• Effektive og virksomme behandlings- og udredningsforløb for voksne

Læs om hvordan udvalgte behandlingsforløb kan afhjælpe:
Angst og bekymring
Depression eller tristhed
Kriser, traumer og stress

På Hejmdal Privathospital får du et effektivt udrednings- og behandlingsforløb

- med faglighed i højsædet og fokus på din hurtige og blivende bedring.

Vi har mange års erfaring i at hjælpe voksne med forskellige psykiske lidelser og udfordringer, med virksomme metoder.   Vi udreder og behandler de allerfleste typer af psykiske udfordringer og lidelser.
 
Vi lytter og har stor respekt for det som du oplever omkring din tilstand og hvordan din livssituation ser ud. Vi ønsker at sikre dig en effektiv behandling og vi har flere mulige behandlingsindsatser som kan tilpasses dig. Se mere her om forskellige behandlingsmetoder, der kan kombineres.

Vi arbejder tværfagligt, dvs. at vi har både speciallæger, psykologer og sygeplejersker i de teams der samarbejder om forløb. Det betyder også, at du er sikret de forskellige faglige ressourcer, der skal til, for at understøtte din behandling fordi den viden og indsats, du har behov for, samlet ét sted.

Udredningsforløb

Vores udredningsforløb, har til hensigt at sikre, at du har en primær forløbsansvarlig fagperson, som varetager størstedelen af dit forløb og er din kontaktperson gennem forløbet.  

Udredningsforløbet varetages typisk af to fagpersoner, hvoraf den ene vil være din forløbsansvarlige. De to fagpersoner er i tæt kontakt under hele udredningsforløbet og sparer med hinanden undersøgelsesforløbet. Således sikrer vi både tilstrækkelig bredde og specialiseret blik på dine udfordringer.

Vi har også fokus på, at dit forløb løber over en kort periode, således at du kan få en afklaring af eventuel diagnose og behandlingsbehov hurtigst muligt for derfor at kunne komme i gang med eventuel behandling.  

Du vil typisk blive indkaldt til hele forløbet, sådan at du kan planlægge efter dette.

Efter den første samtale lægges en plan for forløbet. Denne plan kan justeres efter faglig vurdering, hvis vi i løbet af udredningen vurderer at der er andre undersøgelser der giver mening, end de umiddelbart planlagte. 

Hele udredningsforløbet løber typisk over 4-6 uger.  

Vi opfordrer dig til at tage en pårørende/ ven / partner med til den første samtale. Både som støtte for dig men også fordi, vi synes, det giver god mening, at en af dine nærmeste kan bidrage med vigtige informationer. Det er naturligvis helt op til dig

Ved nogle undersøgelser vil vi specifikt spørge om du kan tage en pårørende med der har kendt dig som barn, det gør vi fordi vi skal undersøge om der er nogle symptomer i din opvækst som kan gøre os klogere på hvordan vi bedst forstår din tilstand.

Kontakt mellem konsultationer
I løbet af dit udredningsforløb kan der nemt opstå spørgsmål eller overvejelser. Vi opfordrer dig til at skrive disse ned og medbringe til din behandler til den næstkommende konsultation. Det er ikke muligt at korrespondere via mail eller telefon mellem konsultationer, da vores erfaring er, at det er vigtigt at mødes omkring de spørgsmål eller overvejelser du har, så vi kan sikre tilstrækkelig grundighed og nærvær i dialogen. 

Behandlingsforløb

Hejmdal tilbyder mange forskellige typer af behandlingsforløb, som sammensættes efter den enkeltes behov og livssituation.

Vi har ekspertise i både psykoterapeutisk behandling, indenfor mange diagnoser, medicinsk behandling og en kombination af disse. Herudover tilbyder vi psykoedukation og diætistvejledning.

Behandlingsforløbet skræddersyes ud fra hvad jeres behandler, i tæt samarbejde med dig finder gavnligt og som skaber den mest effektive symptomlindring og bedring. 

Medicinsk behandling

Medicinsk behandling opstartes enten ved en medicinsamtale, hvor I møder en psykiater eller ved en forsamtale, som varetages af vores specialiserede sygeplejersker.
At du er indkaldt til en sådan samtale, betyder ikke nødvendigvis, at du har givet accept til medicinsk behandling, men at I skal drøfte mulighederne. Hvis det vurderes, at det er relevant at opstarte behandling, informeres du om medicinen og effekt, bivirkninger og der optages værdier (højde, vægt, blodtryk). 

I nogle tilfælde skal man efterfølgende forbi egen læge eller et blodprøveambulatorium for at få foretaget blodprøver og/eller EKG.

