• Du vil blive indkaldt, via mail eller mit.dk, til opstart af det forløb, som du via din region er henvist til

Find den afdeling, du skal besøge:
Frederiksberg
Odense
Aalborg
Aarhus

Du vil blive indkaldt, via mail eller mit.dk, til opstart af det forløb, som du via din region er henvist til. Der kan være én eller flere konsultationer, som du indkaldes til.

Forud for den konkrete opstart vil du modtage en indkaldelse samt et eller flere samtykker, som det er vigtigt, at du udfylder. Udfyldelsen af samtykke foregår elektronisk, såfremt vi har en e-mailadresse. Alternativt modtager man samtykker som en fil i mit.dk. 
Den første samtale
Vi opstarter alle behandlingsforløb udredninger med en konsultation, der har til hensigt at indsamle relevant informationer om dig og din tilstand. 

Ved den første samtale vil den fagperson du møder, spørge grundigt ind til symptomer, både tidligere og aktuelle. Der vil også blive spurgt til en del faktuelle oplysninger, som vi har brug for til at oprette din journal. Du kan opleve, at der bliver udleveret spørgeskemaer ved den første konsultation. Dem bruger vi til at afdække symptomer på en systematisk måde, som supplerer vores øvrige samtaler og undersøgelser.

Vi opfordrer dig til at tage en pårørende, ven eller partner med til den første samtale. Både som støtte for dig men også fordi, vi synes, det giver god mening, at en af dine nærmeste kan bidrage med vigtige informationer. Det er naturligvis op til dig som patient, om du vil følge denne anbefaling.

Hvis du har behov for medicinsk behandling eller allerede er i medicinsk behandling, vil der i dit forløb indgå samtaler med psykiater og sygeplejerske vedrørende dette. 

Du kan allerede være indkaldt til en medicinsamtale, men dette betyder dog ikke, at du skal have medicin eller have justeret din medicin, men det er en samtale med en psykiater med henblik på afdækning af dit medicinske behov.
Du kan selvfølgelig også på andre tidspunkter i din behandling få behov for at opstarte medicinsk behandling, og du vil kunne indkaldes til medicinsamtale på senere tidspunkt. 
Nogle patienter indkaldes til en behandlingsstart-samtale efter den første samtale. Dette er en samtale med en psykolog, der har til hensigt at afdække dine symptomer på systematisk vis og med henblik på vurdering af sværhedsgrad for at kunne visitere dig til netop det forløb, der er relevant for dig. Det kan både være individuelle forløb eller gruppebehandling.
Samtaleforløb/ psykoterapi
Efterfølgende de første samtaler vil dit samtalebehandlingsforløb blive planlagt. Du vil blive indkaldt hertil via mit.dk. 

I vores planlægning af netop din samtalebehandling bruger vi den viden, forskning og erfaring vi har med netop din diagnose til at planlægge det forløb, der skaber den mest effektive symptomlindring og bedring. Alle forløb involverer psykoedukation (information om din diagnose), som også er en vigtig del af din behandling.

Vi har forudbooket hele dit forløb således, at du har nogle faste aftaler i kalenderen med relevant interval. Det er vigtigt, at du møder op til de bookede tider. Ved gentagne udeblivelser og aflysninger, tillader vi os at afslutte dit forløb, da det er vigtigt for forløbets kvalitet og effekt, at du er i et kontinuerligt forløb. 

Samtalebehandling kan være både individuel og i gruppe. Når vi bruger gruppeforløb i behandlingen som psykoterapiform, er det fordi, at effekten af gruppebehandling er velkendt og dokumenteret. 

Når vi visiterer dig til et gruppeforløb, vil der indgå en vurdering af alder, køn og specifik diagnose således, at vi kan sammensætte gruppen så godt som muligt.

Du vil modtage indkaldelse til det videre forløb i din mit.dk.

Nogle konsultationer kan foregå online via TEAMS. Hvis du ønsker, at konsultationen, ændres til et TEAMS-møde, bedes du skrive det i feltet "Besked".
Linket til TEAMS sendes umiddelbart inden konsultationen starter.
Vi kontakter dig, hvis konsultationen ikke kan afholdes online.

Receptfornyelse foregår via laegevejen.dk/Login. 
Hvis dit login til laegevejen.dk ikke fungerer, så skriv det i feltet "besked", så sender vi et nyt login.

Medicinjustering skal foregå i forbindelse med en medicinkonsultation. Medicintilskud kan søges med tilbagevirkende kraft, spørg din sygeplejerske ved næste konsultaiton.

Du kan måske få svar på dine spørgsmål i vores FAQ

Du kan få svar på dine spørgsmål under næste konsultation. Det er ikke muligt at korrespondere med behandlere via mail eller telefon mellem konsultationer, da det er vigtigt at mødes for at sikre tilstrækkelig grundighed og nærvær i dialogen. 
Skulle der opstå behov for lægehjælp inden næste konsultation, skal du kontakte egen læge eller psykiatrisk skadestue.

Du kan måske få svar på dine spørgsmål i vores FAQ

Upload eller drag-and-drop dine filer via feltet herunder.

Bemærk, at vi sender digital post til mit.dk. Hvis jeres barn er over 15 år sendes digital post til barnets mit.dk.

BEMÆRK - visiterende samtaler til KLINIK FOR SPISEFORSTYRRELSER samt SPISEFORLØB gennemføres i øjeblikket alene i Odense og på Frederiksberg.

Drag and drop files here or Browse

Kopi af din besked sendes med kryptering,
dersom din mailkonto accepterer dette.

Lad os høre fra dig

Vores kompetente medarbejdere sidder klar

qxio-ios-telephone-outline

Du er også velkommen til at ringe direkte til Patientservice