• Når man har gennemgået udredning, og der er givet tilbagemelding, tilbyder vi, når det er relevant, et opfølgende behandlingsforløb

Find den afdeling, du skal besøge:
Frederiksberg
Odense
Aalborg
Aarhus

Forløbet efter udredning sammensættes ud fra, hvad din behandler i samarbejde med jer/dig finder gavnligt

Der kan være tale om forskellige tiltag: samtaler med vejledning til patienten selv og/eller forældre (psykoedukation), psykoedukation i gruppe med andre forældre, psykoterapi og / eller netværksmøde. 

Der kan også være behov for medicinsk behandling af tilstanden.
Medicinsk behandling

Medicinsk behandling opstartes altid ved en medicinsamtale hvor I møder en børne-ungdomspsykiater. At I er indkaldt til en sådan samtale, betyder ikke, at I har givet accept til medicinsk behandling, men at I skal drøfte mulighederne med en psykiater. Til medicinsamtaler skal både barn og forældre deltage. Hvis det vurderes, at det er relevant at opstarte behandling, informeres I om medicinen og effekt, bivirkninger og der optages værdier på barnet (højde, vægt, blodtryk). 

I nogle tilfælde skal man efterfølgende forbi egen læge eller et blodprøveambulatorium for at få foretaget blodprøver og/eller EKG. Dette vil man blive oplyst om af den psykiater, som man er til medicinsamtale med. 

Når der opstartes medicinsk behandling, følges man jævnligt til medicinkontroller. Medicinkontroller varetages primært af sygeplejerske, som konfererer med psykiater ved behov. Sygeplejersker og psykiatere har fælles konference hver dag på Hejmdal.

Hvis man som forældre har mere akutte spørgsmål om medicin, kan man skrive direkte til vores sygeplejersker via kontaktformularen. Vi har hver dag subakutte-tider, som sygeplejersken kan indkalde til, hvis det vurderes nødvendigt.  

I starten af et medicinsk forløb vil der være behov for hyppigere kontroller. Når først medicinens effekt er stabil, vil man som minimum skulle ses til medicinkontrol hvert halve år, så længe man er patient på Hejmdal. 

Dit barns forløb er sandsynligvis forhåndsbooket, således at I kender tiderne for kontrol og andet på forhånd. Tiderne justeres af sygeplejersken ved behov.

Psykoedukation
Psykoedukation er viden om dit barns diagnose og tilstand. I psykoedukationen kan I få generel viden om diagnosen men også drøfte de specifikke udfordringer, som I og barnet oplever, med jeres behandler.  Til psykoedukation anbefaler vi, at forældrene møder til den første samtale alene, medmindre barnet er 15 år og opefter. Forældrene kan ved første samtale drøfte, hvad forløbet skal indeholde, og hvad behovet er for vejledning. Barnet kan eventuelt deltage ved kommende samtaler. Vi bestræber os på at forhåndsbooke det behandlingsforløb, der kommer efter udredningen således, at I har nogle faste aftaler i kalenderen med relevant interval.

Forældregrupper for forældre til nydiagnosticerede børn med autisme og ADHD er også en del af vores tilbud om efterforløb.

Ved afslutningen af det første behandlingsforløb vil I drøfte med jeres behandler, om der er behov for yderligere forløb.
Psykoterapi
Psykoterapeutisk behandling kan ligeledes være en del af dit barns efterforløb. Ved et psykoterapeutisk forløb vil det være barnet eller den unge selv, der deltager. Indimellem kan det være relevant at forældre deltager i opfølgende samtale under det psykoterapeutiske forløb. Dette aftales med behandleren.

Ved afslutningen af det første behandlingsforløb vil I drøfte med jeres behandler, om der er behov for yderligere forløb.
Netværksmøde
Vi vil i de mange tilfælde tilbyde afholdelse af et netværksmøde. Den behandler der varetager jeres forløb, vil aftale med jer forældre, hvem der skal deltage i et sådant møde, typisk skole/ daginstitution, PPR, Socialforvaltning, eventuel familierådgiver. Netværksmødet har til hensigt at orientere om forløbet på Hejmdal og at koordinere indsatsen fremadrettet. Det vil typisk være den psykolog, der har givet tilbagemelding eller forestået undersøgelsen, som vil forestå netværksmødet.

