• Et komplekst område, hvor det er vigtigt at sætte sig grundigt ind i regler, muligheder og konsekvenser forud for et behandlingsforløb

Tilskud og finansiering

Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem.
Skift af Sygesikringsgrupper
Vi gør venligst opmærksom på, at Hejmdal desværre ikke kan vejlede i refusionsspørgsmål, beregning af medicintilskud eller størrelsen på refusion, hvis du skifter til anden sygesikringsgruppe.
Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan refusionen foregår og håndteres, så vi må henvise til, at man kontakter egen bopælskommune og får anvisninger. Du kan læse mere om sygesikring og sygesikringsgrupper på www.borger.dk, hvor du også kan skifte sygesikringsgruppe og få svar på generelle spørgsmål vedrørende refusioner. 
Du kan kontakte Borgerservice i din bopælskommune, hvis du har spørgsmål til refusioner, skift af sygesikringsgruppe, til hvilke typer konsultationer, der dækkes, mv.
 
Vedr. refusion med gruppe 2 medlemskab og Hejmdal
På Hejmdal Privathospital består et udrednings- eller behandlingsforløb af flere forskellige relevante behandlere. Den samlede pris på forløbene afspejler dette.
Et typisk udredningsforløb på Hejmdal varetages af psykologer, og derfor vil skift til sygesikringsgruppe 2 ikke være relevant, idet refusionen alene ydes på konsultationer foretaget af læger.
Diagnosen stilles på baggrund af en konference mellem de involverede behandlere og en speciallæge, men når konsultationerne konkret er udført af psykologer, skal man som patient være forberedt på, at dette ikke vil udløse refusion.

Det er vores erfaring, at skift til sygesikringsgruppe 2 med henblik på at opnå refusion efter et udredningsforløb på Hejmdal ofte ikke medfører refusion.
 
Tilskud til behandling
Vi har ikke mulighed for at udstede en faktura før hele udredning eller behandling er afsluttet.
Vi kan oplyse, at der ikke er mulighed for at søge om refusion hos din kommune, før udredning/behandling er afsluttet. Du skal derfor være forberedt på, at du skal lægge ud for de forskellige dele af forløbet.
Når du modtager behandling på Hejmdal, betaler du i første omgang det fulde beløb for behandlingen. Du skal efterfølgende kontakte Borgerservice i din bopælskommune, der på baggrund af din faktura vurderer, hvor stor en andel af behandlingsprisen, du kan få refunderet.

Sundhedsforsikring

Privat eller arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring?
Du skal kontakte dit forsikringsselskab inden du bestiller tid. Dit forsikringsselskab kan oplyse dig om, hvilke behandlinger de dækker, og hvad du skal gøre.
Hvorvidt dine børn er omfattet af din sundhedsforsikring fremgår af din forsikringspolice. Hvis du er i tvivl, kontakt da venligt dit forsikringsselskab.

Sygesikringen danmark
Som medlem af Sygesikringen danmark er der mulighed for at få tilskud til psykologsamtaler ved autoriserede psykologer, samt diætistsamtaler. Læs mere her.

Da vi både har psykologer med og uden en autorisation, kan vi ikke garantere, at dit terapiforløb kan varetages af en autoriseret psykolog, hvilket i så fald ville betyde, at refusion gennem Sygesikringen danmark ikke nødvendigvis vil være muligt.

Vi indberetter direkte til Sygesikringen danmark, hvorfor det er vigtigt at oplyse os om, at du er medlem af Sygesikringen Danmark.
 
Kompensation af merudgifter til børn (Servicelovens §41)
Man kan få dækket nødvendige medudgifter, som man har i forbindelse med et barns forsørgelse, hvis barnet har en:
  • Betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • Indgribende kronisk lidelse eller
  • Indgribende langvarig lidelse.
Vi henviser til www.borger.dk eller dit barns bopælskommune, der kan hjælpe dig med svar på hvordan du søger og hvilke typer udgifter, du kan forvente at få dækket.
Nogle eksempler på merudgifter, der ydes hjælp til efter Servicelovens §41, er:
  • Kost- og diætpræparater
  • Medicin
  • Befordring i forbindelse med behandling
  • Kurser til forældre og pårørende
Du skal søge i den kommune, hvor dit barn har folkeregisteradresse, og din kommune er forpligtet til at rådgive dig om dine muligheder for dette.

Udfyld de næste 4 felter omhyggeligt, så der ikke opstår fejl i dit pille-pas.

BEMÆRK - der er 5 hverdages behandlingstid.

Nogle konsultationer kan foregå online via TEAMS. Hvis du ønsker, at konsultationen, ændres til et TEAMS-møde, bedes du skrive det i feltet "Besked".
Linket til TEAMS sendes umiddelbart inden konsultationen starter.
Vi kontakter dig, hvis konsultationen ikke kan afholdes online.

Receptfornyelse foregår via laegevejen.dk/Login. 
Hvis dit login til laegevejen.dk ikke fungerer, så skriv det i feltet "besked", så sender vi et nyt login.

Medicinjustering skal foregå i forbindelse med en medicinkonsultation. Medicintilskud kan søges med tilbagevirkende kraft, spørg din sygeplejerske ved næste konsultaiton.

Du kan måske få svar på dine spørgsmål i vores FAQ

Du kan få svar på dine spørgsmål under næste konsultation. Det er ikke muligt at korrespondere med behandlere via mail eller telefon mellem konsultationer, da det er vigtigt at mødes for at sikre tilstrækkelig grundighed og nærvær i dialogen. 
Skulle der opstå behov for lægehjælp inden næste konsultation, skal du kontakte egen læge eller psykiatrisk skadestue.

Du kan måske få svar på dine spørgsmål i vores FAQ

Upload eller drag-and-drop dine filer via feltet herunder.

Bemærk, at vi sender digital post til mit.dk. Hvis jeres barn er over 15 år sendes digital post til barnets mit.dk.

BEMÆRK - visiterende samtaler til KLINIK FOR SPISEFORSTYRRELSER samt SPISEFORLØB gennemføres i øjeblikket alene i Odense og på Frederiksberg.

Drag and drop files here or Browse

Kopi af din besked sendes med kryptering,
dersom din mailkonto accepterer dette.

Lad os høre fra dig

Vores kompetente medarbejdere sidder klar

qxio-ios-telephone-outline

Du er også velkommen til at ringe direkte til Patientservice