NU ER HEJMDAL OGSÅ ÅBNET I AARHUS OG AALBORG

Klinikken | HEJMDAL Gå til indhold

Klinikken

Ambulatoriet

I Hejmdals ambulante klinik møder du de behandlere, som foretager udredningen og behandlingen af både børn, unge og voksne patienter.

Der arbejder psykiatere, psykologer og sygeplejersker i vores klinik, og du er som patient i hænderne på en række højtspecialiserede fagpersoner, der alle kan redegøre teoretisk for den praksis de udøver – hvad de gør; hvorfor og hvordan.

Målet er, at patienter med psykisk lidelse hurtigt og effektivt modtager den rigtige hjælp, og at den hjælp, vi tilbyder, er anvendelig og kan integreres i en konkret virkelighed.
Da psykiske sygdomme udvikler sig og forværres over tid med risiko for, at de bliver kroniske, vil patienter med psykiske lidelser kunne drage betydelig nytte af en tidlig indsats. Jo tidligere behandling sættes i værk, desto større sandsynlighed er der for, at patienten kan bevare tilknytning til arbejdsmarked og leve et selvhjulpent liv.

Til sammen har behandlerteamet en lang række erfaringer, interesse- og specialistområder, som du kan læse mere om her. Derfor er vi i stand til at varetage udredning og behandling af en omfattende række psykiske lidelser.
Ligeledes tilbyder vi en række andre ydelser, bl.a. undervisning, psykologiske undersøgelser samt supervision. Du kan se vores øvrige tilbud her.

Læs mere…