På selve netværksmødet vil behandlingsplanen, som udformes efter udredningen, kunne udleveres til netværket med forældrenes samtykke. I forældre er også velkomne til selv at videregive de dokumenter, som I ønsker, at netværket modtager. 
Forløbsansvarlig
Alle forløb hos Hejmdal har en forløbsansvarlig behandler. Det vil fremgå i din journal, hvem der er forløbsansvarlig. Den forløbsansvarlige behandler er den fagperson der er pirmært opdateret omkring forløbet og som sikrer, at behandlingsplanen er opdateret, og at patienten følger det korrekte forløb på Hejmdal.

Forløbsansvaret kan skifte igennem forløbet, hvis man f.eks. overgår fra udredning til behandling.
Behandlingsplan
Dit barns behandlingsplan opdateres ved væsentlige ændringer i forløbet. Behandlingsplanen opdateres ligeledes ved afslutning af forløbet. 

Behandlingsplaner fremsendes, så hurtigt som muligt via din/ dit barns mit.dk. NB: For unge fra 15 år og opefter vil dokumenter blive fremsendt til egen mit.dk. Det er vigtigt, at den unge reagerer på meddelelser herom, da vi kan fremsende vigtige dokumenter.
Generelt
Vi tilstræber, at vores patienter møder så få behandlere som muligt i deres forløb. Afvigelser kan forekomme, og der kan være forløb, hvor det giver mening at man får en behandler, der har en anden ekspertise, end vi havde planlagt fra starten. Disse afvigelser forekommer fortrinsvis af faglige grunde, da vi ønsker at sikre den bedst mulige ekspertise. Naturligvis kan der også forekomme afvigelser af mere praktiske årsager f.eks. sygdom. Vi forsøger til enhver tid at sikre et så godt og hurtigt forløb for vores patienter, som muligt. 

Vores behandlere ser, udreder og behandler mange patienter. For at hjælpe så mange som muligt med at få de bedste og hurtigste forløb, er der derfor ikke mulighed for at samtale eller have mailkorrespondance maile mellem konsultationer. Vi er opmærksomme på at man som forældre eller patient kan have oplysninger eller spørgsmål som er væsentlige for behandleren, mellem konsultationer. 

Vi opfordrer derfor til at skrive en mail til Hejmdals hovedmail (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) med disse eventuelle spørgsmål/informationer, som så vil blive lagt i journalen, således at behandleren kan læse den forud for næste konsultation. Der er mulighed for at sende krypteret til vores hovedpostkasse, som er en sikker mail. Kontakt os gerne herom. 
Hvis du har spørgsmål, som du ikke finder svar på, er du meget velkommen til at kontakte os. 
 
Du kan skrive direkte til os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ringe på telefon +45 36 16 05 00
 
Vi glæder os til at tilbyde dig tryg, god og professionel behandling.

Udfyld de næste 4 felter omhyggeligt, så der ikke opstår fejl i dit pille-pas.

BEMÆRK - der er 5 hverdages behandlingstid.

Nogle konsultationer kan foregå online via TEAMS. Hvis du ønsker, at konsultationen, ændres til et TEAMS-møde, bedes du skrive det i feltet "Besked".
Linket til TEAMS sendes umiddelbart inden konsultationen starter.
Vi kontakter dig, hvis konsultationen ikke kan afholdes online.

Receptfornyelse foregår via laegevejen.dk/Login. 
Hvis dit login til laegevejen.dk ikke fungerer, så skriv det i feltet "besked", så sender vi et nyt login.

Medicinjustering skal foregå i forbindelse med en medicinkonsultation. Medicintilskud kan søges med tilbagevirkende kraft, spørg din sygeplejerske ved næste konsultaiton.

Du kan måske få svar på dine spørgsmål i vores FAQ

Du kan få svar på dine spørgsmål under næste konsultation. Det er ikke muligt at korrespondere med behandlere via mail eller telefon mellem konsultationer, da det er vigtigt at mødes for at sikre tilstrækkelig grundighed og nærvær i dialogen. 
Skulle der opstå behov for lægehjælp inden næste konsultation, skal du kontakte egen læge eller psykiatrisk skadestue.

Du kan måske få svar på dine spørgsmål i vores FAQ

Upload eller drag-and-drop dine filer via feltet herunder.

Bemærk, at vi sender digital post til mit.dk. Hvis jeres barn er over 15 år sendes digital post til barnets mit.dk.

BEMÆRK - visiterende samtaler til KLINIK FOR SPISEFORSTYRRELSER samt SPISEFORLØB gennemføres i øjeblikket alene i Odense og på Frederiksberg.

Drag and drop files here or Browse

Kopi af din besked sendes med kryptering,
dersom din mailkonto accepterer dette.

Lad os høre fra dig

Vores kompetente medarbejdere sidder klar

qxio-ios-telephone-outline

Du er også velkommen til at ringe direkte til Patientservice