• På Hejmdal Privathospital foretager vi hvert år en større patient- og pårørende-tilfredshedsundersøgelse

  •       Er du i tvivl om der er behov for udredning og behandling?

    Er du i tvivl om der er behov for udredning og behandling?

    - måske er næste skridt en vurderende samtale med en kompetent fagperson

    Læs om vurderende samtale
BEMÆRK - vurderende samtale kan ikke benyttes efter udredning eller henvisning, men er et tilbud med egenbetaling.
Læs om klagemuligheder
Læs om patientrettigheder

Patienttilfredshed

På Hejmdal Privathospital foretager vi hvert år en større patient- og pårørendetilfredshedsundersøgelse, hvor vi indsamler feedback fra patienter og pårørende, der har været tilknyttet Hejmdal i det forgangne år, omkring væsentlige forhold ved at være i kontakt med og i forløb hos Hejmdal Privathospital. 

Patient- og pårørendeundersøgelsen består af et anonymt spørgeskema, som besvares online, hvor vi spørger til en række emner, som vi finder væsentlige at få afdækket, og som samtidig læner sig op af de spørgsmål, man ville møde i en patient- eller pårørendeundersøgelse i den offentlige psykiatri (LUP-undersøgelsen). 

Vi er meget taknemmelige for de tilbagemeldinger, vi modtager i vores undersøgelser, da de både er med til at bekræfte, at vores patienter og pårørende føler sig i trygge, imødekommende hænder og oplever en høj kvalitet hos lyttende behandlere. Samtidig tager vi også den feedback, der tydeliggør udviklingspunkter meget seriøst, og anvender denne til at udarbejde handleplaner, som der følges nøje op på. 

På baggrund af resultaterne i patient- og pårørendetilfredshedsundersøgelsen 2020 har vi bl.a. foretaget følgende ændringer: 

- Udvidet vores telefoniske åbningstid i Patientservice
- Udvidet kontaktmulighederne til sygeplejerskerne
- Udarbejdet mere detaljerede vejledninger til receptfornyelser
- Justeret indkaldebrevene så det fremgår tydeligere, hvor man som patient og pårørende finder information om patientrettigheder m.m. på vores hjemmeside

Du kan læse resultaterne af vores undersøgelse på nedenstående link.
NB: da kommentarerne indeholdte følsom data indgår disse ikke i nedenstående data.
qxif-chart-bar
qxif-chart-bar
Feedback, ris eller ros...?
Du er altid meget velkommen til at kontakte os via kontaktformularen neden for, såfremt du har kommentarer, spørgsmål eller ris/ros. 

Nogle konsultationer kan foregå online via TEAMS. Hvis du ønsker, at konsultationen, ændres til et TEAMS-møde, bedes du skrive det i feltet "Besked".
Linket til TEAMS sendes umiddelbart inden konsultationen starter.
Vi kontakter dig, hvis konsultationen ikke kan afholdes online.

Receptfornyelse foregår via laegevejen.dk/Login. 
Hvis dit login til laegevejen.dk ikke fungerer, så skriv det i feltet "besked", så sender vi et nyt login.

Medicinjustering skal foregå i forbindelse med en medicinkonsultation. Medicintilskud kan søges med tilbagevirkende kraft, spørg din sygeplejerske ved næste konsultaiton.

Du kan måske få svar på dine spørgsmål i vores FAQ

Du kan få svar på dine spørgsmål under næste konsultation. Det er ikke muligt at korrespondere med behandlere via mail eller telefon mellem konsultationer, da det er vigtigt at mødes for at sikre tilstrækkelig grundighed og nærvær i dialogen. 
Skulle der opstå behov for lægehjælp inden næste konsultation, skal du kontakte egen læge eller psykiatrisk skadestue.

Du kan måske få svar på dine spørgsmål i vores FAQ

Upload eller drag-and-drop dine filer via feltet herunder.

Bemærk, at vi sender digital post til mit.dk. Hvis jeres barn er over 15 år sendes digital post til barnets mit.dk.

BEMÆRK - visiterende samtaler til KLINIK FOR SPISEFORSTYRRELSER samt SPISEFORLØB gennemføres i øjeblikket alene i Odense og på Frederiksberg.

Drag and drop files here or Browse

Kopi af din besked sendes med kryptering,
dersom din mailkonto accepterer dette.

Lad os høre fra dig

Vores kompetente medarbejdere sidder klar

qxio-ios-telephone-outline

Du er også velkommen til at ringe direkte til Patientservice