Gå til indhold

Mission og vision

Udgangspunktet for Hejmdal er gode fysiske rammer og et fagligt veluddannet personale med bred erfaring og uddannelse indenfor børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri.

Behandlerne i Hejmdal er specialistuddannede, og personalet kan fagligt som teoretisk redegøre for den praksis de udøver – hvad de gør, hvorfor og hvordan.

Vores mission – hvad er vi til for?

Vores mission er, at mennesker med psykisk lidelse hurtigt og effektivt modtager hjælp.
Jo tidligere behandling sættes i værk, desto større sandsynlighed er der for, at patienten kan bevare tilknytning til arbejdsmarked og leve et selvhjulpent liv.

Samtidig er det vores mission at den hjælp, vi tilbyder, er anvendelig og kan integreres i en konkret virkelighed. Derfor arbejder vi helhedsorienteret og med blik for hele patientens situation.
Vores medarbejdere repræsenterer mange forskellige faggrupper – alt fra psykiatere til psykologer, miljøterapeuter og sygeplejersker. Vi vil hele vejen rundt om patientens liv og skabe et sammenhængende, meningsfuldt patientforløb.

Vores overordnede mission er, at mennesker med en sindslidelse med vores hjælp bliver raske eller så velfungerende, at de kan leve et værdigt liv integreret i samfundet.

Vores vision – vores overordnede formål

Vi vil give vores patienter en oplevelse, der fra første henvendelse til afslutning af sagen er præget af professionalisme, tryghed og troværdighed. Det betyder bl.a. at vi alle sætter kundeservice som daglig overskrift for vores arbejde med tanke på, hvordan patientoplevelsen af vores service og ydelse højnes.

Vores vision og mål er at udgøre et mere sikkert, diskret og gennemskueligt alternativ til andre behandlingssteder. Patienter og pårørende skal opleve, at Hejmdal Privathospital giver hver enkelt patient en individuel, empatisk behandling.

Vi tager tilbagemeldinger fra vores kunder meget seriøst og anvender tilbagemeldingen til kontinuerligt at forbedre os selv. Vi hører derfor meget gerne fra dig, hvis du ønsker at dele ris og ros.

Både den administrerende direktør og vores kvalitetschef kan kontaktes direkte, hvis du har spørgsmål eller feedback.