• Nyheder fra Hejmdal Privathospital

Seneste nyt...

Velkommen til Hejmdal Privathospitals nye lægefaglige direktør
- Bettina Fage-Larsen

På Hejmdal Privathospital er vi glade for og stolte over at kunne præsentere Bettina Fage-Larsen, som vores nye lægefaglige direktør.
Hejmdal-fageftermiddage-animation

Førstehjælp til følelser

Hvordan håndterer du som ung de store - og sommetider svære - følelser, du oplever?

Hejmdal har etableret et gruppeforløb med henblik på at hjælpe unge, som har svært ved at håndtere deres følelser, og hvor dette sommetider kommer til udtryk ved f.eks. selvskade, selvmordstanker eller store følelsesudbrud, som den unge selv og familien er forpint af.

Gruppen har til formål at give unge en række færdigheder til at håndtere svære følelser, som alle kan anvende og have brug for i livet, også sårbare unge.   

Fageftermiddage med fokus på autisme

I samarbejde mellem Børne-ungdomspsykiatere på Hejmdal Privathospital samt Monica Lindberg, Center for Skolevægring.

Fageftermiddagene er relevant for alle; mennesker med diagnoser, pårørende og fagpersoner.
Fageftermiddagene vil være bygget op om oplæg og debat.

Hejmdal-fageftermiddage-animation

Klik på billedet og lyt til Pernille Juul Darling m. fl. i Hjernekassen på DR-lyd

ADHD

Hvorfor får flere børn og unge stillet diagnoser som angst, depression og ADHD? Hvordan har de neuropsykiatriske lidelser udviklet sig i de seneste år? Hvilke neuropsykiatriske lidelser er mest almindelige hos børn? Hvordan er det at leve med diagnosen ADHD? Hvordan kan man bedst hjælpe børn og unge med neuropsykiatriske lidelser?

Jakob Ørnberg, Pernille Darling Rasmussen og Jeppe Plesner er i studiet hos Peter Lund Madsen.

CORE (Copenhagen Research Centre for Mental Health) - VIR­TU Re­search Group

Hejmdal deltager også i forskning og udvikling

På Hejmdal er vi optagede af at sikre, at vi har opdateret viden og leverer høj kvalitet - men også at bidrage til udvikling.

Vi er derfor glade for at kunne bidrage til iSCAN projekt (linket åbner i nyt browservindue)

Det overordnede formål med projektet er at forbedre udredning og behandling af social angst. Målet er at kunne udvikle et automatiseret, virtual reality-baseret screeningsværktøj til social angst, så lidelsen hurtigere kan diagnosticeres og behandles.

Hejmdal bidrager ved at give vores patienter med angst mulighed for at deltage i et forskningsprojekt. iSCAN projektet søger nemlig deltagere med social angst til et eksperimentelt forsøg, hvor der indgår Virtual Reality Eye -Tracking.

I iSCAN projektet bruger vi Virtual Reality og Eye-Tracking teknologi til at undersøge forskelle i visuelle skanningsmønstre mellem en gruppe med social angst og en rask kontrol gruppe. Virtual Reality teknologien bruges til at præsentere deltagere for stimuli, der her består af 360 graders high-resolution film af sociale situationer.

Gennemførelsen af forskningsprojektet foregår på Gentofte Hospital.

Klik på DR Lyd logoet
og lyt til på DR Genstart

Børnenes diagnoser

Forskruet diagnosekultur eller nøglen til et bedre liv?
Jeppe Plesner, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, er en af dem, der stiller diagnoserne.
Han fortæller, hvorfor han synes, at vi - på trods af stigningen i antallet diagnoser - stadig finder og behandler for få.

METAKOGNITIV TERAPI

Lider dit barn af angst eller udpræget bekymring ?

- og er du i tvivl om, hvordan du bedst hjælper ?
Så kan vi hjælpe !

Metakognitiv terapi er en evidensbaseret og særdeles effektiv terapiform, som er baseret på mange års hjerneforskning i, hvordan sindet regulerer sig selv og er selvhelende

Klik på billedet og lyt til
Jeppe Plesner i Hjernekassen
på DR Lyd

Diagnoser i psykiatrien - stigmatisering eller validering?

Tirsdag den 30/5 var Hejmdals lægefaglige direktør Jeppe Plesner i Hjernekassen, i det første af 3 programmer med fokus på psykiske lidelser hos børn og unge.
Med i studiet var også forperson for børne- og ungdomspsykiatrisk selskab, Nina Tejs Jørring og professor og overlæge Per Hove Thomsen.
 
De 2 efterfølgende programmer kommer til efteråret og vil omhandle henholdsvis de affektive lidelser, såsom depression, angst, OCD, spiseforstyrrelser og psykoser, og de neuropsykiatriske lidelser, såsom ADHD, ADD og autismespektrumforstyrrelser. Her deltager Jeppe Plesner også, som gennemgående figur, medens der er nye eksperter på de øvrige pladser i panelet i disse udsendelser.