VI HAR AFDELINGER PÅ FREDERIKSBERG, I AARHUS, ODENSE OG AALBORG

Psykoterapeutisk behandling af traumer på Hejmdal | HEJMDALHEJMDAL Gå til indhold

Psykoterapeutisk behandling af traumer på Hejmdal

En beskrivelse af de behandlingsformer, som der har vist sig at reducere symptomerne på simpel og kompliceret PTSD mest effektivt, og som vi bruger på Hejmdal

  • Kognitiv processerings terapi (CPT)
  • Forlænget eksponeringsterapi (PE), som er en kognitiv adfærdsterapi (CBT)
  • EMDR

Psykologisk behandling er bedre end slet ingen behandlinger, og individuel terapi er bedre end gruppeterapi. EMDR og traumefokuseret kognitiv terapi (CPT og PE) viser sig tydeligt at være væsentlig bedre end andre terapiformer, herunder kognitiv terapi uden fokus på traumer.

Har man depression eller angst oveni sin PTSD, kan den traumefokuserede kognitive behandling (CPT og PE) også afhjælpe de problemer, når blot PTSD’en behandles. Det tyder på, at depression og angst er sekundære symptomer til PTSD’en.

PE – Forlænget eksponerings terapi

PE er en type eksponeringsterapi, der hjælper dig med at mindske dine lidelser omkring traumet. Terapien hjælper dig ved, at du nærmer dig traumerelaterede tanker, følelser og situationer, som du har undgået pga den lidelse de har givet dig. Gentagen eksponering af disse tanker, følelser, og situationer hjælper med at reducere den magt de har til at give lidelse.

De fire hoveddele ved PE

Læring

PE starter med læring om behandlingen. Du vil lære om både almindelige traumereaktioner og PTSD. Læringen giver dig mulighed for at lære mere om dine symptomer. Det hjælper dig også til at forstå målene for behandlingen. Læringen giver grundlag for de næste sessioner.

Vejrtrækning

Øvelse i vejrtrækning er en færdighed, der hjælper dig med at slappe af. Når folk bliver nervøse eller bange skifter deres vejrtrækning ofte. At lære at styre din vejrtrækning kan på kort sigt hjælpe dig med af klare umiddelbar lidelse.

Praksis i den virkelige verden

Du øver dig i at nærme dig situationer, som er sikre, men som du har undgået, fordi de er relateret til traumet. Et eksempel kunne være en mand, som har undgået kørsel, siden han var med i en bilulykke. På samme måde kan en seksuelt traumatiseret undgå at komme tæt på andre. Denne type eksponering hjælper til, at din traume-relaterede lidelse bliver mindre med tiden. Når angsten mindskes, kan du få mere kontrol over dit liv.

At tale dig gennem traumet

At tale om din traumeoplevelse igen og igen med din behandler vil hjælpe dig med at få mere kontrol over dine tanker og følelser om traumet. Du vil lære at forstå traumet og hvad der skete, og at du ikke behøver at være bange for dine minder. Det kan være svært i starten, og det kan synes mærkeligt at tænke på traumatiske ting med vilje. Med hjælp fra din behandler kan du ændre, hvordan du reagerer på stressende minder. En runde PE indebærer oftest at møde alene med en behandler i omkring 8 til 15 sessioner.

Med tiden og praksis vil du være i stand til at se, at du kan mestre stressede situationer. Målet er, at DU og ikke dine minder, kan kontrollere hvad du gør i dit liv, og hvordan du føler.

EMDR – eye movement desensitizatuion reprocessing

EMDR er en behandlingsmodel for chok og traumer, der stimulerer begge hjernehalvdele ved hjælp af øjenbevægelser, lyd eller taktil stimulering.

Metoden kan bruges ved såvel enkeltstående traumer såsom ulykker, overfald, voldtægt eller sygdom, men kan også bruges til mere vedvarende langvarige traumer f eks ved omsorgssvigt under barndommen. Jo flere og jo mere langvarige traumer- jo længere behandlingstid.

Ved traumer eller voldsomme hændelser, kan hjernens normale informationsbearbejdningssystem blive så overbelastet, at det ikke er muligt at bearbejde det, man oplever. F eks i situationer hvor man føler sig truet eller i alvorlig fare, eller ser andre mennesker komme alvorligt til skade. Det medfører, at situationen så at sige lagres i rå form, og at erindringen efterfølgende vil opleves som ligeså voldsom eller overvældende, som da det oprindeligt fandt sted. Alle sanseindtryk, negative tanker, følelser og kropsoplevelser fra traumet vil være som om de fandt sted i nuet.  Dette er typisk for PTSD (posttraumatisk stress syndrom), men vil også kunne ske ved mindre voldsomme oplevelser.

Oplevelser i barndommen af afvisning, ensomhed, mobning, omsorgssvigt eller misbrug i familien kan resultere i lignende tilstande, hvis barnet ikke fik hjælp til at bearbejde oplevelserne. Her vil tanker og følelser i voksen alder bære spor af de traumatiske minder, man kan sige, at nuet farves af fortiden.

Den konkrete behandlingssituation indledes med en samtale omkring patientens liv, hvor traumer og ressourcer kortlægges. Herefter skabes en behandlingsplan over de forskellige traumatiske minder, delt op efter temaer f eks. seksuelle overgreb, eller fysisk vold. Minderne bearbejdes med fokus på det tidligste minde, det værste minde og nutidige triggers.

Bearbejdningen foregår ved, at der er et skiftende fokus på traumet og de forskellige informationer, følelser, kropsfornemmelser, tanker etc. som patienten kommer i kontakt med, hvor patienten kun fokuserer på øjenbevægelserne/den taktile stimulering. Dette støtter patienten i at ikke blive for overvældet af mindet og hjælper hjernens informationsbearbejdningssystem.

Det kan for en del patienter være nødvendigt med en stabiliserende behandling inden EMDR kan iværksættes.