Når der opstartes medicinsk behandling, følges man jævnligt til medicinkontroller. Medicinkontroller varetages primært af sygeplejerske, som konfererer med speciallæger i huset. Sygeplejersker og speciallæger har fælles konference hver dag på Hejmdal.

Hvis der er vigtige spørgsmål til den medicinske behandling der ikke kan afvente næste konsultation, kan man skrive direkte til vores sygeplejersker via kontaktformularen.
Vi har hver dag subakutte-tider, som sygeplejersken kan indkalde til, hvis det vurderes nødvendigt.  

I starten af et medicinsk forløb vil der være behov for hyppigere kontroller. Når først medicinens effekt er stabil, vil man som minimum skulle ses til medicinkontrol hvert halve år, så længe man er patient på Hejmdal. 

Psykoedukation
Psykoedukation er viden om din diagnose og tilstand. I psykoedukationen kan du få generel viden om diagnosen, men også drøfte de specifikke udfordringer, som du oplever, med din behandler. Psykoedukation kan foregå individuelt eller i gruppe.
Psykoterapi

Vi har ekspertise i psykoterapi ud fra mange forskellige, alle videnskabeligt underbyggede metoder.  Samtalebehandling kan være både individuel og i gruppe. Når vi bruger gruppeforløb i behandlingen som psykoterapiform, er det fordi, at effekten af gruppebehandling er velkendt og dokumenteret.
Når vi visiterer dig til et gruppeforløb, vil der indgå en vurdering af alder, køn og specifik diagnose således, at vi kan sammensætte gruppen så godt som muligt.

Forløbsansvarlig
Alle forløb hos Hejmdal har en forløbsansvarlig behandler. Det vil fremgå i  indkaldelsen, hvem der er forløbsansvarlig. Den forløbsansvarlige behandler er den fagperson, der er primært opdateret omkring forløbet og som sikrer, at behandlingsplanen er opdateret, og at patienten følger det korrekte forløb på Hejmdal.

Forløbsansvaret kan skifte igennem forløbet, hvis man f.eks. overgår fra udredning til behandling.  
Behandlingsplan
Din behandlingsplan opdateres ved væsentlige ændringer i forløbet. Behandlingsplanen opdateres ligeledes ved afslutning af forløbet. 

Behandlingsplaner fremsendes, så hurtigt som muligt via mit.dk.
 
Hvis du har spørgsmål, som du ikke finder svar på, er du meget velkommen til at kontakte os. 
Vi glæder os til at tilbyde dig tryg, god og professionel behandling.
Ring til os på +45 36 16 05 00 eller skriv til os via kontaktformularen herunder - så finder vi en tid til en vurderende samtale.

Nogle konsultationer kan foregå online via TEAMS. Hvis du ønsker, at konsultationen, ændres til et TEAMS-møde, bedes du skrive det i feltet "Besked".
Linket til TEAMS sendes umiddelbart inden konsultationen starter.
Vi kontakter dig, hvis konsultationen ikke kan afholdes online.

Receptfornyelse foregår via laegevejen.dk/Login. 
Hvis dit login til laegevejen.dk ikke fungerer, så skriv det i feltet "besked", så sender vi et nyt login.

Medicinjustering skal foregå i forbindelse med en medicinkonsultation. Medicintilskud kan søges med tilbagevirkende kraft, spørg din sygeplejerske ved næste konsultaiton.

Du kan måske få svar på dine spørgsmål i vores FAQ

Du kan få svar på dine spørgsmål under næste konsultation. Det er ikke muligt at korrespondere med behandlere via mail eller telefon mellem konsultationer, da det er vigtigt at mødes for at sikre tilstrækkelig grundighed og nærvær i dialogen. 
Skulle der opstå behov for lægehjælp inden næste konsultation, skal du kontakte egen læge eller psykiatrisk skadestue.

Du kan måske få svar på dine spørgsmål i vores FAQ

Upload eller drag-and-drop dine filer via feltet herunder.

Bemærk, at vi sender digital post til mit.dk. Hvis jeres barn er over 15 år sendes digital post til barnets mit.dk.

BEMÆRK - visiterende samtaler til KLINIK FOR SPISEFORSTYRRELSER samt SPISEFORLØB gennemføres i øjeblikket alene i Odense og på Frederiksberg.

Drag and drop files here or Browse

Kopi af din besked sendes med kryptering,
dersom din mailkonto accepterer dette.

Lad os høre fra dig

Vores kompetente medarbejdere sidder klar

qxio-ios-telephone-outline

Du er også velkommen til at ringe direkte til Patientservice