Hejmdal - Maria Helene Selch Petersen

Maria Helene Selch Petersen

Psykiatrisk sygeplejerske

Jeg har været sygeplejerske i Daghospitalet og den ambulante klinik på Hejmdal siden 2018.

Jeg har blandt andet erfaring fra Neurologiske akutmodtagelse N10a og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Intensivt døgnafsnit B104 for unge på Bispebjerg Hospital.

Jeg lægger stor vægt på aktiv inddragelse og samarbejde med patienten og dennes familie.

For mig er det vigtigt at arbejde helhedsorienteret med familien således, at børnene og deres familie kan komme godt igennem en svær tid.

Jeg arbejder ud fra en familiecentreret tilgang, med ønske om at opbygge en tillidsvækkende og respektfuld relation til familierne samt støtte dem til at udvikle handlekompetencer, så de bliver trygge og klar til, at deres barn bliver udskrevet fra Dagafsnittet.

Jeg er passioneret omkring, at hele familien og særligt søskende inddrages så meget som muligt og at der ligeledes bliver formidlet viden til dem i børnehøjde. Jeg har derfor været medskifter af Hejmdals søskendegruppe, Synlige Søskende. Gruppen har til formål at hjælpe søskende fra 7-17 år til at udtrykke følelser og udveksle erfaringer med jævnaldrende, der oplever tilsvarende problemstillinger. Det kan være svært og ensomt at have en søskende med særlige behov, derfor er det vigtigt at dele oplevelser, tanker og følelser om, hvordan situationen opleves hjemme.

Jeg tager i høj grad udgangspunkt i evidensbaseret sygepleje og arbejder hele tiden på at udvikle og implementere ny viden i afdelingen.