• Hejmdal Privathospital er akkrediteret i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) af Institut for Kvalitet og Akkreditering (IKAS)

  •       Er du i tvivl om der er behov for udredning og behandling?

    Er du i tvivl om der er behov for udredning og behandling?

    - måske er næste skridt en vurderende samtale med en kompetent fagperson

    Læs om vurderende samtale
BEMÆRK - vurderende samtale kan ikke benyttes efter udredning eller henvisning, men er et tilbud med egenbetaling.

Akkreditering

Hejmdal Privathospital er akkrediteret i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) af Institut for Kvalitet og Akkreditering (IKAS). Det er vi meget stolte af, da en akkreditering er et udtryk for, at et uafhængigt organ har vurderet, at Hejmdal på alle områder lever op til de standarder, der er sat for de behandlingssteder, der udbyder offentligt finansierede sundhedsydelser.
 
Pr. 9.12.2021 er vi endnu en gang blevet tildelt status som ‘Akkrediteret’. I deres rapport om Hejmdal skriver IKAS:
Hejmdal fremstår som et hospital, der har fokus på kvalitetsarbejdet, og som har integreret patientsikkerhedsarbejdet i de daglige arbejdsgange. Der demonstreres forandringskraft, som har medført forandringer både indenfor den faglige, den organisatoriske og den patientoplevede kvalitet.
Hejmdal DDKM akkrediteret
Hejmdal DDKM akkrediteret
Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, består i praksis af en række målsætninger for god kvalitet, som de enkelte behandlingssteder skal leve op til. Målsætningerne kaldes akkrediteringsstandarder. 
 
I DDKM er der standarder, der beskriver organisatoriske forhold, der er vigtige for at behandlingsstedet kan levere god kvalitet. Det kan fx være, hvordan man overvåger og udvikler kvaliteten af sine ydelser, og hvordan man sikrer, at arbejdet udføres af kompetente medarbejdere. 
 
Andre standarder beskriver vigtige dele af et patientforløb. Det kan fx være, hvordan man planlægger et behandlingsforløb og følger op på planen, hvordan man sikrer sig, at der er styr på prøvesvar, så man kan efterlyse manglende svar, og reagerer prompte på svar, der kræver hurtig handling, eller hvordan man håndterer medicin. 
 
Endelig er der standarder, der beskriver, hvordan man skal tilrettelægge sin behandling ud fra bedste faglige viden, og hvordan man følger op på dette.
qxio-document-text
KLIK og hent Rapport fra survey 9. december 2021
qxio-document-text
KLIK og hent IKAS certifikat
Arbejdstilsynets grønne smiley
Hejmdal har fået Arbejdstilsynets grønne smiley, der signalerer, at Hejmdal har orden på sit arbejdsmiljø.

En virksomhed kan kun få en grøn smiley, hvis den har fået gennemgået sit væsentlige arbejdsmiljø. Det vil sige, at virksomheden har fået et risikobaseret tilsyn.
Hvis alt er i orden på det risikobaserede tilsyn, får virksomheden en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside.
Du kan se Hejmdals grønne smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Den grønne smiley betyder, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet, og er dermed et signal til omverdenen om, at virksomheden har orden på sit arbejdsmiljø
qxio-document-text
KLIK og hent Arbejdstilsynets besøgsrapport

Nogle konsultationer kan foregå online via TEAMS. Hvis du ønsker, at konsultationen, ændres til et TEAMS-møde, bedes du skrive det i feltet "Besked".
Linket til TEAMS sendes umiddelbart inden konsultationen starter.
Vi kontakter dig, hvis konsultationen ikke kan afholdes online.

Receptfornyelse foregår via laegevejen.dk/Login. 
Hvis dit login til laegevejen.dk ikke fungerer, så skriv det i feltet "besked", så sender vi et nyt login.

Medicinjustering skal foregå i forbindelse med en medicinkonsultation. Medicintilskud kan søges med tilbagevirkende kraft, spørg din sygeplejerske ved næste konsultaiton.

Du kan måske få svar på dine spørgsmål i vores FAQ

Du kan få svar på dine spørgsmål under næste konsultation. Det er ikke muligt at korrespondere med behandlere via mail eller telefon mellem konsultationer, da det er vigtigt at mødes for at sikre tilstrækkelig grundighed og nærvær i dialogen. 
Skulle der opstå behov for lægehjælp inden næste konsultation, skal du kontakte egen læge eller psykiatrisk skadestue.

Du kan måske få svar på dine spørgsmål i vores FAQ

Upload eller drag-and-drop dine filer via feltet herunder.

Bemærk, at vi sender digital post til mit.dk. Hvis jeres barn er over 15 år sendes digital post til barnets mit.dk.

BEMÆRK - visiterende samtaler til KLINIK FOR SPISEFORSTYRRELSER samt SPISEFORLØB gennemføres i øjeblikket alene i Odense og på Frederiksberg.

Drag and drop files here or Browse

Lad os høre fra dig

Vores kompetente medarbejdere sidder klar

qxio-ios-telephone-outline

Du er også velkommen til at ringe direkte til Patientservice