Gå til indhold
  • Vi har desværre haft nedbrud i vores kontaktformular her på hjemmesiden. Hvis du ikke har modtaget svar, så kontakt os endelig igen. Vi beklager meget ulejligheden!

Tina Gents

Autoriseret klinisk psykolog, cand.pæd.psych.aut.

Tina3Jeg er uddannet cand.pæd.psych. i 2004, autoriseret af psykolognævnet i 2007 og ved at uddanne mig til specialist i psykoterapi.

Jeg blev uddannet sygeplejerske i 1986 og har arbejdet som sådan i 19 år.

Jeg har arbejdet i ADHD-foreningen som konsulent, herefter i 7 år som klinisk psykolog på Center for Autisme og som faglig leder / psykolog i et §107- og §85-tilbud indtil september 2017.
Jeg har været leverandør for VISO i 8 år (igennem Center for Autisme) og herudover haft løbende opgaver i privat regi med; undersøgelse, undervisning, supervision, terapi, rådgivning, psykoedukation, konflikthåndtering og personaleudvikling.

Igennem mange år har jeg beskæftiget mig med rådgivning og psykoeduktion i forhold til Autismespektrumsforstyrrelser og ADHD. Her arbejder jeg ud fra en neuropsykolgisk forståelse af disse tilstande.

På Hejmdal tilbyder jeg rådgivning og psykoedukation i forlængelse af en psykiatrisk udredning. I min rådgivning /psykoedukation tager jeg udgangspunkt i de spørgsmål den psykiatriske udredning afføder. I det enkelte tilfælde tilstræber jeg, at gøre diagnosen forståelig og give mening og på baggrund heraf give anvisninger til, hvordan man håndtere livet med en diagnose bedst muligt.

Mit grundlæggende udgangspunkt som psykolog er eksistentialistisk, hvilket betyder, at jeg er præget af et menneskesyn, der er undersøgende i forhold til at forstå den udfordring / det problemfelt patienten kommer med, ud fra patientens perspektiv.

Jeg modtager løbende supervision og holder mig fagligt orienteret ved deltagelse i kurser, uddannelser og konferencer.