VI HAR AFDELINGER PÅ FREDERIKSBERG, I AARHUS, ODENSE OG AALBORG

Netværksmøde | HEJMDALHEJMDAL Gå til indhold

Netværksmøde

Hvor forældre og det primære netværk inviteres til en drøftelse af, hvordan indsatsen omkring barnet koordineres.

Efter en udredning er der mulighed for at vælge, at Hejmdal skal invitere det primære netværk (skole, institution, PPR) til en drøftelse af, hvordan indsatsen omkring barnet koordineres. Forældre inviteres ligeledes til netværksmødet, der kan finde sted, når den endelige erklæring (hvori udredningens fund og konklusioner fremgår) er udfærdiget.

NB: som forældre bedes I undersøge og have følgende informationer klar til den indledende samtale:

Navn og e-mailadresse på følgende kontakter med henblik på eventuel indkaldelse til netværksmøde:

– PPR-psykolog
– Skoleledelse
– Sagsbehandler / Socialforvaltningen. Evt. en hoved-mailadresse på den relevante Socialforvaltning

NB: vær venligst forberedt på, at der kan gå nogle uger fra tilbagemeldingen til erklæringen er færdigudarbejdet samt derefter indkaldelse til netværksmøde.