Hejmdal - Anja Rasmussen

Anja Rasmussen

Autoriseret psykolog, cand.psych., specialist i klinisk børneneuropsykologi

Jeg er uddannet psykolog i 2006 fra Århus Universitet og i 2009 autoriseret af Psykolognævnet. Jeg er aktuelt i gang med specialistuddannelsen i klinisk børneneuropsykologi. Jeg er ansat på Hejmdal fra 2017.

Jeg har fra 2006-2014 arbejdet som psykolog i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Midt, hvor jeg de sidste 4 år fungerede som koordinerende psykolog. Jeg havde her det psykologfaglige ansvar for selve udredningsdelen i ambulatoriet samt ansvaret for at sikre kontinuerlig psykologfaglig kvalitet og udvikling for de ansatte psykologer. Jeg fungerede endvidere som intern supervisor for de yngre psykologer i ambulatoriet.

Aktuelt arbejder jeg til dagligt på Børneungecenter for Rehabilitering i Virum, som er et intensivt tværfagligt rehabiliteringstilbud til børn og unge med erhvervet hjerneskade. Jeg står her for neuropsykologisk vurdering af børnene og de unges kognitive og emotionelle funktionsniveau efter en svær erhvervet hjerneskade. Jeg er desuden ansvarlig for den neurofaglige kvalitet i rehabiliteringsforløbene for de børn og unge, som jeg er kontaktpsykolog for.

Endeligt fungerer jeg også, som VISO specialist for Børneungecentret i forhold til neuropsykologiske udredninger af medfødte og erhvervede vanskeligheder hos børn og unge. I den rolle varetager jeg også eventuel efterfølgende rådgivning og vejledning af fagpersonale og forældre.

Blandt mine særlige interesser og kompetenceområder er:

  • Neuropsykologiske undersøgelser af både medfødte og erhvervede vanskeligheder.
  • Udredning af komplekse psykiatriske tilstande hos børn og unge
  • Supervision, både mono- og tværfagligt
  • Rådgivning og vejledning af fagpersoner eller pårørende på baggrund af neuropsykologiske undersøgelser
  • Samtaler med børn, unge og pårørende efter svær krise
Da jeg stadig brænder for Børne- og Ungdomspsykiatrien, er jeg ansat som ekstern konsulent hos Hejmdal, hvor jeg gennemfører neuropsykologiske testforløb.