supervision af plejepersonale på sengeafsnit. Jeg har erfaring med komplekse og vanskelige problemstillinger, hvor der oftest har været flere diagnoser til stede på samme tid hos den enkelte.

Jeg har særlig erfaring med udredning og behandling af personer med specifikke personlighedsforstyrrelser, personlighedsmæssige samt relationelle vanskeligheder samt fra både den ambulante og lukkede retspsykiatri.