Gå til indhold

Patientrettigheder

Et overblik over dine muligheder og rettigheder

Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har du, når du er henvist til et offentligt sygehus, og hvornår kan de anvendes? Hvem kan du henvende dig til, hvis du har spørgsmål? Hvor kan du klage?

Du er altid velkommen til at kontakte Privathospitalernes patientvejleder på telefon 86 20 99 88 eller via e-mail: patientvejleder@privatehospitaler.dk. 

Man kan som offentlig patient kontakte Region Hovedstadens patientvejledere – læs mere her.

Klagemulighed

Ønsker du at klage over den faglige behandling, tilsidesættelse af dine patientrettigheder eller klage over Patientforsikringens afgørelse om erstatning, kan du læse mere herom på Patientombuddets hjemmeside. Her finder du også klageskemaer.

Du kan her læse en folder om Klage og erstatning.

Erstatning

Alle patienter er omfattet af en offentlig erstatningsordning. Ordningen dækker også, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling på et privathospital. Det er Patientforsikringens opgave at sikre, at patienter får den erstatning, de er berettiget til efter loven.

Dette kan du læse mere om på Patienterstatningens hjemmeside, hvor du f.eks. kan anmelde en sag.

Vi henviser i øvrigt til borger.dk, der har samlet nyttig viden om Patientrettigheder i psykiatrien.

Utilsigtede hændelser

Som patient eller pårørende til en patient kan du rapportere om utilsigtede hændelser, der er sket på et hospital eller andre steder i sundhedsvæsenet.

Rapportering om en utilsigtet hændelse foregår via Dansk Patient Sikkerheds Database, hvor du også kan finde skemaer til rapportering samt læse mere om eksempler på utilsigtede hændelser samt, hvad du skal være opmærksom på.

Du kan også læse Patientombuddets folder Hjælp os med at lære, hvis noget er gået galt om utilsigtede hændelser.

Transport

Som offentlig patient kan du læse mere om transport til og fra behandlingssted her. Hvis du har spørgsmål til dette, bedes du kontakte Patientvejlederen.