NU ER HEJMDAL OGSÅ ÅBNET I AARHUS OG AALBORG

Kursus i SCID-5-PD | HEJMDAL Gå til indhold

Kursus i SCID-5-PD

 

Hejmdal Privathospital udbyder kursus i Structured Clinical Interview for DSM-5 Personality Disorders (SCID-5-PD) til alle interesserede, relevante fagpersoner.


Kursusdage d. 6. og 7. maj 2019, København

Målgruppe: Læger og psykologer i hele landet

SCID-5-PD er et semistruktureret interview til diagnostik af personlighedsforstyrrelser, som sikrer en systematisk diagnostisk beskrivelse af ti personlighedsforstyrrelser.

Nationale retningslinjer anbefaler, at SCID-5-PD anvendes i udredningen af personlighedsforstyrrelser (bl.a. jf. Sundhedsstyrelsen, 2015). Udredning med SCID-5-PD resulterer i DSM-5 personlighedsforstyrrelser (”golden standard”) men peger samtidig på tilsvarende ICD-10 diagnoser, som anvendes i Danmark.

SCID-5-PD instrumentet kan anvendes som supplement til et almindeligt klinisk interview til at be- eller afkræfte en eller flere diagnoser. Det kan endvidere anvendes suppleret med SCID-5-SPQ screening spørgeskema, hvor ”ja”-besvarelserne kan danne baggrund for et grundigt diagnostisk interview.

Endelig kan SCID-5-PD være en hjælp til at skærpe klinisk interviewteknik, der samtidig giver en grundig forståelse af personlighedens psykopatologi hos de fleste patienttyper (med eller uden personlighedsforstyrrelse).

Indhold

Kurset er en introduktion til SCID-5-PD. Ændringerne fra SCID-II til SCID-5-PD vil ligeledes blive gennemgået. Udvalgte items i interviewet vil blive gennemgået.

6. maj: Introduktion til instrumentet, diagnostik af personlighedsforstyrrelser og øvelse i administrering.

7. maj: Samrating, diskussion og vejledning ud fra medbragt video.

Kursister bedes selv medbringe video af et interview (med patientens samtykke), hvor ca. 1-2 kategorier af personlighedsforstyrrelse afdækkes (f.eks. evasiv og borderline personlighedsforstyrrelse).

OBS. Deltagere skal selv anskaffe eksemplar af SCID-5-PD og helst også guide, som medbringes til kurset. Kan bestilles ved at klikke her.

Underviser:

Bo Bach, psykolog, ph.d. i psykiatri, godkendt specialist i psykopatologi Center for Forskning i Personlighedsforstyrrelse
Psykiatrihospitalet Slagelse, Region Sjælland

Antal undervisningstimer: 12

Sted: Hejmdal Privathospital, Martinsvej 7-9, 1926 Frederiksberg C

Pris: kr. 3600 + moms

Prisen inkluderer forplejning i løbet af kursusdagene.
Prisen er eksklusiv udgift til SCID-5-PD samt guide, som deltagerne selv står for at købe. Se ovenfor.

Tilmeldingsfrist: d. 22. april 2019

Tilmelding skal ske til Simone Rosenlund på e-mail: siro@hejmdal.dk

Tilmelding prioriteres kronologisk efter modtagelse. Tilmeldingen er personlig og bindende. Ved afbud efter tilmeldingsfristen hæftes for det fulde gebyr.

Max deltagerantal: 20 personer.

Kursusbevis udstedes. Kurset forventes godkendt til specialistuddannelse jf. Dansk Psykolog Forening.

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Simone Rosenlund på siro@hejmdal.dk.

Vi udbyder også kursus i Present State Examination (PSE) til psykologer fra hele landet. Læs mere her.