• Oplever du at være overvejende trist, ked af det eller flad i humøret?

    Book vurderende samtale
Se prisen for vurderende samtale i vores prisliste:
Hejmdals ydelser og priser

Hjælp til depression eller tristhed

Mangler du interesse for daglige gøremål eller føler dig tappet for energi og kræfter? Så har du måske symptomer på depression eller behov for hjælp til tristhed eller følelsesløshed.

Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Depression kendetegnes derimod af nedsættelse af humør, energi og lyst/interesse i mindst to uger.

Når humøret er nedsat, er man ikke kun nedtrykt, man har også mindre lyst til dagligdagsaktiviteter og gøremål. Man har typisk nedsat energi, og man bliver let træt. Ud over det dårlige humør kan man have mange andre symptomer, blandt andet søvnbesvær, vanskelighed med at træffe beslutninger og problemer med at koncentrere sig. Måske også tilbøjelighed til selvbebrejdelser og skyldfølelse eller fysiske symptomer i form af smerter, trykken eller muskelspændinger. Måske har man nedsat eller øget appetit. Tankerne er typisk depressive og kan i værste fald kredse om ikke at ønske at leve mere.
 
Sværhedsgrad kan svinge fra de lette depressioner, hvor man med nød og næppe kan klare hverdagen, til de svære, hvor man er helt handlingslammet og føler, at livet slet ikke er værd at leve.

Hejmdal Privathospital tilbyder specialiseret behandling ud fra de mest virksomme metoder med fokus på god effekt og lindring.
 
Vi sikrer dig den rette indsats gennem en vurderende samtale, hvor en højtspecialiseret fagperson i samarbejde med dig planlægger den mest effektive indsats i forhold til netop dit behov.

Hvilken behandling findes der?

Omkring en tredjedel af alle med depression får ikke stillet diagnosen og får derfor ikke behandling. Det kan eksempelvis skyldes, at depressionen ikke erkendes af personen selv eller af lægen. Det kan også skyldes, at symptomerne ikke er typiske for depression.

Depression er ikke noget, du nødvendigvis kan "tage dig sammen fra” eller ”blot tænke væk”. Men depression kan heldigvis behandles effektivt. Ikke-medicinsk behandling er vigtig uanset sværhedsgrad. Støttende samtaler, samtaleterapi eller psykoterapi anbefales som behandling til personer med let og moderat depression.

Ved moderat til svær depression kan der være indikation for medicinsk behandling - eventuelt i kombination med psykoterapi. Der findes forskellige former for psykologisk behandling, der har vist sig virksom over for depression. Det inkluderer kognitiv terapi eller kognitiv adfærdsterapi – KAT.

Behandling på Hejmdal

For at kunne tilbyde den bedste behandling gennemfører vi først en vurderende samtale med screening af symptomer ved en af vores højtspecialiserede, autoriserede psykologer.

Hvis vi finder ud af, at problemstillingen skulle høre til i andet regi end Hejmdal, kan vi hjælpe med enkel guidning videre i systemet.

Forløbet:

  • Vurderende samtaleved en autoriseret psykolog med erfaring indenfor angstbehandling, inklusiv diagnostisk screening for angsttype. Der vil blive udarbejdet en plan for dit videre forløb på Hejmdal eller anbefalet anden relevant hjælp.
  • 6 eller 10 sessioner psykoterapi ved psykolog. Vi anbefaler dig den metode og det forløb, der vurderes at ville have den bedste effekt for dig, typisk er der tale om manualiseret kognitiv adfærdsterapi (KAT). 
  • Mulig inddragelse af psykiater. Hvis tilstanden er så alvorlig, at der bør overvejes supplerende medicinsk behandling, kan vi tilbyde inddragelse af speciallæge i psykiatri. Dette foregår naturligvis i tæt samarbejde med dig. 

Indhold i psykologforløbet:

  • Afhængig af individuel problemstilling og behov, kan kognitiv adfærdsterapi-programmet for depression typisk inkludere:
  • Psykoedukation (undervisning af patienter og pårørende), kognitiv omstrukturering (hjælp til at udfordre negative tanker og bekymringer), eksponering/adfærdseksperimenter, arbejde med kognitive forvrængninger og leveregler samt tilbagefaldsforebyggelse.
  • Programmet er typisk med konkrete øvelser og hjemmeopgaver mellem sessionerne, da dette har vist sig at have bedst effekt.
Booking af tid til vurderende samtale:

Nogle konsultationer kan foregå online via TEAMS. Hvis du ønsker, at konsultationen, ændres til et TEAMS-møde, bedes du skrive det i feltet "Besked".
Linket til TEAMS sendes umiddelbart inden konsultationen starter.
Vi kontakter dig, hvis konsultationen ikke kan afholdes online.

Receptfornyelse foregår via laegevejen.dk/Login. 
Hvis dit login til laegevejen.dk ikke fungerer, så skriv det i feltet "besked", så sender vi et nyt login.

Medicinjustering skal foregå i forbindelse med en medicinkonsultation. Medicintilskud kan søges med tilbagevirkende kraft, spørg din sygeplejerske ved næste konsultaiton.

Du kan måske få svar på dine spørgsmål i vores FAQ

Du kan få svar på dine spørgsmål under næste konsultation. Det er ikke muligt at korrespondere med behandlere via mail eller telefon mellem konsultationer, da det er vigtigt at mødes for at sikre tilstrækkelig grundighed og nærvær i dialogen. 
Skulle der opstå behov for lægehjælp inden næste konsultation, skal du kontakte egen læge eller psykiatrisk skadestue.

Du kan måske få svar på dine spørgsmål i vores FAQ

Upload eller drag-and-drop dine filer via feltet herunder.

Bemærk, at vi sender digital post til mit.dk. Hvis jeres barn er over 15 år sendes digital post til barnets mit.dk.

BEMÆRK - visiterende samtaler til KLINIK FOR SPISEFORSTYRRELSER samt SPISEFORLØB gennemføres i øjeblikket alene i Odense og på Frederiksberg.

Drag and drop files here or Browse

Kopi af din besked sendes med kryptering,
dersom din mailkonto accepterer dette.

Lad os høre fra dig

Vores kompetente medarbejdere sidder klar

qxio-ios-telephone-outline

Du er også velkommen til at ringe direkte til Patientservice