• Vi glæder os til at tage imod dig og tilbyde en tryg, god og professionel behandling

    Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på, er du meget velkommen til at kontakte os

Find den afdeling, du skal besøge:
Frederiksberg
Odense
Aalborg
Aarhus

Til dig der skal udredes

Før det første møde
Du vil blive indkaldt, via mail eller mit.dk, til opstart af det forløb, som du via din region, din forsikring eller kommune er henvist til. Der kan være én eller flere konsultationer som du indkaldes til.
For dig der selv betaler, vil du have fået et bestemt forløb anbefalet, som du indkaldes til.

Forud for den konkrete opstart, vil du modtage en indkaldelse samt et eller flere samtykker, som det er vigtigt, at du udfylder. Udfyldelsen af samtykker foregår elektronisk, såfremt vi har en e-mailadresse. Alternativt modtager man samtykker som en fil i mit.dk.
Den første samtale
Vi opstarter alle udredninger med en konsultation, der har til hensigt at indsamle relevant informationer om dig / dit barn. Det kan enten være en journaloptagelse eller en indledende samtale. 

Til denne første samtale skal patienten selv og gerne pårørende deltage. Hvis der er tale om et barn, skal forældrene deltage. Det er vigtigt, at vi får mulighed for at møde barnet ved den første samtale.

Ved den første samtale vil den fagperson du møder, spørge grundigt ind til symptomer, både tidligere og aktuelle. Der vil også blive spurgt til en del faktuelle oplysninger, som vi har brug for til at oprette din journal. Du kan opleve at der bliver udleveret spørgeskemaer ved den første konsultation. Dem bruger vi til at afdække symptomer på en systematisk måde, som supplerer vores øvrige samtaler og undersøgelser.

Den første samtale vil involvere en vurdering af din / dit barns tilstand, tidligere og aktuelle symptomer og eventuelle hypoteser om diagnoser. Der vil også blive lavet en samlet vurdering af relevant efterforløb i form af f.eks. psykologiske undersøgelser og tests. Det kan også være, at det vurderes at direkte overgang til behandling er det bedste for dig/ dit barn.  

Hvis du/ dit barn også er indkaldt til en psykopatologisk vurdering, vil der foregå yderligere afdækning af symptomer på denne konsultation. 
Ofte vil du kunne få en afklaring direkte ved samtalen omkring det videre forløb, men indimellem vil den fagperson der har varetaget samtalen konferere med en fagkollega med en anden ekspertise, før vi kan give dig oplysninger om det konkrete efterforløb. Dette gør vi for at sikre, at vi skræddersyer det forløb der passer bedst til din/dit barns tilstand og udredning- eller behandlingsbehov. 
Du vil modtage indkaldelse til det videre forløb i din mit.dk eller via mail.
Overgang til behandling
I nogle tilfælde vil din behandler vurdere, at det bedste er at opstarte direkte i et behandlingsforløb efter den/de første samtale(r). Dette kan være fordi, din tilstand kræver, at vi hurtigt sikrer behandling eller fordi, der ikke er behov for yderligere udredning. 

Skulle der senere i dit forløb opstå behov for udredning, kan vi efter al sandsynlighed iværksætte dette.
Yderligere udredning
Børn og unge: Det videre udredningsforløb vil typisk involvere et anamnestisk interview med forældre, hvor der vil blive gået i dybden med de tidligere symptomer, som barnet/ den unge har haft i løbet af opvæksten. Det kan være en god ide at forberede sig ved at tænke over barnets daginstitution eller skoletid, tidlige trivsel og udfordringer. 

