• En aflastende hverdag i trygge rammer. I Hejmdals dagafsnit hjælper vi hver dag børn og unge til en bedre funktion.

    Her møder jeres barn andre børn og unge i alderen 7-17 år med forskellige problematikker og diagnoser

Ønsker du at vide mere så ring til os på +45 36 16 05 00 eller skriv til os via kontaktformularen nederst:
Dagafsnittets kontaktoplysninger:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Direkte telefon:  92 82 31 46
Læs mere om Dagafsnittets medarbejdere:
Medarbejdere på Frederiksberg

I Hejmdals Dagafsnit vil jeres barn møde andre børn og unge i alderen 7-17 år med forskellige problematikker og diagnoser

- som alle har brug for en særlig behandlingsindsats, en aflastende hverdag og trygge strukturerede rammer.

I Dagafsnittet er der børn og unge i alderen 7-17 år med forskellige problematikker og diagnoser, hvoraf mange har været funktionspåvirkede eller haft skolefravær over en længere periode.

 Fælles for alle patienterne er, at de har brug for et behandlingsforløb, hvor der er struktur, omsorg og høj faglighed i trygge rammer. Et forløb i dagafsnittet starter med en nænsom indkøring, som er tilpasset barnets behov. Vi laver en plan for opstart og forløb i tæt samarbejde med jer som forældre.  

Personalet i Hejmdals Dagafsnit består af miljøterapeuter og en skolelærer, som alle arbejder sammen om at give jeres barn et trygt og sammenhængende forløb – dette i tæt samarbejde med fast tilknyttede sygeplejersker, specialiserede psykologer og speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri.

Forældresamarbejde

Det ligger os meget på sinde, at I forældre er fuldt involverede i jeres barns behandling og indsatsen i Dagafsnittet. I og barnet vil blive tilknyttet en kontaktperson, der er jeres forløbsansvarlig.  

Samarbejde med psykolog og speciallæge

Jeres barn og I som familie bliver ved dagindlæggelsen tilknyttet et tværfagligt team bestående af speciallæge, specialiseret psykolog og sygeplejerske.

Jeres kontaktperson samarbejder tæt med det tværfaglige team om jeres barns udredning og behandling.

Dagligdagen i dagafsnittet

Dagafsnittets åbningstider er mandag-fredag fra kl. 8.30-13.30.   

Dagafsnittets dagligdag er aflastende, struktureret og forudsigelig og består af faste aktiviteter og rutiner. Miljøet er præget af en venlig, rolig og omsorgsfuld tone, hvor der er plads til alle.

Hverdagen og strukturen i dagafsnittet bliver blandt andet understøttet af visuel og struktureret pædagogik, såsom ugeskemaer med visuelle piktogrammer. Dagligdagens struktur og indhold tilpasses og justeres individuelt til barnets behov, tilstand og udvikling gennem dagindlæggelsen. Vi har i hverdagen fokus på socialt samspil, fælles og individuelle aktiviteter, skoleundervisning, lege og fysiske aktiviteter.   

Undervisning og skolefaglig vurdering

Ved indlæggelse i Dagafsnittet på Hejmdal modtager alle patienter individuelt tilrettelagt undervisning. Undervisningen er en integreret del af miljøet eller foregår 1:1 med læreren i et mindre afskærmet klasselokale. Alle patienter indgår i flere forskellige fælles skolefaglige aktiviteter i løbet af en dag. Fællesaktiviteterne kan være lektiecafé, idræt, udendørsaktiviteter, håndværk og design samt temaer og nyheder for børn.   

Undervisningen vil tage højde for patientens tidligere skolehistorik og være tilpasset funktionsniveauet. Der bliver primært undervist i dansk og matematik. I undervisningen tages der også højde for for det enkelte barns udfordringer, interesser og kompetencer.

Som udgangspunkt vil der blive lavet en dansk- og en matematiktest for at afdække det faglige niveau. Undervisningen vil løbende blive vurderet og tilpasset i forhold til den enkeltes udvikling i løbet af dagindlæggelsen.

