VI HAR AFDELINGER PÅ FREDERIKSBERG, I AARHUS, ODENSE OG AALBORG

Udredning af børn | HEJMDALHEJMDAL Gå til indhold

Udredning af børn

Du finder her nogle generelle informationer om udredningsforløbene for børn på Hejmdal Privathospital

Når et barn er henvist til udredning, bestræber vi os på at gennemføre denne så hurtigt som fagligt muligt.

Vi forudbooker derfor som udgangspunkt alle de tider, vi forudser, at der vil være behov for i jeres barns udredningsforløb.

Dette kan dog ændre sig igennem forløbet, hvis det vurderes nødvendigt eller relevant for den bedste udredning. Også kan sygdom eller andre uforudsete afvigelser selvfølgelig ændre det planlagte forløb. Vi ved ikke på forhånd, hvilke psykologiske undersøgelser/tests barnet/den unge skal gennemgå. Dette tages der først stilling til efter indledende samtale/ journaloptagelsen.

Forud for jeres konkrete opstart, vil I modtage en indkaldelse med diverse papirer, som det er vigtigt, at I udfylder og medbringer ved første besøg. Meget vigtigt er det, hvis I har fælles forældremyndighed, at begge forældre underskriver samtykke. I modsat fald kan vi ikke opstarte jeres barns udredningsforløb.

Journaloptagelse/ indledende samtale:

Jeres barns/ den unges udredning starter altid med en indledende samtale eller journaloptagelse. Dette er en samtale, hvor forældre og barn/den unge deltager, og hvor der optages en grundig og bred anamnese (udviklingshistorie) samt indhentes oplysninger om nuværende og tidligere symptomer hos barnet/den unge.

Hvis det er for svært for barnet/den unge at deltage under hele samtalen, kan det være en god ide at medbringe noget underholdning (telefon/iPad/bog) eller måske en pårørende, der kan sidde i et andet rum med barnet/den unge ved noget af samtalen. Det er dog vigtigt, at vi får mulighed for at møde jeres barn ved den første samtale.

En indledende samtale vil involvere en vurdering af barnet/den unges tilstand, eventuelle hypoteser om diagnoser samt en vurdering af relevant efterforløb i form af efterfølgende psykologisk undersøgelser og tests.

Forskellen på en indledende samtale og en journaloptagelse er længden og den fagperson, der forestår samtalen. Herudover vil der også ved en indledende samtale gås mere i dybden med de tidligere og aktuelle symptomer.

Der udleveres ofte spørgeskemaer ved denne første samtale, som skal udfyldes og medbringes ved senere konsultationer.

Anamnestisk interview

Efter den første konsultation vil I forældre eventuelt være indkaldt til et anamnestisk interview. Dette er en samtale, hvor der gås i dybden med de specifikke symptomer, og hvor I forældre har mulighed for at tale alene sammen med behandleren. Hvis der ikke er oplyst om den specifikke psykologiske testning efter første samtale, vil I generelt kunne blive oplyst her om de efterfølgende psykologiske tests sådan, at I kan forberede jeres barn på dette. Spørg gerne behandleren ved tvivl.

Psykologisk undersøgelse/ testning

Disse konsultationer er dér, hvor barnet undersøges, og hvor begge forældre ikke behøver deltage, da barnet/ den unge i princippet “bare” skal følges. Som udgangspunkt deltager barnet/ den unge alene i tests med psykologen. Hvis barnet er angst eller lignende kan en forældre deltage.

Tilbagemelding

Den samlede udredning afsluttes med en tilbagemeldingssamtale, hvor der orienteres om den samlede undersøgelse, konklusioner, eventuelle diagnoser og anbefalinger for behandling/ indsats.

Ved tilbagemeldingssamtalen deltager forældre og alt efter alder og modenhed også barnet/den unge. Hvis I forældre er i tvivl om, hvorvidt det er en god ide, at barnet deltager så drøft det gerne med den psykolog, der undersøger barnet i forbindelse med undersøgelsen.

Efterforløb/ behandling og psykoedukation

Ved tilbagemeldingssamtalen vil I drøfte det videre forløb med jeres behandler.

Der kan være tale om forskellige tiltag: vejledning til forældre og barn/ung (psykoedukation), psykoterapi og/eller netværksmøde. Der kan også være behov for medicinsk behandling.

Temaeftermiddage for forældre til nydiagnosticerede børn med autisme og ADHD er også en del af vores tilbud om efterforløb.

Erklæring

Der vil, ved afslutning af forløbet,  blive udformet en erklæring, som beskriver den samlede udredning, diagnoser og anbefalinger. Der kan være lidt behandlingstid på denne. Erklæringen fremsendes til forældre, og udleveres til PPR og Socialforvaltning ved netværksmøde.

Generelt

Vi tilstræber, at I som familie møder så få behandlere som muligt men grundet vores fokus på hurtige og effektive udredninger, er det desværre ikke altid muligt at imødekomme. Er der særlige forhold, der gør at I ønsker at ses af fx den samme psykolog gennem forløbet, kan det udsætte tidshorisonten i udredningsforløbet.

Vores behandlere er travle og har mange familier og børn, som de undersøger og behandler. For at hjælpe så mange som muligt med at få de bedste og hurtigste forløb, er der derfor ingen tid afsat i deres program til at tale eller maile med jer mellem konsultationer.

Vi er opmærksomme på at det kan opleves meget frustrerende for jer som familie, hvis I har vigtige oplysninger eller spørgsmål.
Vi opfordrer jer derfor til at skrive en mail til Hejmdals hovedmail med disse eventuelle spørgsmål/ informationer, som så vil blive lagt i jeres barns journal, sådan at behandleren kan læse den forud for jeres næste konsultation.

Konsultation

Behandlertype

OPSTART

Journaloptagelse/ indledende samtale

Sygeplejerske/ specialpsykolog/ psykiater

 

UNDERSØGELSE

Anamnestisk interview

(autisme, ADHD, angst, depression etc.)

Psykolog/psykiater

 

Psykologisk testning

Spørgeskemaer

Psykolog

 

AFSLUTNING

Tilbagemelding

 

Psykolog/psykiater

Erklæring/

Netværksmødeindkaldelse

Sygeplejerske

 

BehandlingKan iværksættes