VI HAR AFDELINGER PÅ FREDERIKSBERG, I AARHUS, ODENSE OG AALBORG

Udredning og behandling | HEJMDALHEJMDAL Gå til indhold

Udredning og behandling

At få stillet en diagnose

En udredning, hvor der kan stilles en diagnose, er første skridt i retningen mod korrekt behandling af psykisk lidelse.

Når der skal stilles en diagnose, laver speciallæger og psykologer en vurdering, hvor sygdomsbilledet undersøges. På baggrund af samtaler og undersøgelse er der mulighed for at stille en diagnose, som vil være baseret på et internationalt anerkendt diagnosesystem.

Der findes flere forskellige psykiatriske diagnosesystemer, der udvikles hele tiden i takt med resultaterne af nye videnskabelige undersøgelser.

I Danmark og det meste af verden i øvrigt, bruger man WHO’s diagnosesystem “International Classification of Disease”, der forkorkes ICD-10. I USA bruger man et system, der hedder DSM-IV. 

Hvorfor blive udredt som voksen?

Hvorfor skal man have en diagnose for vanskeligheder, man måske har oplevet hele livet? Det er ikke noget, man skal. Man kan dog i mange tilfælde få en bedre forståelse af sig selv og de problemer, man har eller har haft. Det kan bedre livssituationen i parforhold eller i forhold til uddannelse eller job. Der kan ske inddragelse af ens familie, således at f.eks. ægtefæller eller børn kan få en bedre forståelse for, hvordan man fungerer.

Der kan være mulighed for, at man kan få hjælp til sit studium (feks. udvidet SU, så man undgår at tage erhvervsarbejde ved siden af studiet), eller man kan kontakte socialforvaltningen med en diagnose, hvis man på en eller anden måde har problemer med at finde eller fastholde et job.

Behandling

Hos Hejmdal tager behandlingen udgangspunkt i dig som patient, og vi anvender både medicinsk og psykologisk behandling afhængig af din situation og dit behov.

Vores psykologer arbejder ud fra henholdsvis kognitiv, adfærdsterapeutisk, psykodynamisk og eksistentiel metode samt dialektisk adfærdsterapibehandling.

Der er mulighed for at anvende og kombinere forskellige former for terapi – f.eks:

• Individuel terapi
• Medicinsk behandling
• Gruppeforløb
• Psykoedukation

Vi tilbyder naturligvis både kortere og længere forløb.

Vores overbevisning er, at det er mest gavnligt og meningsfuldt, at vi lader den enkelte patients behov afgøre, hvilken metode vi anvender.

Udgangspunktet er, at du som patient møder samme psykiater og psykolog i hele forløbet.

Læs mere…