Gå til indhold
  • Hejmdal holder sommerferielukket i uge 29, 30 og 31. Husk at bestille medicin i god tid inden ferien. Vi ønsker alle en dejlig sommer!

Udredningspakke for voksne med autisme / Aspergers syndrom

Mistanke om autisme?

Vi tilbyder privatbetalende kunder en udredningspakke, som involverer først en indledende samtale hos en psykiater, der suppleres med spørgeskemaer for både patient og pårørende samt en tilbagemeldende samtale hos vores specialistuddannede chefpsykolog for at stille en pålidelig diagnose på autisme / Aspergers syndrom hos voksne.

Det er vigtigt at få belyst både livshistorien og eventuelle tidligere behandlinger og deres effekt. Der er også ofte brug for at gå hjem og f.eks. skaffe flere oplysninger om barndom og ungdom hos forældre eller andre.
Der er mulighed for, at en pårørende med fordel deltage i den anden samtale med supplerende oplysninger.
I et begrænset omfang kan inddrages tidligere journaler eller anden dokumentation

Efter første samtale hos en psykiater udleveres spørgeskemaer samt frankeret svarkuvert til returnering af de udfyldte spørgeskemaer. Det er vigtigt, at spørgeskemaerne returneres. Efterfølgende finder den tilbagemeldende samtale hos psykologen sted, hvor resultatet af udredningen forelægges.

Pris: kr. 12.995,-

Hvis du er interesseret i dette pakketilbud og vil høre mere, er du velkommen til at kontakte os eller angive, at du ønsker at blive kontaktet via kontaktoplysningerne nederst på denne side.

Ønsker du at læse mere om diagnosen autisme / Aspergers syndrom, kan du klikke her.

Hvorfor blive udredt som voksen?

Hvorfor skal man have en diagnose for vanskeligheder, man måske har oplevet hele livet? Det er ikke noget man skal. Man kan dog i mange tilfælde få en bedre forståelse af sig selv og de problemer man har eller har haft. Det kan bedre livssituationen i parforhold eller i forhold til uddannelse eller job. Der kan ske inddragelse af ens familie, således at f.eks. ægtefæller eller børn kan få en bedre forståelse for, hvordan man fungerer.

Der kan være mulighed for, at man kan få hjælp til sit studium (feks. udvidet SU, så man undgår at tage erhvervsarbejde ved siden af studiet), eller man kan kontakte socialforvaltningen med en diagnose, hvis man på en eller anden måde har problemer med at finde eller fastholde et job.