• Har du symptomer på belastning eller krise? Eller oplever du, at en pårørende har stress eller belastningssymptomer?

    Book vurderende samtale
Se prisen for vurderende samtale i vores prisliste:
Hejmdals ydelser og priser

Hjælp til kriser, traumer og stress

På Hejmdal kan du få hjælp til at håndtere belastningssymtomer, krise og stresstilstande.
Stress og belastningstilstande kan som både opleves psykisk og fysisk. Belastningstilstanden opstår, når ydre eller indre krav overstiger de ressourcer, den enkelte har – eller oplever, at han eller hun har.
 
Stress-relaterede tilstande dækker over reaktioner på enten svær belastning, der udløser en akut belastningsreaktion, eller en permanent negativ livsændring, der medfører en tilpasningsreaktion.
 
Blandt arbejdspsykologer og arbejdsmedicinere er der enighed om at bruge nogle mere specifikke diagnoser: posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), akut stressreaktion og tilpasningsreaktion. Men man kan også ’have stress’ eller være i en ’krise,’ uden at man har en diagnose.
 
Tilpasningsreaktion
 er en tilstand man kan udvikle efter en stor livsforandring eller belastende begivenhed. Dette kan f.x være sygdom, skilsmisse, mobning, skolestart, flytning, fyring, tab af en nærtstående eller andre større begivenheder, der drastisk ændrer personens liv. Når der sker sådanne store forandringer i livet, kommer nogle mennesker i en krisetilstand i kortere eller længere tid.
 
Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD)
 er en stressreaktion som kan opstå efter voldsomme oplevelser som krig eller vold, hvor man har følt stærk frygt, rædsel eller hjælpeløshed. Når man har PTSD, har man gentagende oplevelser af flashbacks eller ubehagelige påtrængende minder fra traumet. Der er ofte et stærkt ubehag ved udsættelse for omstændigheder, der minder om traumet.
 
PTSD kendes af mange som de eftermen, der kan opstå hos soldater, der vender hjem fra krig. PTSD kan dog også opstå efter andre typer traumatiserende begivenheder, såsom fx voldtægt, seksuelt misbrug, partnervold, alvorlige ulykker og naturkatastrofer, eller hvis man er vidne til voldsomme begivenheder.
Hejmdal Privathospital tilbyder specialiseret behandling ud fra de mest virksomme metoder med fokus på god effekt og lindring.
 
Vi sikrer dig den rette indsats gennem en vurderende samtale, hvor en højtspecialiseret fagperson i samarbejde med dig planlægger den mest effektive indsats i forhold til netop dit behov.
Hvilken behandling findes der?
Ved stress- og tilpasningsreaktioner vil den anbefalede behandling af tilstanden på Hejmdal afhænge af den individuelle problemstilling. Vi tilbyder flere former for psykoterapi, herunder kognitiv adfærdsterapi, metakognitiv terapi, samt mere traumespecifikke behandlingsformer.
Behandling på Hejmdal

For at kunne tilbyde den bedste behandling, gennemfører vi først en vurderende samtale med screening af symptomer ved en af vores højtspecialiserede, autoriserede psykologer. Hvis ønskeligt, vil vi kunne hjælpe med en vurdering af, om der er tale om en egentlig diagnose (tilpasningsreaktion, belastningsreaktion, PTSD). 

Hvis vi finder ud af, at problemstillingen skulle høre til i andet regi end Hejmdal, kan vi hjælpe med enkel guidning videre i systemet.

Forløbet:

  • Vurderende samtaleved en autoriseret psykolog med erfaring indenfor traumebehandling. Der vil blive udarbejdet en plan for dit videre forløb på Hejmdal eller anbefalet anden relevant hjælp.
  • Minimum 10 sessionerpsykoterapi ved psykolog.

Vi vælger i samarbejde med dig den metode og det forløb, der vurderes at ville have den bedste effekt for dig. Herunder:

  • Mulighed for Cognitive Processing Therapy (CPT),Prolonged Exposure (PE)Somatic ExperiencingTraumefokuseret kognitiv adfærdsterapi.
  • Mulighed for non-traumespecifikt støttende forløb på Hejmdal, eksempelvis i form af kognitiv adfærdsterapi (KAT)eller metakognitiv terapi med fokus på ’stress’ eller ’krise,’ hvis dette er mere relevant for problemstillingen.
Mulig inddragelse af psykiater. Nogle belastningstilstande har så vidtrækkende konsekvenser for det daglige funktionsniveau, at der kan overvejes supplerende medicinsk behandling til den psykoterapeutiske indsats. I samarbejde med din tilknyttede psykolog, kan det overvejes, om det kunne være relevant at få din tilstand vurderet og behandlet ved en speciallæge i psykiatri. Vores speciallæge har mangeårig erfaring med traumebehandling.
Booking af tid til vurderende samtale:

Nogle konsultationer kan foregå online via TEAMS. Hvis du ønsker, at konsultationen, ændres til et TEAMS-møde, bedes du skrive det i feltet "Besked".
Linket til TEAMS sendes umiddelbart inden konsultationen starter.
Vi kontakter dig, hvis konsultationen ikke kan afholdes online.

Receptfornyelse foregår via laegevejen.dk/Login. 
Hvis dit login til laegevejen.dk ikke fungerer, så skriv det i feltet "besked", så sender vi et nyt login.

Medicinjustering skal foregå i forbindelse med en medicinkonsultation. Medicintilskud kan søges med tilbagevirkende kraft, spørg din sygeplejerske ved næste konsultaiton.

Du kan måske få svar på dine spørgsmål i vores FAQ

Du kan få svar på dine spørgsmål under næste konsultation. Det er ikke muligt at korrespondere med behandlere via mail eller telefon mellem konsultationer, da det er vigtigt at mødes for at sikre tilstrækkelig grundighed og nærvær i dialogen. 
Skulle der opstå behov for lægehjælp inden næste konsultation, skal du kontakte egen læge eller psykiatrisk skadestue.

Du kan måske få svar på dine spørgsmål i vores FAQ

Upload eller drag-and-drop dine filer via feltet herunder.

Bemærk, at vi sender digital post til mit.dk. Hvis jeres barn er over 15 år sendes digital post til barnets mit.dk.

BEMÆRK - visiterende samtaler til KLINIK FOR SPISEFORSTYRRELSER samt SPISEFORLØB gennemføres i øjeblikket alene i Odense og på Frederiksberg.

Drag and drop files here or Browse

Kopi af din besked sendes med kryptering,
dersom din mailkonto accepterer dette.

Lad os høre fra dig

Vores kompetente medarbejdere sidder klar

qxio-ios-telephone-outline

Du er også velkommen til at ringe direkte til Patientservice