VI HAR AFDELINGER PÅ FREDERIKSBERG, I AARHUS, ODENSE OG AALBORG

Patientrettigheder | HEJMDALHEJMDAL Gå til indhold

Patientrettigheder

Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har du, når du er henvist til et offentligt sygehus, og hvornår kan de anvendes? Hvem kan du henvende dig til, hvis du har spørgsmål? Hvor kan du klage?

Du kan læse mere om dine patientrettigheder på dette link på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside: brud på patientrettigheder.

Man kan som offentlig patient kontakte Region Hovedstadens patientvejledere – læs mere her.

Klagemulighed

Ønsker du at klage over sundhedsfaglig behandling eller brud på en patientrettighed, skal du gå til borger.dk og udfylde det digitale klageskema. Du skal logge på med NemID. Bemærk at der er et skema til klage over sundhedsfaglig behandling og et andet skema til klage over brud på en patientrettighed. Du kan få vejledning om dine klagemuligheder ved at kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed telefonisk. Du kan også få hjælp til at skrive en klage, hvis du henvender dig til en patientvejleder på dit regionale patientkontor.

Link: Klage over sundhedsfaglig behandling

Link: Klage over brud på dine patientrettigheder

Erstatning

Alle patienter er omfattet af en offentlig erstatningsordning. Ordningen dækker også, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling på et privathospital. Det er Patientforsikringens opgave at sikre, at patienter får den erstatning, de er berettiget til efter loven.

Dette kan du læse mere om på Patienterstatningens hjemmeside, hvor du f.eks. kan anmelde en sag.

Vi henviser i øvrigt til borger.dk, der har samlet nyttig viden om Patientrettigheder i psykiatrien.

Utilsigtede hændelser

Som patient eller pårørende til en patient kan du rapportere om utilsigtede hændelser, der er sket på et hospital eller andre steder i sundhedsvæsenet.

Rapportering om en utilsigtet hændelse foregår via Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor du også kan finde skemaer til rapportering samt læse mere om eksempler på utilsigtede hændelser samt, hvad du skal være opmærksom på.

Du kan også læse Patientombuddets folder Hjælp os med at lære, hvis noget er gået galt om utilsigtede hændelser.

Transport

Som offentlig patient kan du læse mere om transport til og fra behandlingssted her. Hvis du har spørgsmål til dette, bedes du kontakte Patientvejlederen.

Persondata

På Hejmdal behandler vi en stor mængde personfølsom data. Du kan læse mere om persondata her. Du er altid velkommen til at kontakte databeskyttelsesrådgiver Ane Svane, såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til persondata.