Gå til indhold
  • Vi har desværre haft nedbrud i vores kontaktformular her på hjemmesiden. Hvis du ikke har modtaget svar, så kontakt os endelig igen. Vi beklager meget ulejligheden!

Psykoser

Nedsat realitetstestning

En psykose er en tilstand præget af forstyrret virkelighedsopfattelse, dvs. at man har problemer med at skelne mellem, hvad der er virkeligt, og hvad der er uvirkeligt.

Der kan være tale om hallucinationer på syn eller hørelse, om forfølgelsesforestillinger og om “sære ideer” som fornemmelse af at være styret udefra, fornemmelse af magisk at kunne påvirke andre med sine tanker samt forestillinger om specielle kropslige forstyrrelser. Patienterne kan være plagede af tvangshandlinger og tvangstanker.
Sygdomsbillederne for børn og unge er ofte mere brogede og skiftende end for voksne.

Nogle ganges kan en psykose have en klar forbindelse til en bestemt — ofte voldsom — oplevelse. Nogle gange starter den pludseligt og uforudsigeligt, i andre tilfælde snigende. Efter en forbigående psykose kan patienten blive sig selv igen og aldrig mere få brug for psykiatrisk hjælp. Ofte gentages en psykotisk episode imidlertid — og i nogle tilfælde viser den sig at være starten på et kronisk sygdomsforløb.

Årsag

Man taler ofte om flere faktorer, der spiller sammen – en biologisk/psykologisk sårbarhed og oplevet stresspåvirkning. De biologiske faktorer er f.eks. arvelige faktorer, infektioner i graviditeten og fødselskomplikationer. De psykosociale faktorer er tidlige traumer, belastet opvækst m.m.

Kilde: sundhedsstyrrelsen / sundhed.dk

Behandling hos Hejmdal

Nyere forskningsresultater tyder på, at tidlig og effektiv indsats i forhold til psykotiske patienter kan ændre sygdomsforløb i gunstig retning.

Vi lægger et program, som både inkluderer udredning og behandling. Det er vigtigt, at der foretages en omfattende og grundig undersøgelse ved behandlingens start for at kunne tilrettelægge behandlingen bedst muligt i forhold til det individuelle behov. Derfor består den indledende undersøgelse både af samtale med psykiater og psykolog.

Psykiateren indhenter anamnese (sygdomshistorie) og laver en diagnostisk vurdering af den psykiatriske lidelses type og sværhedsgrad. Psykiateren forholder sig også til, om der er tale om flere andre samtidige psykiatriske sygdomme.

Psykologen laver, ved hjælp af standardiserede tests og interviewguides, en psykologisk vurdering af den enkeltes problemstillinger, herunder motivation og i visse tilfælde personlighedstræk og kognitive ressourcer.

En fast del af behandlingen er individuelle samtaler hos psykolog. Samtaleforløbet er individuelt tilrettelagt og med fokus på den psykiatriske lidelse og de vanskeligheder, som følger med denne, såsom forskellige tanker og følelser, der både kan bidrage til og kan fastholde lidelsen.

Desuden er der mulighed for samtaler med, og undervisning af, familie, ægtefælle, kæreste og børn.

Målet med behandlingen er symptomlindring og bedre funktion i hverdagen.