VI HAR AFDELINGER PÅ FREDERIKSBERG, I AARHUS, ODENSE OG AALBORG

Psykoterapeutisk behandling af personlighedsforstyrrelser på Hejmdal | HEJMDALHEJMDAL Gå til indhold

Psykoterapeutisk behandling af personlighedsforstyrrelser på Hejmdal

En beskrivelse af de behandlingsformer, som der har vist sig effektive i behandlingen af personlighedsforstyrrelser, og som vi bruger på Hejmdal

Den mest effektive psykoterapeutiske behandling af personlighedsforstyrrelser er vurderet til at være dialektisk adfærdsterapi og mentaliseringsbaseret terapi for emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type og skematerapi for personer med en ængstelig personlighedsstruktur.

Dialektisk Adfærdsterapi – DAT

Dialektisk Adfærdsterapi er et evidensbaseret behandlingsprogram, der oprindeligt er rettet mod klienter med personlighedsforstyrrelse og sætter fokus på følelsesregulering samt adfærdsmæssig forandring og accept. Den har vist god evidens i forhold til selvmordsrisiko, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, aggression, misbrug, angst og depression.

Standardsprogrammet i DAT består af:

  • Individuel terapi,
  • Gruppebaseret færdighedstræning og
  • Telefonisk rådgivning/krisetelefon.
  • Teammøder

Fokus på problemløsningsstrategier

Der er fokus på problemløsningsstrategier i at arbejde med udfordringerne.

Problemløsning deles op i tre overordnede og forbundne faser:

  1. Adfærdsanalyse (såkaldte kædeanalyse): klargør de faktorer, som er en del af en given udfordring
  2. Løsningsanalyse: klargør de psykologiske færdigheder, som kan være en del af løsningen.
  3. Psykologisk færdighedstræning: Træning af nogle af psykologiske færdigheder, som er en del af løsningen

Psykologisk færdighedstræning

Psykologiske færdigheder refererer til enhver respons i form af tanker, følelser, handlinger og kropsligt udtryk, der medfører relevant problemløsning.

Psykologiske færdigheder opdeles i følgende forskellige temaer: opmærksomhedsfærdigheder, relationsfærdigheder, færdigheder i følelsesregulering, hold-ud færdigheder og acceptstrategier.

Psykologisk færdighedstræning består af tre dele:

  1. Tilegnelse af nye færdighed gennem undervisning og træning.
  2. Styrkelse af færdighederne gennem feedback og positiv forstærkning
  3. Generalisering af færdigheder – dvs. man støttes i at omsætte det lærte til sin hverdag.

 Skematerapi

Skematerapi er en videreudvikling af den kognitive terapi, men med elementer af andre metoder. Udover teknikker fra KAT og elementer fra DAT, benyttes oplevelsesorienterede metoder (stoleøvelser og visualiseringer) som også kendes fra gestaltterapi, og der er stort fokus på tilknytning og relation.

Alle mennesker har skemaer og modes, men nogle har flere og mere kraftige skemaer og modes end andre, hvorfor det vil være sværere for disse mennesker, at opnå den livskvalitet og de livsmål for sig selv, som de ønsker. Terapien tager udgangspunkt i uhensigtsmæssige skemaer og forskellige typer af modes. Skemaerne kaldes også ”Livsfælder”.

Skemaerne kan ses som de grundlæggende antagelser, en person har om sig selv, andre og verden. Skemaerne ligger latent i personen hele tiden. Modes er den tilstand, personen kommer i, når et eller flere skemaer aktiveres af en bestemt situation, altså følelser, tanker, kropsfornemmelser og adfærd. En person kan skifte mellem forskellige modes meget hurtigt, hvilket kan være forvirrende både for personen selv og for andre.

Behandling med skematerapi

Til at begynde med afdækker vi skemaer og taler om, hvordan de er udviklet og hvordan de spænder ben for dit liv.

Fokus vil først være på at genkende og tilfredsstille grundlæggende behov samt at være undersøgende overfor forskellige følelser og deres sammenhæng med skemaer og modes.

Derefter vil vi arbejde med at ændre disse mønstre samt de følelser, der er knyttet til mønstrene. Dette gøres både ved hjælp af refleksioner, eksponering, visualiseringer, stoleøvelser og hjemmeopgaver.

Stoleøvelse:

I arbejdet med stoleøvelser, sættes nogle af dine modes i forskellige stole i rummet. Terapeuten taler med de forskellige modes, både for at tydeliggøre funktioner, tanker, følelser, behov og ulemper og for at pt. mere aktivt kan identificere sig med de hensigtsmæssige modes og begrænse de uhensigtsmæssige modes.

Visualisering:

Der kan være flere forskellige slags visualiseringer. En af de mest almindelige visualiseringer tager udgangspunkt i en problematisk følelse og tilhørende adfærd i nutiden (en følelse og adfærd, som du ofte oplever, og som er dannet af eller forstærkes af uhensigtsmæssige skemaer). Med udgangspunkt i denne følelse, undersøger vi sammen relationer til lignende situationer i din barndom og skaber nye erfaringer til at håndtere denne situation på en anderledes tryg måde. Afslutningsvis kan man forestille sig fremtidige, lignende situationer og hvordan disse kunne håndteres mere hensigtsmæssigt.