Hejmdal - Amalie Kanstrup Lindgren

Amalie Kanstrup Lindgren

Psykolog

Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2017 og er autoriseret gennem psykolognævnet i 2021.

Jeg har siden min studietid beskæftiget mig med psykologiske problemstillinger hos børn, unge og deres familier. Jeg har efter endt uddannelse arbejdet ved pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) i to kommuner og på en stor specialskole for elever med autisme og/eller svær ADHD.

Jeg har erfaring med at lave psykologiske udredninger, have samtaleforløb med børn, unge og familier samt at vejlede og supervisere de pårørende og fagpersonerne omkring barnet/den unge.

Jeg har arbejdet med børn i både almen- og specialregi med mange forskelligartede problematikker, særligt ADHD, autisme, angst, OCD, skolevægring, samt forskellige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Jeg arbejder til daglig i klinikken i Aarhus, hvor jeg varetager indledende samtaler, psykologiske udredninger, psykoedukation og psykoterapeutisk behandling af børn og unge.