NU ER HEJMDAL OGSÅ ÅBNET I AARHUS OG AALBORG

Priser | HEJMDAL Gå til indhold

Priser

Vi beder dig henvende dig i sekretariatet ved ankomst med henblik på at betale.

Vi modtager Dankort samt MobilePay-betaling.

Du kan betale på forhånd via MobilePay. Beløbet kan sendes til nr. 12651 – angiv de første seks cifre af CPR-nummeret for patienten i Besked-feltet.

Du kan læse mere om MobilePay på Hejmdal her.

Der opkræves fuldt honorar ved udeblivelser og for sent afbud (under 24 timer).

Børn og unge

Indledningssamtale for børn og unge hos børne- og ungdomspsykiater eller specialpsykolog i psykiatri, inkl. arbejdsdiagnose og forslag til videre plan
kr. 6.995,-
Forældresamtale hos psykolog eller sygeplejerske
kr. 1.995,-
Tilbagemelding hos psykolog
kr. 1.995,-
Tilbagemelding hos psykiater
kr. 2.500,-
Cool Kids – indledende samtale
kr. 1.995,-
Cool Kids – efterfølgende gange
kr. 1.195,-
Psykoterapi hos psykolog – 1 time
første gang kr. 1.995,- herefter 1.195,-
Psykoedukation hos psykolog – 1 time
første gang kr. 1.995,- herefter 1.195,-
10-turs klippekort hos psykolog (psykoterapi / psykoedukation)
kr. 10.500,-
Terapi hos psykiater – 1 time
kr. 2.500,-
Medicinopstart hos psykiater – 1 time
kr.  3.600,-
Medicinopfølgning (kontrol) sygeplejerske – ½ time
kr. 500,-
Medicinopfølgning (kontrol) psykiater – ½ time
kr. 1.300,-
Medicinopfølgning (kontrol) psykiater – 1 time
kr. 2.500,-
Telefonkonsultation hos sygeplejerske – max 30 min.
kr. 500,-
Telefonkonsultation hos psykiater – max 30 min.
kr. 1.300,-
Konsultation hos aut. klinisk diætist – 1 time
kr. 1000,-
Angst og depressiv-pakke inkl. indledende samtale, test og tilbagemelding samt erklæring
kr. 16.000,-
Autismeudredningspakke inkl. indledende samtale, testning og tilbagemelding samt erklæring
kr. 18.795,-
ADHD-udredningspakke inkl. indledende samtale, testning og tilbagemelding samt erklæring
kr. 16.795,-

Voksne

Indledningssamtale hos psykiater eller specialpsykolog i psykiatri, inkl. arbejdsdiagnose og forslag til videre plan
kr. 6.995,-
Tilbagemelding hos psykiater
kr. 2.500,-
Psykoterapi hos psykolog – 1 time
første gang kr. 1.995,- herefter 1.195,-
10-turs klippekort hos psykolog (psykoterapi)
kr. 10.500,-
Terapi hos psykiater – 1 time
kr. 2.500,-
Medicinopstart hos psykiater
kr. 3.600,-
Medicinopfølgning hos psykiater, ½ time
kr. 1.300,-
Medicinopfølgning (kontrol) psykiater – 1 time
kr. 2.500,-
Medicinopfølgning hos sygeplejerske, ½ time
kr. 500,-
Konsultation hos aut. klinisk diætist – 1 time
kr. 1000,-
Lægeerklæring (kørekort, arbejdserklæring eller lignende)
kr. 9.900,-
Gruppeforløb 300 kr. pr. time udbydes kun som 10-turs klippekort
kr. 3.000,-
Psykoedukation hos psykolog
kr. 1.995,-
herefter 1.195,-

Telefonkonsultation hos sygeplejerske – max. 30 min.
kr. 500,-
Telefonkonsultation hos psykiater – max. 30 min.
kr. 1.300,-
ADHD-udredningspakke inkl. indledende samtale, testning, diagnostisk interview og tilbagemelding samt erklæring
kr. 16.795,-
Autismeudredningspakke inkl. indledende samtale, testning og tilbagemelding samt erklæring
kr. 18.795,-
Angst og depressiv-pakke inkl. indledende samtale, test og tilbagemelding samt erklæring
kr. 16.000,-

Psykologiske tests

Vi tilbyder et meget stort antal psykologiske tests. Nedenfor finder du et udpluk af ofte anvendte tests – du kan se en udtømmende liste inkl. priser ved at klikke her.

TOVA – længerevarende computerbaseret opmærksomhedstest
kr. 1.495,-
WISC – kognitiv intelligens vurdering
kr. 4.995,-
Diagnostisk interview
kr. 4.995,-
BRIEF (spørgeskema) – adfærdsmæssig vurdering af eksekutive funktioner
kr. 1.495,-
SRS (spørgeskema) – vurdering af afvigelser i den socialkognitive og socialkommunikative adfærd
kr. 1.495,-
ADOS – semistruktureret observationstest med fokus på autismespecifikke træk
kr. 4.995,-
RIAS – generel intelligenstest med nye danske normer
kr. 2.495,-
ADI – semistruktureret interview til vurdering af adfærd relateret til autisme
kr. 4.995,-
Anamnestisk interview
kr. 2.495,-
Conners 3 – computerbaseret test af opmærksomhed
kr. 1.495,-
K-sads test
kr. 4.995,-

Øvrige

Erklæring efter gennemført udredning (børn/voksne)
kr. 1.995,-
Blodprøver og EKG i forbindelse med medicinopstart (prøvetagningen foregår på blodprøvetagningsambulatorie efter eget valg)
Individuel pris afhængig af de specifikke prøver
Erklæringer, attester og rapporter til kommuner i forbindelse med undersøgelser eller dokumentation
kr. 9.900,-
Ansøgning om medicintilskud
kr. 500,-
Deltagelse i tema-eftermiddag for forældre til børn med ADHD eller autismespektrumforstyrrelse
kr. 200,-
Netværksmøde
kr. 3.995,-
Diætist
kr. 800,-
Gennemlæsning af sagsakter
kr. 500,-
Forældrekompetenceundersøgelse
Efter aftale
Familievejledning
Efter aftale
Mentorordning
Efter aftale
Udredning og behandling under dagindlæggelse
Efter aftale
Skolevurdering
Efter aftale

De anførte priser er kun aktuelle for privatbetalende kunder, der ønsker en ydelse direkte uden henvisning, forsikring eller lignende.

Vi har ikke overenskomst med sygesikringen, og du skal derfor i udgangspunktet selv betale for behandlingen.
Ønsker du at læse mere om mulighederne for tilskud til vores ydelser, kan du læse om dette her.