Hejmdal - Rebekka Kofoed Sonne

Rebekka Kofoed Sonne

Psykolog

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2015, og sidenhen autoriseret ved psykolognævnet. Derudover er jeg bl.a. efteruddannet indenfor spædbørnsområdet, med særlig fokus på tilknytning, og har løbende taget kurser både indenfor forskellige terapiretninger, diagnoser og tests.

Jeg har erfaring i at arbejde med børn, unge, par og familier, hvor fokus både har været på trivsel derhjemme, i skolen og de diagnostiske udfordringer, der måtte være. Min erfaring stammer bl.a. fra flere år i et Familiehus, hvor jeg har ydet terapi og behandling til både børn, unge og hele familier. Emnerne har spændt bredt, men jeg har særlig erfaring i at arbejde med:

  • Angst
  • Depression
  • Autismespektrumforstyrrelse
  • ADHD
  • Efterfødselsreaktioner
  • Forskellige belastningsreaktioner
  • Systemiske og relationelle udfordringer

Derudover har jeg flere års erfaring fra en Pædagogisk Psykologis Rådgivning (PPR), hvor jeg har haft tæt samarbejde med daginstitutioner og skoler, både almen og specialskoler mhp. at øge trivslen for de børn, som havde det svært på den ene eller anden måde. Det er vigtigt for mig at tænke i hele systemer, hvorfor samarbejdet mellem skole, hjem og andre vigtige personer i barnets liv har været et særligt fokus for at sikre bedst mulig trivsel for barnet. Generelt brænder jeg for at arbejde med familier, hvorfor jeg i min fritid også arbejder på en telefonrådgivning for par, og ligeledes som leder på ferielejre for udsatte børn og unge.

På Hejmdal varetager jeg både udrednings- og behandlingsopgaver. Det er vigtigt for mig at skabe så trygge rammer som muligt, og møde hver enkelt med stor respekt og nysgerrighed, så hver enkelt føler sig set, hørt og forstået. Derudover vægter jeg inddragelse af forældre eller andre pårørende højt. Både for at skabe tryghed for den, som jeg arbejder med, men også for at hjælpe pårørende på vej, så de kan have det bedste grundlag for at kunne støtte op om den, der har det svært i det daglige.

Terapeutisk gør jeg brug af forskellige tilgange. Jeg arbejder både ud fra kognitiv adfærdsterapi, narrativ terapi og løsningsfokuseret terapi. Derudover har jeg stort blik for hele det udviklingspsykologiske felt, hvor særligt tilknytning er en vigtig del af min forståelse af den enkeltes liv. Jeg vægter faglig kvalitet højt og sørger derfor løbende for at opdatere mig på de forskellige områder og terapeutiske retninger, som jeg arbejder indenfor.