VI HAR AFDELINGER PÅ FREDERIKSBERG, I AARHUS, ODENSE OG AALBORG

Søskendegruppe - Synlige søskende | HEJMDALHEJMDAL Gå til indhold

Søskendegruppe – Synlige søskende

Et tilbud til børn og unge, som er søskende til et barn med psykiatrisk diagnose

For børn og unge med søskende, der har en psykiatrisk diagnose

Hvordan er det at vokse op sammen med en bror eller søster med en psykiatrisk diagnose – fx autisme, ADHD, OCD og angst? 

Det kan være både svært og ensomt at have en søskende med særlige behov. Derfor er det vigtigt at få mulighed for at dele oplevelser, tanker og følelser om, hvordan det er at være søskende.

I Hejmdals søskendegruppe “Synlige søskende” for børn og unge med søskende med en psykiatrisk diagnose kan du møde andre børn og unge, der også vokser op med en søskende med diagnose.

I gruppen er formålet at hjælpe til at kunne udtrykke følelser og udveksle erfaringer med jævnaldrende, der også oplever udfordringer ved at være søskende. 

I gruppen får du en række gode redskaber med dig i et fællesskab, hvor alle i gruppen kender til de følelser og oplevelser, som du bærer rundt på. Du får bl.a. mulighed for at:

  • Lære at aflæse og forstå din søskendes behov
  • Lære hvordan man som søskende kan hjælpe uden at tage alt ansvar
  • Få hjælp til at sætte ord på den anderledes søskenderelation. 
  • Få bedre forståelse til at identificere egne behov og reaktioner
  • Få hjælp til at kunne fortælle, at man har en søster/bror, der har en psykisk lidelse

Formål med gruppen

I Hejmdals søskendegruppe får deltagerne viden om psykisk sygdom – i øjenhøjde.
Formålet er at medvirke til at en øget forståelse og viden om egen, søskendes og familiens situation.
Her kan man tale med ligesindede om, hvordan det er at være søskende til en bror/søster med psykisk lidelse – og man får støtte og redskaber til, hvordan man taler om svære ting.

Hvordan foregår det:

Forløbet indledes af en indledende samtale for forældrene med en af de to tilknyttede vejledere.

Søskende mødes 5 gange á 2 timers varighed hver 2. uge.
Derudover tilbydes efterfølgende én gang for forældre. 

Der er 6-8 deltagere (minimum 6 deltagere) og to vejledere – en sygeplejerske og en miljøterapeut

Vi oplever, at der er stor efterspørgsel efter forløb, der er målrettet netop børn og unge med søskende, der har en psykiatrisk diagnose, og det er fortsat vores håb, at vi kan lykkedes med at få etableret hold af ”Synlige søskende”, hvor børnene kan deltage uden betaling.

Vi arbejder i øjeblikket bl.a. på at søge fondsmidler med henblik på at få dækket omkostningerne til forløbene.

I er meget velkomne til at blive skrevet på venteliste og så vil vi sørge for at informere jer, så snart vi har nyt i forhold til opstart af grupper, herunder hvordan grupperne finansieres.

Man tilmelder sig ventelisten ved at skrive til Maria Helene Lejrskovmahl@hejmdal.dk. Angiv venligst navn og alder på barnet, der ønsker deltagelse.

Hvor foregår det:

Hejmdal Privathospital
Martinsvej 7-9
1926 Frederiksberg

Søskende til børn til børn med psykiatrisk diagnose
I Danmark vokser 310.000 børn og unge op i familier med psykisk sygdom. Det kan være svært at forstå og tale om psykisk sygdom, særligt når man er barn eller ung. Børn, der vokser op som søskende til en person med et handicap, lærer ofte tidligt at tage ansvar men oplever også at tilsidesætte egne behov.
Søskende til et barn med psykiske lidelser kan ofte opleve, at de bliver overset, fordi forældrene meget naturligt har stort fokus på det barn, som har særlige behov. Det kan have alvorlige konsekvenser for barnet/den unges trivsel, hvis de ikke får den nødvendige hjælp og støtte, bl.a. øget risiko for selv at udvikle psykiske problemer. 

Det er derfor afgørende, at børn og unge får aldersrelevant information om deres søskendes udfordringer og støtte samt vejledning til at mestre svære situationer.
Forskning viser, at børn og unge, der deltager i en børnegruppe, oplever en markant reduktion af adfærds- og følelsesmæssige problemer som resultat af deltagelsen i gruppen.

Desværre er det langt fra alle børn og unge, der tilbydes et tilbud, der modsvarer behovet.