Gå til indhold

Tilskud

SKIFT TIL SYGESIKRINGSGRUPPE 2

Hvis man er medlem af sygesikringsgruppe 2, ydes en betydelig refusion for lægekonsultationer, selvom Hejmdal  ikke har overenskomst med den offentlige sygesikring. I gruppe 2 har man frit valg af speciallæge, inklusive psykiater og børne- og ungdomspsykiater, og man kan uden henvisning bestille tid hos os.

Man kan skifte gruppe eller lade sit barn skifte i løbet af 14 dage eller få et midlertidigt kort med det samme ved henvendelse til Borgerservice i sin kommune.
Ændringen gælder et år, hvorefter man kan skifte tilbage til gruppe 1.

Rent teknisk skal man betale os og derefter få refunderet sine udgifter hos Borgerservice ved fremvisning af kvittering fra os.

Vær opmærksom på at man kan få øgede udgifter til andre lægebesøg i gruppe 2. Borgerservice kan oplyse om reglerne.
Ifølge nye regler kan børn alene skifte til gruppe 2, også under 12 år, hvis forældremyndighedsindehaveren samtykker.

Ordningen dækker ikke betaling til psykolog.

Vi anbefaler, at man kontakter kommunen for at høre nærmere vedrørende ordningen.

SUNDHEDSFORSIKRING

Privat eller arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring? Husk, at kontakte dit forsikringsselskab inden du bestiller tid.
Hvis man har en sundhedsforsikring, er ens børn ofte dækket i samme omfang som en selv.

Private og offentlige arbejdsgivere har mulighed for skattefrit at dække udgiften for behandling af ansatte. Kommuner kan dække udgifterne i visse tilfælde. Vi anbefaler, at private kontakter Hejmdal, før man kontakter kommunen om dette.

SYGESIKRINGEN DANMARK

Hvis man er medlem af “Danmark” ydes tilskud til konsultationer hos speciallæger.
Kontakt Sygesikringen Danmark for nærmere oplysninger.

Som medlem af Sygesikringen Danmark er der mulighed for at få tilskud til psykolog. Læs mere her. Vi indberetter direkte til Danmark. Husk at gøre opmærksom på, hvis du ønsker at benytte muligheden for tilskud gennem “Danmark”.

Kontakt desuden gerne os for yderligere information. Du finder kontaktinformationer nederst på siden, hvor du også har mulighed for at vælge, at du ønsker at blive kontaktet.

KOMPENSATION AF MERUDGIFTER TIL BØRN

Man kan få dækket nødvendige medudgifter, som man har i forbindelse med et barns forsørgelse, hvis barnet har en:

  • Betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • Indgribende kronisk lidelse eller
  • Indgribende langvarig lidelse.

Merudgiften skal være en konsekvens af barnets nedsatte funktionsevne, og dine samlede medudgifter skal overstige min. 4.596 kr. pr. år.
Målgruppen for servicelovens §41 om merudgifter er børn med handikap, der bor og bliver forsørget i hjemmet. Eksempler på medudgifter, der ydes hjælp til efter §41 er kost- og diætpræparater, medicin, befordring til fx behandling, kurser til forældre og pårørende, aflastning m.m.

Du skal søge i den kommune, hvor dit barn har folkeregisteradresse, og din kommune er forpligtet til at rådgive dig om dine muligheder for dette.

Du kan også læse meget mere samt orientere dig i de forskellige betingelser og krav på Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdets hjemmeside.