VI HAR AFDELINGER PÅ FREDERIKSBERG, I AARHUS, ODENSE OG AALBORG

Offentlig patient | HEJMDALHEJMDAL Gå til indhold

Offentlig patient

Når du er henvist via Region Hovedstaden

Hejmdal modtager patienter, som kan betegnes ‘offentlige patienter’, idet de er henvist fra Region Hovedstaden til psykiatrisk udredning og behandling.

Udgangspunktet for at blive offentlig patient hos Hejmdal er, at man i første omgang bliver henvist til psykiatrien i Region Hovedstaden af egen læge. Det er Regionen, der bevilliger behandlingen.

Det er ligeledes Regionen, der afgør, hvilken form for behandling, patienten skal modtage – både længde og indhold.
Som offentlig patient hos Hejmdal er omfanget af din behandling derfor fastsat af standardpakker for behandlingen.

I praksis sendes lægens eller PPR’s henvisning til Region Hovedstaden, der videresender den til CVI, som er den Centrale Visitation. Her vurderes det, hvor henne patienten skal modtage behandling, samt hvilken behandling, der er behov for.
Dette videresendes til Enheden for Patientvejledning, der sender sagen til Hejmdal.

Retten til frit sygehusvalg

Man kan også blive patient hos Hejmdal, fordi man har benyttet sig af Det Frie Sygehusvalg. Hvis du er henvist til udredning, har du ret til at blive undersøgt (udredt) inden for 30 dage ved ret til hurtig udredning. Skal du vente længere end 30 dage på udredning eller behandling, har du ret til det udvidede frie sygehusvalg og kan her vælge Hejmdal. Læs mere om Det Frie Sygehusvalg her

Øvrige henvisninger fra egen læge

Ens egen læge kan også henvise en patient, uden behov for psykiatrisk udredning eller behandling, direkte til f.eks. en psykolog, hvor man får økonomisk tilskud af den offentlige sygesikring.

I så fald henvises til de privatpraktiserende psykologer og psykiatere, der har ydernummer og dermed aftale med den offentlige sygesikring. Hejmdal har ikke ydernummer og har derfor ikke mulighed for at modtage denne form for kunder.

Skal du flytte?

Hvis du som patient skal flytte adresse, er det vigtigt, at du gør os opmærksom på det, da vi ikke automatisk modtager besked om dette. Du kan enten ringe, skrive en mail eller komme op til receptionen i forbindelse med en konsultation på Hejmdal.

Det er særligt afgørende for offentligt henviste patienter, at vi gøres opmærksom på flytning, da vi mister retten til at behandle dig, hvis du flytter ud af Region Hovedstaden.

I dette tilfælde vil dit forløb blive afsluttet her på Hejmdal som konsekvens af, at Region Hovedstaden ikke længere er ansvarlig for behandlingen. Du vil derefter blive tilbagehenvist til din egen læge med henblik på henvisning i den nye region, du er flyttet til.