Gå til indhold

Udredningspakke for voksne med autisme / Aspergers syndrom

Mistanke om autisme?

Vi tilbyder privatbetalende kunder en udredningspakke, som involverer først en indledende samtale med gennemgang af udviklingshistorie (anamnese) samt aktuelle symptomer. Det er vigtigt at få belyst både livshistorien og eventuelle tidligere behandlinger og deres effekt. Der vil blive udleveret et spørgeskema til dig og en pårørende.

Det  kan være en god ide at medbringe en pårørende til selve samtalen, gerne en der har kendt dig som barn/ ung til den første samtale.

Efterfølgende første samtale vil du skulle gennemgå psykologisk testning.

Herefter en tilbagemelding på den samlede undersøgelse.

Pris: kr. 12.995,-

Hvis du er interesseret i dette pakketilbud og vil høre mere, er du velkommen til at kontakte os eller angive, at du ønsker at blive kontaktet via kontaktoplysningerne nederst på denne side.

Ønsker du at læse mere om diagnosen autisme / Aspergers syndrom, kan du klikke her.

Hvorfor blive udredt som voksen?

Hvorfor skal man have en diagnose for vanskeligheder, man måske har oplevet hele livet? Det er ikke noget man skal. Man kan dog i mange tilfælde få en bedre forståelse af sig selv og de problemer man har eller har haft. Det kan bedre livssituationen i parforhold eller i forhold til uddannelse eller job. Der kan ske inddragelse af ens familie, således at f.eks. ægtefæller eller børn kan få en bedre forståelse for, hvordan man fungerer.

Der kan være mulighed for, at man kan få hjælp til sit studium (feks. udvidet SU, så man undgår at tage erhvervsarbejde ved siden af studiet), eller man kan kontakte socialforvaltningen med en diagnose, hvis man på en eller anden måde har problemer med at finde eller fastholde et job.