VI HAR AFDELINGER PÅ FREDERIKSBERG, I AARHUS, ODENSE OG AALBORG

Psykoterapeutisk behandling af angst og OCD på Hejmdal | HEJMDALHEJMDAL Gå til indhold

Psykoterapeutisk behandling af angst og OCD på Hejmdal

En beskrivelse af de behandlingsformer, som der har vist sig effektive til at reducere angst og OCD symptomer, og som vi bruger på Hejmdal

Den bedste effekt af psykoterapeutisk behandling af angst og OCD vurderes til at være kognitiv adfærdsterapi (KAT). Det vurderes desuden effektivt at kombinere den psykoterapeutiske behandling med selvhjælpsgrupper og medicinsk behandling (antidepressiva) ved visse former for angst.

Inden for de sidste år har nyere psykoterapeutiske metoder vist sig effektive, men metoderne er endnu ikke medtaget i Cochrane og NICE guidelines, da det først er de seneste år, at der er begyndt at blive offentliggjort videnskabelige beviser for metodens effekt. Dette drejer sig blandt andet om MCT – metakognitiv terapi.

KAT – kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi er fra midten af 1960’erne blevet meget populær, fordi den har en veldokumenteret og, i forhold til andre terapiformer, er overlegen i behandlingseffekten af mange psykiske lidelser. Hovedformålet er at ændre uhensigtsmæssige følelser og adfærd, der hæmmer klientens livsudfoldelse, er det centrale angrebspunkt i terapien selve tænkningen – kognitionen – som er årsagen til de adfærdsmæssige og følelsesmæssige problemer.

Denne proces er central for vores overlevelse og velbefindende, og har ofte den vigtige funktion at gøre os beredt til at håndtere de situationer, vi står overfor. Problemerne opstår, hvis oplevelsen af virkeligheden, og den betydning den tillægges, giver unødvendig følelsesmæssigt ubehag og hæmmer en persons udfoldelse. Dette sker ved langt de fleste psykiske plager og sygdomme. Den sindslidende har da en konstruktion af virkeligheden, som er baseret på fejlagtige eller uhensigtsmæssige tanker og følelser.

Udviklingen af disse uhensigtsmæssige reaktionsmønstre kan skyldes, at vi tidligere har indlært nogle måder at reagere følelsesmæssigt eller at betragte os selv, andre og verden på, som gav god mening på det tidspunkt, vi lærte dem, men som nu ikke længere er brugbare for os. Det kan også skyldes, at vi er kommet ind i nogle uheldige mønstre, fordi vores tænkning og adfærd er blevet påvirket af nogle særlig stærke oplevelser tidligere i livet.

Vores oplevelse af os selv og verden er aldrig objektiv eller neutral, men påvirkes af fire komponenter – tanker, følelser, adfærd og kropslige signaler. Vores perception er derfor selektiv, idet vi, mere eller mindre ubevidst, konstant udvælger dele af virkeligheden, som på basis af sindsstemning og tidligere erfaring tillægges særlig betydning eller mening.

I en given situation kan vi identificere de fire komponenter, der tilsammen udgør vores oplevelse af situationen. Når vi eksempelvis opfatter noget som farligt (tanke), bliver vi bange (følelser), vores hjerte slår hurtigere (kropsligt signal), og vi forsøger at flygte, gå i forsvar eller gå til angreb (adfærd). Tilsammen forstærker de fire komponenter hinanden og bekræfter os i, at vi er i fare.

MCT – Metakognitiv terapi

​Metakognitiv terapi (MCT) er en ny psykologisk behandlingsmetode overfor psykiske lidelser. Metoden er baseret på en specifik teori om årsagerne til psykiske lidelser, hvor det antages, at det ikke er tilstedeværelsen af negative tanker, som gør os syge, angste og deprimerede. I stedet er det den opmærksomhed og den mængde af tid, vi bruger på at bearbejde, gruble og bekymre os om negative tanker, som gør os dårlige. Psykiske lidelser menes således, at være kendetegnet af et såkaldt kognitivt opmærksomhedssyndrom (CAS) bestående af bekymringer, spekulationer og grublerier, fiksering af opmærksomhed på trussel og negative følelser, og fejlslåen coping adfærd, der giver bagslag og forværrer problemerne.

Denne uhensigtsmæssige ændring i tankemønstre og opmærksomhedsmønstre skyldes metakognitioner, de tanker vi har om vores tanker eller de metakognitive overbevisninger der styrer vores strategier og guider os til, hvordan vi skal forholde os til og bearbejde vores tanker. Den metakognitive terapeut bestræber sig på, at fjerne CAS ved at hjælpe med, at udvikle nye måder at kontrollere opmærksomhed på, nye måder at forholde sig til negative tanker på, og ved at ændre de metakognitive overbevisninger – tanker om tanker – der giver anledning til de uheldige tankemønstre og opmærksomhedsmønstre.