Voksne: Alt efter hvilken diagnose du undersøges for, kan du blive indkaldt til et diagnostisk interview, hvor fagpersonen vil afdække dine symptomer systematisk og grundig med fokus på både før og nu. Det er relevant, hvis du kan medbringe en pårørende, der kender dig godt og gerne gennem mange år til samtalen, som kan hjælpe med at svare på de spørgsmål, der vil blive stillet til dine symptomer. 
Psykologisk undersøgelse/ testning
Man bliver indkaldt til psykologisk undersøgelse og testning, hvis behandleren har vurderet, at det er relevant for at afdække nogle funktioner som kan være med til at belyse tilstanden. Ved disse undersøgelser er det kun patienten selv (barnet/den voksne), der skal deltage.
Hvis et barn er meget bekymret eller belastet af at skulle være alene med psykologen, kan det aftales at en forælder deltager. Snak endelig med din behandler om det ved enten tidligere konsultationer eller på dagen.
Tilbagemelding
Den samlede udredning afsluttes med en tilbagemeldingssamtale, hvor der orienteres om den samlede undersøgelse, konklusioner, eventuelle diagnoser og anbefalinger for videre behandling/ indsats. Ved tilbagemeldingssamtalen vil det videre forløb således drøftes med den behandler, der varetager samtalen.

Ved tilbagemeldingssamtaler for børn deltager forældre og alt efter alder og modenhed også barnet/den unge. Hvis I forældre er i tvivl om, hvorvidt det er en god ide, at barnet deltager så drøft det gerne med den psykolog, der undersøger barnet i forbindelse med undersøgelsen.

Voksne, der har været igennem en udredning, er naturligvis meget velkomne til at medbringe pårørende til tilbagemeldingssamtalen.
Efterforløb/ behandling, samtaler, netværksmøde og psykoedukation
Forløbet efter din udredning sammensættes ud fra hvad din behandler i samarbejde med jer/ dig finder gavnligt. 

Der kan være tale om forskellige tiltag: samtaler med vejledning til patienten selv og/eller forældre (psykoedukation), psykoedukation i gruppe med andre forældre, psykoterapi og / eller netværksmøde. 

Der kan også være behov for medicinsk behandling af tilstanden. 

Læs mere under ”Til dig der skal starte i behandling”.
Ved tilbagemeldingssamtaler for børn deltager forældre og alt efter alder og modenhed også barnet/den unge. Hvis I forældre er i tvivl om, hvorvidt det er en god ide, at barnet deltager så drøft det gerne med den psykolog, der undersøger barnet i forbindelse med undersøgelsen.

Voksne, der har været igennem en udredning, er naturligvis meget velkomne til at medbringe pårørende til tilbagemeldingssamtalen.
Behandlingsplan
Allerede ved anden samtale vil du modtage en behandlingsplan, der samler og beskriver de informationer vi har fået om tilstanden; om vores foreløbige hypoteser og plan for det videre forløb. 

Ved afslutning af forløbet vil der blive udformet en opdateret behandlingsplan, som beskriver den samlede udredning, diagnoser og anbefalinger. 

Behandlingsplaner fremsendes, så hurtigt som muligt via mit.dk. NB: For unge fra 15 år og opefter vil dokumenter blive fremsendt til egen mit.dk. Det er vigtigt, at den unge reagerer på meddelelser herom, da vi kan fremsende vigtige dokumenter.  
Forløbsansvarlig
Alle forløb hos Hejmdal har en forløbsansvarlig behandler. Det vil fremgå i din journal, hvem der er forløbsansvarlig. Den forløbsansvarlige behandler er den fagperson, der er primært opdateret omkring dit forløb og som sikrer, at din behandlingsplan er opdateret, og at du visiteres til det korrekte forløb.

Forløbsansvaret kan skifte igennem dit forløb, hvis du f.eks. overgår fra udredning til behandling eller fra journaloptagelse til psykologisk undersøgelse. 
Generelt
Alle forløb hos Hejmdal har en forløbsansvarlig behandler. Det vil fremgå i din journal, hvem der er forløbsansvarlig. Den forløbsansvarlige behandler er den fagperson, der er primært opdateret omkring dit forløb og som sikrer, at din behandlingsplan er opdateret, og at du visiteres til det korrekte forløb.

