Gå til indhold

Rapporter

Du finder her de rapporter som myndighederne har udarbejdet på baggrund af tilsyn med Hejmdal.

Akkrediterings-certifikat fra Institut for Kvalitet og Akkreditering (IKAS)

Hejmdal Privathospital er akkrediteret i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) af Institut for Kvalitet og Akkreditering (IKAS). Det betyder, at Hejmdal på alle områder lever op til de standarder, der er sat for de behandlingssteder, der udbyder offentligt finansierede sundhedsydelser.

Om Hejmdal Privathospital skriver IKAS:

Hejmdal fremtræder som en professionel organisation, der har demonstreret evne og drivkraft i systematisk arbejde med kvalitetsforbedringer. Ledelsen prioriterer og handler på baggrund af sikker kvalitetsovervågning. Organisationen er velorganiseret med klar ansvars- og rollefordeling og med et styrende fokus på at skabe værdi i patientbehandlingen.

Hejmdal Privathospital – certifikat