Behandlingsplan, udredning og behandling

Alle børn og unge der dagindlægges har en behandlingsplan der følger dem og som I forældre er fuldt orienterede om gennem hele forløbet. Behandlingsplanen involverer en beskrivelse af planen for dagindlæggelse som både kan være psykiatrisk udredning og behandling. Psykiatrisk udredning kan være interviews med barnet eller jer forældre og psykologisk undersøgelse af barnet. Behandlingen kan være medicinsk, terapeutisk eller miljøbehandling. Planen vil altid blive drøftet med forældrene, før den iværksættes.

Behandlingsplanen justeres i takt med at dagindlæggelsen skrider frem og drøftes på ugentlige møder af det tværfaglige team omkring jeres barn og familie. 

Varighed af forløbet

Et forløb på Hejmdal varer typisk 1-3 måneder og barnet med tilstedeværelse hver dag eller nogle dage om ugen.    

Ved den første samtale vil I kunne drøfte jeres barns plan med dagafsnittets personale.

Afslutning af forløbet

Forældre og barn vil få en samlet tilbagemelding på barnets dagindlæggelse ved slutningen af forløbet. Herefter holdes typisk et netværksmøde, hvor vi kan orientere netværket, dvs. skole, PPR og eventuelt socialforvaltning, om barnets forløb, konklusioner og anbefalinger.  Vi vil rigtig gerne sikre god brobygning til primærsektoren og til den skole, som skal tage imod barnet/den unge efter endt dagindlæggelse. Det er vores erfaring, at en god brobygning er en vigtig forebyggende faktor for tilbagefald. Derfor er vi optagede, at sikre et godt samarbejde og kan også tilbyde dialog efter dagindlæggelsen.

Der bliver udformet en afsluttende udtalelse, samt en beskrivelse af skole- og miljøobservationer, som udleveres til jer forældre og ved samtykke til netværket ved netværksmødet. 

Resultater

De allerfleste børn og unge, der gennemgår en dagindlæggelse på Hejmdal, får det markant bedre i løbet af dagindlæggelsen. Vi er meget opmærksomme på at arbejde direkte og fokuseret med barnets funktionsbedring, og at møde barnet der hvor de er. Vi sætter mål og delmål sammen med både barn og forældre og hele tiden opmærksomme på at understøtte alle de små fremskridt, der sker i miljøet.

Jeres barns bedring ligger os hele tiden på sinde!

Nogle konsultationer kan foregå online via TEAMS. Hvis du ønsker, at konsultationen, ændres til et TEAMS-møde, bedes du skrive det i feltet "Besked".
Linket til TEAMS sendes umiddelbart inden konsultationen starter.
Vi kontakter dig, hvis konsultationen ikke kan afholdes online.

Receptfornyelse foregår via laegevejen.dk/Login. 
Hvis dit login til laegevejen.dk ikke fungerer, så skriv det i feltet "besked", så sender vi et nyt login.

Medicinjustering skal foregå i forbindelse med en medicinkonsultation. Medicintilskud kan søges med tilbagevirkende kraft, spørg din sygeplejerske ved næste konsultaiton.

Du kan måske få svar på dine spørgsmål i vores FAQ

Du kan få svar på dine spørgsmål under næste konsultation. Det er ikke muligt at korrespondere med behandlere via mail eller telefon mellem konsultationer, da det er vigtigt at mødes for at sikre tilstrækkelig grundighed og nærvær i dialogen. 
Skulle der opstå behov for lægehjælp inden næste konsultation, skal du kontakte egen læge eller psykiatrisk skadestue.

Du kan måske få svar på dine spørgsmål i vores FAQ

Upload eller drag-and-drop dine filer via feltet herunder.

Bemærk, at vi sender digital post til mit.dk. Hvis jeres barn er over 15 år sendes digital post til barnets mit.dk.

Drag and drop files here or Browse

Lad os høre fra dig

Vores kompetente medarbejdere sidder klar

qxio-ios-telephone-outline

Du er også velkommen til at ringe direkte til Patientservice