Forløbsansvaret kan skifte igennem dit forløb, hvis du f.eks. overgår fra udredning til behandling eller fra journaloptagelse til psykologisk undersøgelse.Vi tilstræber, at vores patienter møder så få behandlere som muligt i deres forløb. Afvigelser kan forekomme, og der kan være forløb, hvor det giver mening, at der skiftes ekspertise til en anden, end vi havde planlagt fra starten. Disse afvigelser forekommer fortrinsvis af faglige grunde, da vi ønsker at sikre den bedst mulige ekspertise til netop dit forløb. Naturligvis kan der også forekomme afvigelser af mere praktiske årsager f.eks. sygdom. Vi forsøger til enhver tid at sikre et så godt og hurtigt forløb for vores patienter, som muligt. 

Vores behandlere ser, udreder og behandler mange patienter. For at hjælpe så mange som muligt med at få de bedste og hurtigste forløb, er der derfor ikke mulighed for at samtale eller have mailkorrespondance maile mellem konsultationer. Vi er opmærksomme på at man som forældre eller patient kan have oplysninger eller spørgsmål som er væsentlige for behandleren, mellem konsultationer. 

Vi opfordrer derfor til at skrive en mail til Hejmdals hovedmail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med disse eventuelle spørgsmål/informationer, som så vil blive lagt i journalen, således at behandleren kan læse den forud for næste konsultation. Der er mulighed for at sende krypteret til vores hovedpostkasse, som er en sikker mail. Kontakt os gerne herom. 
Hvis du har spørgsmål, som du ikke finder svar på, er du meget velkommen til at kontakte os. 
 
Du kan skrive direkte til os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ringe på telefon 36 16 05 00. 
 
Vi glæder os til at tilbyde dig tryg, god og professionel behandling.
Klik og del:

Udfyld de næste 4 felter omhyggeligt, så der ikke opstår fejl i dit pille-pas.

BEMÆRK - der er 5 hverdages behandlingstid.

Nogle konsultationer kan foregå online via TEAMS. Hvis du ønsker, at konsultationen, ændres til et TEAMS-møde, bedes du skrive det i feltet "Besked".
Linket til TEAMS sendes umiddelbart inden konsultationen starter.
Vi kontakter dig, hvis konsultationen ikke kan afholdes online.

Receptfornyelse foregår via laegevejen.dk/Login. 
Hvis dit login til laegevejen.dk ikke fungerer, så skriv det i feltet "besked", så sender vi et nyt login.

Medicinjustering skal foregå i forbindelse med en medicinkonsultation. Medicintilskud kan søges med tilbagevirkende kraft, spørg din sygeplejerske ved næste konsultaiton.

Du kan måske få svar på dine spørgsmål i vores FAQ

Du kan få svar på dine spørgsmål under næste konsultation. Det er ikke muligt at korrespondere med behandlere via mail eller telefon mellem konsultationer, da det er vigtigt at mødes for at sikre tilstrækkelig grundighed og nærvær i dialogen. 
Skulle der opstå behov for lægehjælp inden næste konsultation, skal du kontakte egen læge eller psykiatrisk skadestue.

Du kan måske få svar på dine spørgsmål i vores FAQ

Upload eller drag-and-drop dine filer via feltet herunder.

Bemærk, at vi sender digital post til mit.dk. Hvis jeres barn er over 15 år sendes digital post til barnets mit.dk.

BEMÆRK - visiterende samtaler til KLINIK FOR SPISEFORSTYRRELSER samt SPISEFORLØB gennemføres i øjeblikket alene i Odense og på Frederiksberg.

Drag and drop files here or Browse

Kopi af din besked sendes med kryptering,
dersom din mailkonto accepterer dette.

Lad os høre fra dig

Vores kompetente medarbejdere sidder klar

qxio-ios-telephone-outline

Du er også velkommen til at ringe direkte til Patientservice