• Lider dit barn af angst eller udpræget bekymring?

    - er du i tvivl om, hvordan du bedst hjælper  -  så kan vi hjælpe !

Læs mere om psykologerne du møder i Metakognitiv Gruppen
Hejmdal - Mette Johansson
Rebekka Kofoed Sonne
Psykolog - Metakognitive Grupper
Hejmdal - Karoline Reda
Stina Elisabeth Knudsen
Psykolog - Metakognitive Grupper

Metakognitiv terapi i grupper er en evidensbaseret og særdeles effektiv terapiform

- baseret på mange års hjerneforskning i, hvordan sindet regulerer sig selv og er selvhelende
Hvordan kan metakognitiv terapi hjælpe dit barn og dig som forælder?
I metakognitiv terapi er målet at ændre på disse metaantagelser, så man opdager, at man kan lade tanker være og lade sindet selvregulere, og derved overvinde angst eller depression. Målet i terapien er at reducere langvarige bekymringer og grublerier, for på den måde at blive mindre angst, stresset og trist, og i stedet få mere overskud, glæde og mod på livet.
 
Mange børn og unge går og tror, at de er alene i at have angst og bekymringer, og gruppen kan derfor hjælpe til, at dit barn føler sig mødt i det, de oplever, da disse strategier og tanker er normale.
På vores grupper vil fokus derfor være på at opdage, hvordan man styrer bekymringer og grublerier og lader tanker være, gennem en blanding af teori og praktiske øvelser. I vil få hjemmearbejde som barnet og du/I som forældre skal øve mellem sessionerne. Der vil være særlige forældresessioner, hvor du kan møde og sparre med andre forældre, som oplever de samme udfordringer, og I vil få vejledning til, hvordan I bedst støtter jeres barn ud af angsten. 
 
Der vil være op til 10 børn på holdet og gruppen vil blive ledet af to psykologer.
 
Hvis du som forælder oplever at
  • Dit barn har mange bekymringer eller bekymrer sig hele tiden
  • Oplever angst, og eller angstsymptomer såsom ondt i maven, hovedpine, eller tillige er nedtrykt og trist
  • Undgår ting som han/hun tidligere gjorde. 
  • Ofte ringer eller sender sms er for at tjekke op på dig og hvad du laver. 
  • Ikke tør være alene hjemme
  • Ofte kan finde på undskyldninger på at undgå at komme i skole, eller helt undgår skolen.
  • Sover i forældrenes seng
  • At du og eller din partner skal bruge meget lang tid til at snakke bekymringer igennem med dit barn 
Så vil du og dit barn få stor gavn af gruppen. 
 
Det er vigtigt, at dit barn er motiveret til at deltage i et gruppeforløb, da det indebærer at dit barn er aktivt deltagende og er villig til at indgå i gruppeterapien.
Hvis dit barn ud over angst har ADHD/ADD eller en autisme spektrum forstyrrelse, har moderat til svær depression eller OCD, vil vi henvise til vores andre forløb på Hejmdal. 
Vilkår og priser 
 
Før optagelse i gruppen, inviteres I til en visiterende samtale, så vi kan drøfte med jer, om tilbuddet passer til jer og jeres barn.
Visiterende samtale koster 1.400 DKK.

Vil du tilmelde dit barn til gruppen eller har du spørgsmål, er du velkommen til at benytte mailformularen nederst på denne side.

Aldersgruppe:
11-15 år

Tilmelding:  
Benyt tilmedingsformularen nederst på denne side.

Pris og betaling:
Betaling foregår via mobilepay i forbindelse med tilmelding.
Endelig tilmelding foregår efter den visiterende samtale.
Pris: 7.700,- DKK for hele gruppeforløbet

Tid:
gruppen foregår tirsdage kl. 14-16

Datoer: 
03.10.2023    Forældresession
10.10.2023 Gruppeterapi
24.10.2023 Gruppeterapi
31.10.2023 Gruppeterapi
07.11.2023 Forældresession
14.11.2023 Gruppeterapi
28.11.2023 Gruppeterapi
12.12.2023 Gruppeterapi
09.01.2024 Forældresession
16.01.2024 Fælles session forældre/børn
27.02.2024 Fælles session forældre/børn
Hvad er metakognitiv terapi
”Alle mennesker har negative tanker, også tanker de tror på. Men ikke alle udvikler angst, stress eller depression.”
Citat Adrian Wells, ophavsmanden til Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi (MCT) er en nyere terapiform, som er udviklet af Adrian Wells, professor ved Manchester universitet. 

Alle vores tanker og følelser er flygtige og vil uden undtagelse forsvinde af sig selv, når vi lader dem være i fred. 
Det der tværtimod kan holde vores tanker i live, er hvis vi fastholder vores opmærksomheds på dem og bruger tid på at håndtere dem. 
Her kan f.eks. nævnes: hvis man bekymrer sig, grubler/dvæler ved tankerne, forsøger at undertrykke dem, eller distraherer sig selv fra dem, holder øje med trusler, udøver tjekkeadfærd, har ritualer, har langvarige snakke om bekymringer/grublerier, eller undgår.

Årsagen til at nogle udvikler psykisk lidelse er på grund af noget kaldes The Cognitive Attentional Syndrome (CAS), på dansk det kognitive opmærksomheds-syndrom. Kognition betyder tænkning, og man kan beskrive det som om, at ens opmærksomhed nærmest er suget fast til visse tanker, i forsøget på at løse dem, f.eks. ved hjælp af de ovennævnte strategier.
10 + 10 =

Lad os høre fra dig

Send tilmelding eller spørgsmål via mailformularen

qxio-ios-telephone-outline

Du er også velkommen til at ringe direkte til Patientservice