Gå til indhold

Offentlig patient

Henvist fra Regionen

Hejmdal modtager en gruppe patienter, som kan betegnes ‘offentlige patienter’, idet de er henvist fra Region Hovedstaden til psykiatrisk udredning og behandling.

Udgangspunktet for at blive offentlig patient hos Hejmdal er, at man i første omgang bliver henvist til psykiatrien i Region Hovedstaden (Region H) af egen læge. Det er Region H, der bevilliger behandlingen.

Det er ligeledes Region H, der alene afgør, hvilken form for behandling, patienten skal modtage – både længde og indhold.
Som offentlig patient hos Hejmdal er omfanget af din behandling derfor fastsat af de standardpakker for behandlingen, som Region H har defineret.

I praksis sendes lægens henvisning til Region H, der videresender den til CVI, som er den Centrale Visitation. Her vurderes det, hvor henne patienten skal modtage behandling samt hvilken behandling, der er behov for.
Dette videresendes til Enheden for Patienvejledning, der sender sagen til Hejmdal.

Man kan blive offentlig patient på Privathospitalet Hejmdal grundet for lange ventelister i offentligt regi – eller fordi man har benyttet sig af det frie sygehusvalg. Det frie sygehusvalg betyder, at hvis ventetiden på behandling på et offentligt sygehus overstiger én måned, kan man som patient vælge at blive behandlet på et privathospital.

Øvrige henvisninger fra egen læge

Ens egen læge kan også henvise en patient, uden behov for psykiatrisk udredning eller behandling, direkte til f.eks. en psykolog, hvor man får økonomisk tilskud af den offentlige sygesikring.

I så fald henvises til de privatpraktiserende psykologer og psykiatere, der har ydernummer og dermed aftale med den offentlige sygesikring. Hejmdal har ikke ydernummer og har derfor ikke mulighed for at modtage denne form for kunder.

Skal du flytte?

Hvis du som patient skal flytte adresse, er det vigtigt, at du gør os opmærksom på det, da vi ikke automatisk modtager besked om dette. Du kan enten ringe, skrive en mail eller komme op til receptionen i forbindelse med en konsultation på Hejmdal.

Det er særligt afgørende for offentligt henviste patienter, at vi gøres opmærksom på flytning, da vi mister retten til at behandle dig, hvis du flytter ud af Region Hovedstaden.

I dette tilfælde vil dit forløb blive afsluttet her på Hejmdal som konsekvens af, at Region Hovedstaden ikke længere er ansvarlig for behandlingen. Du vil derefter blive tilbagehenvist til din egen læge med henblik på henvisning i den nye region, du er flyttet til.