Gå til indhold

Rapporter

Du finder her de rapporter som myndighederne har udarbejdet på baggrund af tilsyn med Hejmdal.

Akkrediterings-certifikat fra Institut for Kvalitet og Akkreditering (IKAS)

Hejmdal Privathospital er akkrediteret i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) af Institut for Kvalitet og Akkreditering (IKAS). Det betyder, at Hejmdal på alle områder lever op til de standarder, der er sat for de behandlingssteder, der udbyder offentligt finansierede sundhedsydelser.

Om Hejmdal Privathospital skriver IKAS:

Hejmdal fremtræder som en professionel organisation, der har demonstreret evne og drivkraft i systematisk arbejde med kvalitetsforbedringer. Ledelsen prioriterer og handler på baggrund af sikker kvalitetsovervågning. Organisationen er velorganiseret med klar ansvars- og rollefordeling og med et styrende fokus på at skabe værdi i patientbehandlingen.

Hejmdal Privathospital – certifikat


Frederiksberg Kommunes tilsynsrapport

Frederiksberg Kommune fører tilsyn med Behandlingsskolen.

I rapportens konklusion anføres det under helhedsindtryk, at tilsynet har oplevet god undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs læringspotentialer. Undervisningen foregår med fokus på, at så mange elever som muligt kan gennemføre skolens afsluttende prøver.

Tilsynet godkender Behandlingsskolen helt uden bemærkninger, hvilket vi naturligvis er meget stolte af.

Du kan her læse Tilsynsrapport, Hejmdal Behandlingskole for skoleåret 2014-2015.


Sundhedsstyrelsens tilsynsrapport

Private sygehuse som Hejmdal skal være registreret i Sundhedsstyrelsen som betingelse for at udføre lægelig patientbehandling.
Ligeledes udfører Sundhedsstyrelsen tilsyn med alle private sygehuse.

Formålet med tilsynet er at øge patientsikkerheden gennem regelmæssige tilbagevendende tilsynsbesøg.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside finder du den seneste udgave af den tilsynsrapport, der er resultatet af Sundhedsstyrelsens tilsyn med Hejmdal.

Du kan her læse Sundhedsstyrelsens tilsynsrapport.