VI HAR AFDELINGER PÅ FREDERIKSBERG, I AARHUS, ODENSE OG AALBORG

Klage og erstatning | HEJMDALHEJMDAL Gå til indhold

Klage og erstatning

Klagemulighed

Ønsker du at klage over sundhedsfaglig behandling eller brud på en patientrettighed, skal du gå til borger.dk og udfylde det digitale klageskema. Du skal logge på med NemID.
Bemærk at der er et skema til klage over sundhedsfaglig behandling og et andet skema til klage over brud på en patientrettighed.

Du kan få vejledning om dine klagemuligheder ved at kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed telefonisk. Du kan også få hjælp til at skrive en klage, hvis du henvender dig til en patientvejleder på dit regionale patientkontor.

Link: Klage over sundhedsfaglig behandling

Link: Klage over brud på dine patientrettigheder

Erstatning

Alle patienter er omfattet af en offentlig erstatningsordning. Ordningen dækker også, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling på et privathospital. Det er Patientforsikringens opgave at sikre, at patienter får den erstatning, de er berettiget til efter loven.

Dette kan du læse mere om på Patienterstatningens hjemmeside, hvor du f.eks. kan anmelde en sag.

Vi henviser i øvrigt til borger.dk, der har samlet nyttig viden om Patientrettigheder i psykiatrien.

Utilsigtede hændelser

Som patient eller pårørende til en patient kan du rapportere om utilsigtede hændelser, der er sket på et hospital eller andre steder i sundhedsvæsenet.

Rapportering om en utilsigtet hændelse foregår via Dansk Patient Sikkerheds Database, hvor du også kan finde skemaer til rapportering samt læse mere om eksempler på utilsigtede hændelser samt, hvad du skal være opmærksom på.

Du kan også læse Patientombuddets folder Hjælp os med at lære, hvis noget er gået galt om utilsigtede hændelser.

En snak med Hejmdal

Du er altid velkommen til at kontakte Ane Svane, som er ansvarlig for kvalitet og patienttilfredshed på Hejmdal Privathospital – uanset om du ønsker at indgive en klage eller feedback, drøfte en frustration eller situation.
E-mail: asb@hejmdal.dk
Mobil: 27 21 14 44

Klager kan desuden indgives via vores kontaktformular, hvor du kan vælge punktet “Klager og feedback”. Vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt efter modtagelse af din klage.