VI HAR AFDELINGER PÅ FREDERIKSBERG, I AARHUS, ODENSE OG AALBORG

Mission og vision | HEJMDALHEJMDAL Gå til indhold

Mission og vision

Vision: Vi vil levere de mest effektive udredninger og behandlinger af psykiske lidelser i Danmark.
Mission: Vi arbejder stålsat for at afstigmatisere psykiske lidelser.
Payoff: Vi forandrer psykiatri

Derfor insisterer vi på i mødet med patienter, pårørende og omverden, at psykiske lidelser sidestilles med somatisk lidelse. Vi bidrager dermed til at psykiske lidelser afstigmatiseres. Vi sætter mennesket i centrum og sikrer helhed i behandlingen, så patienten opnår hurtig og effektiv lindring og bedring.

Værdier: Vi sikrer gode resultater ved at udvise ambition, ordentlighed, arbejdsglæde og handlerum.

Vi er ambitiøse
Du kan se det ved, at vi er et team af højt kvalificerede og serviceorienterede fagprofessionelle, som har fokus på at sikre effektive processer, høj grad af service og de bedst mulige oplevelser og resultater for vores patienter.

Vi er ordentlige
Du kan se det ved, at vi gør os umage for at sikre en ordentlig forretningsførelse og service og tager ejerskab og sikrer det gode samarbejde ved at opføre os respektfuldt og være lydhøre. Det betyder også, at vi siger, hvad vi mener, mener hvad vi siger, og holder hvad vi lover.

Vi sikrer arbejdsglæde
Du kan se det ved, at arbejdsglæde og engagement præger vores hverdag. Derfor understøtter vi initiativer, der skaber energi, glæde, engagement og fejrer vores resultater.

Vi skaber handlerum
Du ser det, fordi vi drives af at skabe de bedst mulige udviklingsmuligheder og resultater.
Vi udfordrer status quo og udvikler effektfulde værktøjer, metoder og processer, som bidrager til, at vores patienter, kunder og kollegers handlerum styrkes.